Gå til hovedindhold

Ankenævnssag: Automatisk fornyelse af kort virkede ikke

En passager var tilmeldt automatisk fornyelse af sit ungdomskort, men fik alligevel en bøde, da han rejste med metroen. Kortet var ikke blevet fornyet.

· 29. Oktober 2019

Klagen

En ung mand havde i flere år rejst med kollektiv transport på sit Ungdomskort i DOT’s app, som var sat til at blive fornyet og betalt automatisk.

Den 17. januar fik passageren en mail, hvori der stod, at priserne på Ungdomskort ville ændre sig, og at han skulle godkende ændringen, før kortet kunne udstedes.

I e-mailens emnefelt stod der ”Opadatering af kortpriser”.

Passageren opdagede ikke e-mailen og nåede derfor ikke at acceptere ændringen inden fristen, som var to dage senere.

Passageren rejste med metroen den 21. januar i troen på, at han havde et gyldigt ungdomskort. Da han åbnede appen, viste det sig, at hans kort var udløbet den 19. januar, og at han ikke havde fået et nyt. Derfor fik han en bøde på 750 kroner.

Afgørelsen

Ankenævnet bestemte, at passageren ikke skulle betale bøden på 750 kroner.

Metroselskabet skulle betale 10.000 kroner til ankenævnet for behandling af sagen.

Passageren fik tilbagebetalt sit gebyr til ankenævnet på 160 kroner.

Begrundelsen

Ankenævnet var enige om, at passageren ikke havde en gyldig billet, og at kontrolløren derfor gjorde det rigtige, da vedkommende udskrev en bøde.

Ankenævnet vurderede til gengæld, at Metroselskabet burde have annulleret bøden, da passageren klagede. Begrundelsen var blandt andet, at overskriften i e-mailen ikke signalerede klart nok, at passageren skulle reagere hurtigt.

E-mailen forklarede ifølge ankenævnet heller ikke godt nok, at kortet ville blive annulleret, hvis passageren ikke reagerede.

Ankenævnet lagde også vægt på, at der i betingelserne for Ungdomskort står, at abonnementsaftalen ikke skal fornyes, hvis priserne ændres.

Sagen var for Ankenævnet for Bus, Tog og Metro den 19. juni 2019.