Ankenævnssag: Bybus ville ikke udstede pensionistbillet

8. oktober 2015

Passager forsøgte at købe en pensionistbillet i bussen, men opgiver. Han fik en bøde, som han klagede over til Ankenævnet for bus, tog og metro. Læs afgørelsen her.

Bybus ville ikke give pensionistbillet

Bybus ville ikke give pensionistbillet
Foto:iStock

Klagen

Klageren forsøgte at købe en pensionistbillet til 20 kroner i bussens billetautomat, men den virkede ikke.

Passageren spurgte derfor chaufføren, hvorfor automaten ikke kunne udstede en pensionistbillet, men det kunne han ikke svare på. Klageren forsøgte igen at købe en pensionistbillet uden held, og da han snart skulle af bussen, opgav han at købe billet.

En kontrollør stiger på bussen, og passageren får en kontrolafgift på 750 kroner, som han klager til Midttrafik over.

Passageren skriver til Midttrafik, at han tidligere har købt en pensionistbillet i bussen til 20 kroner, men at automaten ikke ville sælge en den dag. Han har kun har 20 kroner i kontanter til bussen, og kan ikke købe en almindelig voksenbillet, som, han tænker, er dyrere.

Midttrafik svarer, at der ikke har været pensionistbilletter i Aarhus bybusser inden for zone 1-5 de sidste 7 år, så de mener ikke, at han har kunnet købe det på de andre rejser, og de fastholder derfor kontrolafgiften.

Passageren vælger derfor at klage til Ankenævnet for bus, tog og metro. Han vedhæfter en kopi af en pensionistbillet, han har købt i bussen i juni 2014.

Efterfølgende har passageren fundet ud af, at en pensionist- og almindelig voksenbillet koster det samme, hvilket, han synes, er misvisende.

Midttrafik holder fast i, at passageren skal betale afgiften, fordi han ikke havde en billet på kontroltidspunktet. De mener, at han kunne have købt en voksenbillet, som koster det samme og de har ikke kunne finde nogen fejl på automaten i den bus, som passageren kørte med.

Afgørelsen

Ankenævnet vurderer, at Midttrafik skal opgive kravet om, at passageren skal betale afgiften.

Begrundelsen

Ankenævnet for bus, tog og metro begrunder deres afgørelse med, at klageren har vist en pensionistbillet, som er købt i juli 2014 i zone 2 i Aarhus i bus 665.

Passagererne kan altså i visse bybusser i Aarhus trække en pensionistbillet, selv om at Midttrafik har sagt, at det ikke har været muligt i 7 år.

Ankenævnet mener derfor, at klageren berettiget forventede, at han på busturen til Skejby Sygehus kunne trække en pensionistbillet til 20 kroner, ligesom han havde gjort tidligere.

Midttrafik har indsendt fotos af skærmbillederne på billetautomaten i busserne, og billederne viser, at det er mulighed for at trykke på ”pensionist-billet”.

Klageren kunne af en eller anden årsag ikke få udstedt en pensionistbillet i automaten i bussen, og derfor kontaktede han chaufføren, som ikke kunne svare ham på, hvorfor automaten ikke kunne udstede billetten.

Chaufføren rådgav ikke klageren om at købe en almindelig voksenbillet, som koster det samme som en pensionistbillet, når der køres inden for zonerne 1-5.

På automaten står der, at hvis den ikke virker, kan det være en midlertidig fejl, og at passageren skal prøve igen lidt senere. Klageren forsøgte efter forgæves at have henvendt sig til chaufføren på ny at købe en pensionistbillet - men uden held.

Ankenævnet mener derfor, at det er forståeligt, hvis klageren opfattede det som om, der var noget teknisk galt med automaten, når denne ikke udskrev en pensionistbillet til ham.

Klageren har efter ankenævnets opfattelse gjort sig rimelige bestræbelser på at købe en pensionistbillet, som han med rette antog fortsat kunne købes i automaten.

Sagen var for ankenævnet 4. maj 2015.

Passagerpulsen mener

Det skal være nemt og gennemskueligt at købe billet. Passagererne skal kunne se, hvilke billettyper, der findes, og hvad de koster.

Sagen viser, at passageren gør alt, hvad han kan for at skaffe en gyldig billet, men uden held.

Midttrafik har afskaffet pensionistbilletterne uden at fjerne billettypen fra automaterne. Det kan kun skabe forvirring, og derfor er det godt, at passageren i dette tilfælde ikke skal betale afgiften.