80.000 passagerer bliver dagligt forsinket i kollektiv transport

10. oktober 2017

Dagligt blev næsten 80.000 passagerer forsinket i toget sidste år. De mange forsinkelser har konsekvenser i forhold til både passagerernes arbejde og privatliv. Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk vil have politikere og trafikselskaber på banen.

Forsinket_station

Passagerer bliver dagligt forsinket i kollektiv transport
Foto: Stine F. Mathiasen

En ny beregning fra Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk baseret på Banedanmarks tal for kundepunktlighed viser, at næsten 80.000 passagerer samlet hos Arriva og DSB i 2016 dagligt oplevede, at deres tog var forsinket. Langt de fleste hos DSB, der da også har klart flest rejsende. Hvis togene overholdt selskabernes målsætninger for rettighed, ville knap 18.000 færre passagerer dagligt have været forsinket med toget.

Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk peger på, at det har store konsekvenser, når passagererne bliver forsinket.

”Når vi spørger de forsinkede passagerer, siger 8 ud af 10, at det påvirker deres hverdag, fordi de fx kommer for sent på arbejde, til at hente børn, til arrangementer og til aftaler i deres fritid. Når toget er forsinket, får vi passagerer ikke det, vi har betalt for, og så mister vi tilliden til den kollektive transport. Nogle tager måske bilen i stedet, men der er rigtig mange, som ikke har andet valg end kollektiv transport. Derfor skal vi også kunne stole på, at den får os frem til aftalt tid”, siger Vagn Jelsøe, vicedirektør i Forbrugerrådet Tænk.

En spørgeundersøgelse foretaget af Forbrugerrådet Tænk blandt 1.124 danskere viser, at 6 ud af 10 brugere af kollektiv transport har oplevet forsinkelser inden for de seneste 6 måneder. Og 8 ud af 10 af dem, der oplever forsinkelser, oplever samtidig, at det påvirker deres dagligdag negativt – oftest fordi de kommer for sent på arbejde eller til arrangementer i deres fritid. Blandt pendlere og andre, der oftest bruger kollektiv transport, svarer hver 4., at halvdelen eller mere af deres rejser er ramt af forsinkelser eller aflysninger.

Hos Passagerpulsen mener man, at det er helt afgørende for passagerne, at forsinkelserne bliver færre.

”Vi skubber på med vores undersøgelser og analyser, men det er politikerne og selskaberne, der konkret har en opgave med at sørge for, at vi passagerer får tog og busser til tiden. De kommende uger vil vi indlede en dialog medpolitikere og trafikselskaber for at diskutere, hvordan vi får løst problemet med de alt for mange forsinkelser”, siger Vagn Jelsøe.

DSB skal ifølge deres kontrakt med Transportministeriet sørge for, at mindst 82,4 procent af passagererne med fjern- og regionaltog kommer frem til tiden. I de første 8 måneder af 2017 var det imidlertid kun 79,3 procent af passagererne, der kom frem til tiden.

For S-togene er målsætningen, at 92,3 procent af passagererne skal komme frem til tiden. I de første 8 måneder af 2017 var det kun 91,3 procent af passagererne, der var rettidige.

Sådan har vi beregnet tallene

Basis for beregningerne

Passagertal kommer fra togselskaberne, og tal for kundepunktlighed kommer fra Banedanmark. Banedanmark opgør, hvor stor en andel af passagererne, der kommer frem til tiden hos DSB og Arriva. En passager bliver anset som forsinket, hvis toget kommer frem til destinationen 3 minutter eller mere efter køreplanen.

Antallet af passagerer i Passagerpulsens beregning er baseret på selskabernes opgørelse af passagertal.

Teoretisk kan den samme passager rejse med fx både S-tog, regionaltog og metro på den samme samlede rejse fra a til b. Hvis passageren i dét tilfælde oplever forsinkelse på såvel S-tog, som regionaltog og metro på sin rejse, så vil han/hun også tælle med som tre forsinkede passagerer

RELATERET INDHOLD