Gå til hovedindhold

Ankenævnssag: DSB gav rykkere, da passager skiftede dankort

Rejsekortet optankede 7 gange, da passager skiftede dankort, og rykkede derefter flere gange for manglende betaling. Passageren klagede til Ankenævnet for bus, tog og metro. Se afgørelsen her.

· 16. November 2016

Klagen

Passageren har et Rejsekort Flex, der er tilmeldt en automatisk optankningsaftale. Aftalen gør, at når saldoen kommer ned på et vist beløb, overføres der automatisk penge til kortet.

Klageren skifter sit betalingskort, men glemmer at tilknytte det sin rejsekortkonto, så pengene bliver ikke trukket fra hans betalingskort.

Men tank-op-aftalen fortsætter, og DSB lægger pengene ud. Hver gang Rejsekortet bliver tanket op, sendes en faktura ud til klageren. Det bliver til 7 opkrævninger på 300 kroner per gang.

Opkrævningen sker, fordi DSB ikke kan trække penge på det tilknyttede betalingskort.

Da opkrævningerne ikke bliver betalt, sender DSB en rykkerskrivelse.

Passageren ringer uforstående til DSB og får oplyst, at han skylder 2.100 kroner, som han betaler, og tilføjer sit nye betalingskort.

Alligevel får passageren efterfølgende et rykkergebyr på 300 kroner.

Han klager til DSB, som undskylder rykkeren med, at indbetalingen ikke var registreret, da rykkergebyret blev udsendt. DSB trækker rykkergebyret tilbage.

Passageren klager til Ankenævnet for bus, tog og metro og anmoder om at få de 2.100 kroner tilbage, fordi de udsendte fakturaer blev udsendt som rykkere, hvilket er misvisende. Han vil også have praksis for rykkerskrivelser ændret, så alle kunder i fremtiden får præcise og fyldestgørende oplysninger.

Afgørelsen

Ankenævnet giver DSB ret, og de skal derfor ikke betale de 2.100 kroner tilbage. De bliver dog bedt om at ændre brugen af ordet ”rykker”.

Passageren får betalt klagegebyret, så han ikke betaler for at have klaget til Ankenævnet.

Begrundelsen

Passageren har foretaget rejser svarende til det opkrævede beløb på 2.100 kroner, og DSB har fremlagt dokumentation for disse rejser.

Da passageren betalte de 2.100 kroner den 25. november, var DSB ikke berettiget til at sende ham en faktura som ”anden rykker” den 1. december.

Sagen var for ankenævnet 14. juni 2016.