Hvordan kommer du billigst frem med bus, tog eller metro?

Vi hjælper med dine rejser i bus, tog og metro

Afstemning: Hvordan vil du helst købe billet til dine rejser?
Enkeltvis, som enkeltbilletter eller med rejsekort
40% (2 stemmer)
Samlet, som månedskort
40% (2 stemmer)
Flere enkeltrejser sammen, som klippekort
20% (1 stemme)
Samlet antal stemmer: 5
Thank you for voting.