Ankenævnssag: Tog cykel med i spærretiden

20. maj 2015

Passager tog sin cykel med i metroen i myldretiden. Hun fik en bøde og klagede til Ankenævnet for tog, bus og metro, da der stod på billetten, at den var gyldig.

Ankenævnssag: Tog cykel med i spærretiden

Ankenævnssag: Tog cykel med i spærretiden
Foto:iStock

Klagen

Passageren skulle have sin cykel med metroen og købte en cykelbillet samt en 2-zoners billet på sin mobiltelefon.

I metroen kom en kontrollør og stoppede passageren, fordi hun rejste med cykel i den såkaldte spærretid. Det betyder, at du ikke må tage din cykel med i metroen på hverdage mellem klokken 7-9 og klokken 15.30-17.30 (myldretid).

Kontrolløren gav passageren en bøde på 100 kroner klokken 17.26, fordi hun havde sin cykel med i spærretiden.

Passageren klagede til Metroselskabet, fordi hun følte sig i god tro, fordi der:

  • stod på cykelbilletten, at den var gyldig til kl. 18.18
  • ikke stod noget om spærretiden på billetten

Metroselskabet afviste klagen med henvisning til, at billetten også gælder til andre transportmidler, der ikke har spærretider. Passageren sendte klagen videre til Ankenævnet for bus, tog og metro.

Afgørelsen

Ankenævnet giver Metroselskabet ret i, at passageren skal betale bøden.

Begrundelsen

Metroens rejseregler siger, at du ikke må tage cykler med i spærretiden mellem klokken 07-09 og klokken 15.30-17.30.

Tager du din cykel med på de tidspunkter, får du en kontrolafgift, og du må ikke rejse videre.

Ankenævnet mener, at selv om der ikke i billetbestillingen på mobiltelefonen står, at der er spærretider for cykler, så bliver der oplyst tilstrækkeligt om det.

Højtalerne på perronen informerer om spærretiden 15 minutter før, den starter, og det står på skærmene og informationstavlerne på perronen, hvor passageren er med sin cykel, inden han eller hun stiger på metroen.

Passagererne får en besked, hvor han eller hun skal bekræfte købet. Ankenævnet mener, at det vil være hensigtsmæssigt, hvis der på den besked stod, at kunden skal være opmærksom på eventuelle spærretider for cykler. Det ville give passagererne mulighed for at undersøge det nærmere.

Klageren skriver, at Metro Service har solgt hende en billet, som hun ikke kunne bruge i metroen. Det argument kan ifølge Ankenævnet ikke ændre deres afgørelse, fordi cykelbilletter købt på mobilen kan anvendes i de andre kollektive transportmidler. I hendes tilfælde var den i øvrigt gældende til kl. 18:18 - ca. 50 minutter efter spærretidens ophør.

Sagen var for Ankenævnet 14. januar 2015.

Passagerpulsen mener

Forskellige regler for at medbringe sin cykel i bus, tog og metro, gør det besværligt og uigennemskueligt for passagererne.

Passagerpulsen mener derfor, at Din Offentlige Transport, DOT, som er et samarbejde mellem Metro, DSB og Movia, bør arbejde på, at lave ensrettede regler. Indtil det sker, skal du være opmærksom på de forskelle, der er. Det gælder både i forhold til priser og spærretider.

Trafikselskaberne bør have tydelig information, så det ikke er nødvendigt at læse lange rejseregler for at kende reglerne. Derfor er Passagerpulsen enige i Ankenævnets opfordring til skaberne om at informere om spærretiden på de beskeder, du får som passager i forbindelse med køb af cykelbilletter - enten på mobiltelefonen eller i automaterne.