Gå til hovedindhold

Det mener Passagerpulsen om Rejsekort

Rejsekort er den mest udbredte billetløsning i Danmark, men der er flere dele af løsningen, som kræver forbedringer. Vi kæmper blandt andet for bedre vilkår for brugere af Rejsekort Anonymt og mere fleksibilitet for pendlere.

Fotokredit: Anette Sønderby Madsen
To rejsekortstandere på metroperron

I takt med at flere billetprodukter er blevet udfaset, benytter flere og flere passagerer rejsekortet. Det er derfor ekstra vigtigt, at trafikselskaberne har fokus på at sikre, at rejsekortet fungerer nemt og intuitivt og at sikre klare informationer og passagerrettigheder.

Her kan du læse, hvad vi mener om Rejsekort, og blive klogere på nogle af de forbedringer vi kæmper for på passagerernes vegne.

1. Alle passagerer bør have mulighed for at få hjælp

Selvbetjeningen på rejsekort.dk opfylder ikke alle passagerers behov. Særligt ikke-digitale passagerer og brugere af Rejsekort Anonymt er afhængige af Rejsekortautomater og fysiske salgs- eller vejledningssteder.

Rejsekortet er den dominerende billetløsning i hele landet. Derfor har trafikselskaber og kommuner et ansvar for, at kortet er tilgængeligt for flest mulige.

Alle trafikselskaberne skal løbende sikre, at antallet af salgs- og vejledningssteder i deres område opfylder passagerernes behov.

2. Vilkårene for Rejsekort Anonymt skal forbedres

Rejsekort Anonymt er et vigtigt alternativ til det personlige rejsekort for mange passagerer, der for eksempel ønsker at rejse anonymt af privatlivshensyn, eller som er bosat i udlandet og ikke har NemID.

Det anonyme rejsekort har dog unødvendigt mange ulemper i forhold til de personlige rejsekort, for eksempel dårligere rabatmuligheder og dårlige muligheder for at få pengene tilbage, hvis kortet udløber eller spærres. Trafikselskaberne skal fjerne de unødvendige ulemper. Der skal også være tydelig information til passagerer, der køber et Rejsekort Anonymt om vilkårene og ulemperne i forhold til Rejsekort Personlig.

Endelig skal trafikselskaberne arbejde på en løsning, så folk, der har købt et Rejsekort Anonymt, kan få det opgraderet til et Rejsekort Personlig eller Rejsekort Flex.

3. Muligheden for at checke flere ind bør forenkles og udbredes

Check flere ind på rejsekortet er en vigtig funktion for passagerer, der rejser med rejsekort. Mange passagerer oplever de specielle standere, det skal gøres på, som besværlige.

Selv om informationen er forbedret, er der stadig brug for, at den bliver endnu bedre, og at proceduren forenkles, så den er intuitiv. Eksempelvis bør der være trykt information på hver stander, som fortæller, hvor man finder netop de specielle standere. 

På nogle stationer eller perroner kan det være svært at finde den specielle stander. Derfor bør der være en information på stationen om, hvor passagererne finder den.

Det skal desuden være muligt at checke flere personer ind i alle busser.

4. Pendlerkort skal kunne tilpasses transportbehov

Når du køber et pendlerkort, bør du kunne tilpasse det til dine transportbehov mest muligt. Du skal ikke betale for noget, du ikke bruger. Derfor bør det være muligt for pendlerne i Københavnsområdet at købe zone 2, uden også at være tvunget til at købe zone 1.

Det vil også være mere fleksibelt for passagererne, hvis det bliver muligt at kombinere et DSB Erhvervskort med et personligt rejsekort.

5. Rejsekort bør automatisk fornyes, og gebyr bør omtænkes

Vi mener, at kunderne ved køb af Rejsekort skal have mulighed for at vælge, om de ønsker et nyt kort tilsendt automatisk, når det gamle udløber. Passagerpulsens undersøgelse fra 2018 viser, at 79 procent af rejsekortbrugerne er utilfredse med, at fornyelsen ikke sker automatisk. 

Det er uvant for mange aktivt at skulle bestille et nyt kort, og de kan ende i en situation, hvor de står uden Rejsekort, fordi de har glemt at forny. Fornyelsen af rejsekortet efter fem år skal ske automatisk, ved at der sendes et nyt kort til passageren, ligesom det for det meste er tilfældet for fornyelse af betalingskort. Er det ikke muligt med automatisk fornyelse, skal kortene være påtrykt med en udløbsdato, så passagererne ved, hvornår de skal bestille et nyt.

Gebyrerne på 50 og 80 kroner for et nyt kort er en dårlig løsning. Det er uigennemskueligt for passagererne, hvad prisen dækker over. Gebyrerne kunne med fordel fungere som pant, som kunderne får tilbage, når de afleverer deres brugte/udløbne kort. Er det ikke muligt, bør omkostningerne fordeles på alle rejser, så de bliver en del af rejsens pris. Samlet set må det dog ikke blive dyrere for brugerne.

6. Saldo bør overføres automatisk til nyt kort

Det er ikke god kundeservice, at passagerernes eksisterende rejsekortsaldo ikke automatisk overføres til det nye kort, når det gamle er udløbet eller udskiftet. Det bør i stedet ske automatisk.