Gå til hovedindhold

Ankenævnssag: Fik bøde i fødselsdagsgave - billet gjaldt kun i s-tog

Passager fik en sms fra DSB, om at køre gratis med toget på sin fødselsdag. I metroen fik han en bøde, fordi billetten kun gjaldt til s-toget. Han klagede til Ankenævnet for bus, tog og metro. Læs afgørelsen her.

· 9. September 2015

Klagen

Passageren er tilmeldt DSB Plus, som er en ordning, der giver en række fordele i forbindelse med rejser med s-tog, blandt andet at du kan rejse gratis i s-toget på din fødselsdag.

Klageren havde fødselsdag og rejste samme dag med metroen i retning mod Ørestad station, hvor han blev pålagt en kontrolafgift på 750 kroner for manglende rejsehjemmel.

Kontrollen skete i zone 03. Klageren havde periodekort til zonerne 01, 02 og 31, men havde ikke købt billet, da han regnede med at kunne rejse gratis på sin fødselsdag.

Passageren klagede samme dag til Metroselskabet, for han synes ikke, det var tydeligt, at det kun gjaldt s-toget. Normalt når du køber en billet eller periodekort gælder det både i bus, tog og metro, så det regnede han også med, at ”fødselsdagsbilletten” gjorde.

Sms’en, som du modtager som DSB Plus-kunde er på dansk, men passageren er engelsktalende og i klagen til ankenævnet gør han opmærksom, at en oversættelse af sms’en i Google Translate oversætter s-tog med subway.

Metroselskabet fastholdt deres krav om, at han skulle betale en kontrolafgift, fordi der står i sms’en at billetten kun gælder i s-toget. De understreger, at det er passagerens ansvar at sikre sig, at han eller hun har gyldig billet.

Passageren klager til Ankenævnet for bus, tog og metro.

Afgørelsen

Ankenævnet giver Metroselskabet ret, og passageren må betale afgiften på 750 kroner.

Begrundelsen

Ankenævnet begrunder afgørelsen med, at der står i sms’en, at den kun gælder i s-toget, og at det er passagerernes ansvar at sørge for gyldig billet.

2 af ankenævnets medlemmer repræsenterer passagererne og er udpeget af Forbrugerrådet Tænks. De mener, at Metroselskabet burde droppe kravet, og argumenterer med, at der er et lovpligtigt samarbejde mellem trafikselskaberne i Hovedstadsområdet; DOT, hvor selskaberne skal finde fælles rejseregler.

Klageren rejser normalt på periodekort, som er gyldigt til alle transportformerne; bus, tog og metro i Hovedstadsområdet inden for de zoner, han har købt.

Passageren er derfor ikke vant til at skulle skelne mellem trafikselskabernes produkter, de mener derfor, at klageren havde en berettiget forventning om at kunne rejse gratis også med metro den dag.

Sagen var for ankenævnet 26. juli 2014.