Gå til hovedindhold

Ankenævnssag: Pige kom ikke frem til billetautomat i proppet bus

Moderen til en 13-årig pige har klaget til Ankenævnet for bus, tog og metro over en kontrolafgift fra Midttrafik. Bussen var så proppet, at datteren ikke kunne komme hen til billetautomaten. Læs ankenævnets afgørelse her.

· 28. August 2015

Klagen

Moderen til en 13-årig pige klagede til Midttrafik over en kontrolafgift på 750 kr., som pigen havde fået, fordi hun ikke havde en billet, da kontrollørerne kommer gennem bussen.

Busserne i Aarhus har en billetautomat ved den midterste dør, hvor man kan købe billet.

Klageren forklarer, at hendes datter og 2 veninder var så klemt i bussen, at datteren ikke kunne komme hen til billetautomaten, før de skulle af.

Midttrafik afviser klagen med den begrundelse, at pigen ikke havde en gyldig billet, og de svarer, at billetkontrollørerne er udstyret med en håndholdt computer.

Loggen fra den computeren viser, at billetkontrollørerne foretog deres kontrol, da datteren var ved at stige af bussen, og at der var et konstant flow af passagerer, der stod af og på.

Moderen er ikke tilfreds med Midttrafiks svar og sender derfor sagen videre til Ankenævnet for bus, tog og metro.

Afgørelsen

Ankenævnet giver Midttrafik medhold i sagen og klagerens datters skal betale kontrolafgiften på 750 kr.

Beløbet skal betales inden 30 dage.

Begrundelsen

Reglerne for at bruge Midttrafiks busser siger, at passageren efter indstigningen skal stemple sit klippekort eller købe billet i den opstillede billetautomat for at have gyldig rejsehjemmel.

Klagerens datter steg på bussen, men undlod at købe billet. Datteren overholdt dermed ikke Midttrafiks regler, og kontrolafgiften blev pålagt med rette.

Klagerens datter oplyste, at der var for mange mennesker i bussen til, at hun kunne komme frem og købe billet. Ifølge rejseplanen tager det 9 minutter at rejse den pågældende strækning.

Ankenævnet mener, at uanset om der var mange mennesker i bussen, måtte klagerens datter i løbet af 9 minutter, have haft mulighed for at komme frem til billetautomaten for at købe billet.

Billetautomaten er opsat lige ved indgangen i midten af bussen, hvor der med piktogram er vist, at man kan købe billet.

Brugte klagerens datter den bagerste indgang, som er forbeholdt passagerer med månedskort eller klippekort, må hun selv bære risikoen for, at hun ikke kunne nå frem til billetautomaten i midten af bussen for at billettere, inden hun 9 minutter senere skulle af bussen igen.

Sagen var for ankenævnet 14. januar 2015.