Undersøgelse: En nemmere vej til den rigtige billet

1. juni 2021

Rejsekort, Orangebillet eller pendlerkort? Hvad skal der til for, at passagererne oplever, at det er nemmere at finde og købe den rigtige billet? Få svaret her.

et-nemmere-billetsystem

1Kvinder checker ind på en rejsekortstander i metroen på Nørreport station
Foto: Anette Sønderby Madsen

Svært at gennemskue billetsystemet

Passagererne har svært ved at gennemskue taksterne i den kollektive transport, og at de har svært ved at finde den billigste billet. Det viser denne og andre undersøgelser.

Undersøgelsen er lavet af Is It a Bird for Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk, og den består af både en kvantitativ og en kvalitativ del.

Formålet er at komme et spadestik dybere i forhold til at definere de udfordringer, som passagererne oplever, og ikke mindst komme med konkrete bud på løsninger.

3 forslag til billetsystem

Undersøgelsen viser, at der er et stort potentiale for at fastholde og tiltrække passagerer til mere bæredygtige transportformer med et bedre billet- og takstsystem.

39 procent af dem, der primært bruger bilen, bruge bus og tog oftere, hvis det var nemmere at finde og købe den rigtige billet. 56 procent af de højfrekvente passagerer vil bruge den kollektive transport mere, hvis billet-og takstsystemet bliver lettere at forstå.

3 anbefalinger, som er lavet på baggrund af passagerernes input, er:

  • At man laver en samlet app, hvor man kan købe billetter på tværs af alle trafikselskaber
  • At rejsekortet automatisk giver passagererne den billigste løsning baseret på deres rejsemønster.
  • At zonesystemet bliver mere intuitivt ved, at man laver større og færre zoner

Download undersøgelsen og læs de 5 andre anbefalinger.

PDF-ikon pdf (4.02 MB)
Fakta om undersøgelsen

Undersøgelsen er lavet af Is It a Bird på vegne af Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk. Den består af en kvalitativ og en kvantitativ del.

Den kvalitative del består af 3 dele:

  • Hjemmeopgaver
  • Dybdeinterviews
  • Samskabelsesworkshop

Den kvantitative del består af et spørgeskema, som 1200 har svaret på. 600 vest for storebælt og 600 øst for storebælt.

Se de samlede tabeller og besvarelser fra spørgeskemaundersøgelsen her