Ankenævnssag: Busbillet købt i Ballerup gjaldt kun på Bornholm

23. maj 2022

En passager i en bus i Ballerup købte billet til zone 42 via Rejseplanens app, men billetten var gyldig på Bornholm, selvom mobilens GPS-funktion var slået til. Hun fik en bøde på 750 kr af Movia for at rejse på ugyldig billet.

ankenaevnssag_orange_billet_gjaldt_ikke_i_bussen.png

ankenaevnssag_orange_billet_gjaldt_ikke_i_bussen
Foto: Getty Images

Klagen

Passageren rejste med bussen i zone 42 i Ballerup. Fordi hun havde glemt sit rejsekort, og fordi der var problemer i DOT app’en, købte hun billet via Rejseplanens app, inden hun steg ombord på bussen. Da hun ikke kunne søge de rette stoppesteder frem, fandt hun billetten ved at slå GPS-funktionen i appen til. Da der var kontrol i bussen, fremviste passageren billet til zone 42, som hun antog var gyldigt til rejsen. Billetten var rigtigt nok gyldig til zone 42, men til BAT på Bornholm. Passageren fik derfor en bøde på 750 kr.

Afgørelsen

Ankenævnet besluttede, at passageren ikke skal betale bøden på 750 kr.

Begrundelsen

Ankenævnet lagde vægt på, at det ikke er muligt at købe billet til rejser på Sjælland via Rejseplanens app. Selvom passageren befinder sig i DOT’s geografiske område, og GPS’en er slået til i appen, er det muligt at købe billet til BAT, hvilket ikke er logisk.
Ankenævnet mente derfor, at oplysningerne ikke er tilstrækkelig tydelige og informative, og at konsekvensen ved at rejse på en billet købt i app’en uden for Bornholm kan udløse en kontrolafgift. Ankenævnet lagde desuden vægt på, at passagerer i DOT’s område er vant til at kunne købe billet til forskellige trafikvirksomheder via DOT’s app, og at en passager i hovedstadsområdet ikke nødvendigvis ved, hvad BAT er.

Passagerpulsen mener

Sagen viser, at det kan være svært for passagerer at gennemskue, hvilke steder deres kort eller billet gælder. Selvom passagererne har et ansvar for at sikre sig gyldig billet, har trafikselskaberne også et ansvar for at informere tydeligt. I dette tilfælde er Passagerpulsen meget tilfreds med afgørelsen, som tager udgangspunkt i, at passageren handlede i god tro. Vi er desuden glade for ankenævnets beslutning om, at Rejseplanen skal undersøge, hvorvidt app’ens opsætning er hensigtsmæssig, og om det er muligt at give en pop-up advarsel til kunden om, at billetten kun er gyldig på Bornholm.