Ankenævnssag: Tog cykel med i spærretiden

20. maj 2015

En passager skulle have sin cykel med metroen. Du må ikke tage cyklen med i metroen mellem kl. 15.30-17.30, og kl. 17.26 fik passageren en bøde. Hun klagede til Ankenævnet for bus, tog og metro, da der stod på billetten, at den var gyldig.

Ankenævnssag: Tog cykel med i spærretiden

Ankenævnssag: Tog cykel med i spærretiden
Foto:iStock

Klagen

En passager skulle have sin cykel med metroen og købte en cykelbillet samt en 2-zoners billet på sin mobiltelefon.

Cyklen må du ikke med i metroen på hverdage mellem kl. 7-9 og kl. 15.30-17.30. Det er den såkaldte spærretid.

Billetkontrolløren stoppede passageren i metroen, og kl. 17.26 fik hun en bøde på 100 kr., fordi hun havde sin cykel med i spærretiden.

Passageren klagede til Metroselskabet, fordi hun følte sig i god tro, fordi der:

  • stod på cykelbilletten, at den var gyldig til kl. 18.18
  • ikke stod noget om spærretiden på billetten

Metroselskabet afviste hendes klage med, at det ville være samme billet, hvis hun skulle have haft cyklen med i et DSB-tog, hvor der ikke er spærretid.

Afgørelsen

Klageren fik ikke ret i sin klage af ankenævnet.

Begrundelsen

Metroens rejseregler siger, at du ikke må tage cykler med i spærretiden mellem kl. 07.00-09.00 og kl. 15.30-17.30.

Tager du din cykel med på de tidspunkter får du en kontrolafgift, og du må ikke rejse videre.

Ankenævnet mener, at selv om der ikke i billetbestillingen på mobiltelefonen står, at der er spærretider for cykler, så bliver der oplyst tilstrækkeligt om det.

Højttalerne på perronen informerer om spærretiden fra 15 minutter før, den starter, og det står på skærmene og informationstavlerne på perronen, hvor passageren er med sin cykel, inden han eller hun stiger på metroen.

Passagererne får en besked, hvor han eller hun skal bekræfte købet. Nævnet mener, at det vil være hensigtsmæssigt, hvis der på den besked stod, at kunden skal være opmærksom på eventuelle spærretider for cykler. Det ville give passagererne mulighed for at undersøge det nærmere.

Klageren skriver, at Metro Service har solgt hende en billet, som hun ikke kunne bruge i metroen. Det argument kan ifølge ankenævnet ikke ændre deres afgørelse, fordi cykelbilletter købt på mobilen kan anvendes i de andre kollektive transportmidler. I hendes tilfælde var den i øvrigt gældende til kl. 18:18 - ca. 50 minutter efter spærretidens ophør.

Sagen var for ankenævnet 14. januar 2015.

Passagerpulsen mener

Det er vigtigt, at du som passager er opmærksom på, at der er forskellige regler for at medbringe din cykel i bus, tog og metro i København. Det gælder både i forhold til priser og spærretider.

Din offentlige transport, DOT, som er et samarbejde mellem Metro, DSB og Movia, skal på sigt sikre, at der kommer ensrettede regler, men indtil det sker, skal du være opmærksom på de forskelle, der er.

Passagerpulsen glæder sig over, at trafikselskaberne er blevet opfordret af ankenævnet til at informere om spærretiden på de beskeder, du får som passager i forbindelse med køb af cykelbilletter - enten på mobiltelefonen eller i automaterne.

Bliv Passageragent

Har du øjne og ører med dig, når du rejser med den kollektive transport? Så har vi brug for dig til at deltage i vores undersøgelser som frivillig Passageragent.

Passageragenternes opgaver kan være:

  • tage et foto af noget bestemt på stoppestedet/stationen
  • holde øje med noget for os hver dag i en periode – forsinkelser eller lignende
  • svare på spørgsmål, om den rejse du er i gang med
Læs mere