Gå til hovedindhold

Ankenævnssag: Svært at finde check-ind standeren

Passager kunne ikke finde check-ind standeren. Den stod på den modsatte side af sporene, og hun nåede ikke at checke ind, inden toget kom. Se, hvad ankenævnet mente om sagen.

· 30. April 2018

Klagen

Passageren skulle rejse med Lokaltog fra Kagerup Station mod Hillerød og ville bruge sit Rejsekort. Passageren havde svært ved at finde check-ind standeren på perronen, og da hun spurgte et ægtepar, pegede manden over mod en stander på den anden side af sporene.

Ifølge passageren, havde klokken havde allerede ringet og signaleret, at toget ville være på perronen kort efter, så passageren troede ikke, at hun kunne nå at checke ind på stationen. Hun mente til gengæld, at der plejede at være de samme check-ind standere i toget, så hun ville checke ind der i stedet.

Da passageren opdagede, at der ikke var nogle check-ind standere inde i toget, kontaktede hun en kontrollør. Kontrolløren checkede kortede og kunne konstatere, at det ikke var checket ind. Derfor var kontrolløren nødt til at give passageren en bøde.

Samme dag klagede hun til Lokaltog. De afviste klagen, og passageren sendte derfor klagen videre til Ankenævn for Bus, Tog og Metro.

Afgørelsen

Ankenævnets flertal bestemte, at passageren skulle betale bøden på 750 kroner.

Begrundelsen

Flertallet i ankenævnet lagde vægt på, at der kun er én adgangsvej til perronen, og at passageren derfor var gået lige forbi check-ind standeren.

Flertallet af medlemmerne i ankenævnet mener dog, at det ville være godt med tydeligere skilte, der angiver, hvor passagererne kan checke ind.

Et mindretal på 2 af ankenævnets 5 medlemmer udtaler, at passagererne ikke naturligt ser rejsekortstandernes blå punkter, fordi standerne står med siden til. De mener derfor, at det var forståeligt, at passageren havde overset standeren.