Undersøgelse: Information om togselskabernes rejsetidsgarantier

8. november 2018

Togselskaberne er ikke blevet bedre til at informere om rejsetidsgarantien. Det viser en ny undersøgelse fra Passagerpulsen. I 2017 havde 60 ud af 78 undersøgte stationer information om rejsetidsgarantien. I 2018 er det 78 ud af 103 stationer.

undersoegelse-rejsetidsgaranti830x400.jpg

undersoegelse-rejsetidsgaranti
Foto: Anette Sønderby Madsen

Få erstatning ved forsinket tog

Når toget er meget forsinket, har du som passager i EU ret til at få en erstatning.

EU's forordning om jernbanepassagerers rettigheder og rejsetidsgaranti bestemmer, hvor forsinket toget skal være, før du som passagerer kan få erstatning.

Læs mere om hvornår du kan få erstatning i vores artikel om rejsetidsgaranti.

Informationen er svær at finde

Undersøgelsen viser, at selv om stationerne har information om rejsetidsgarantierne for eksempel i form af opslag eller plakater, så er det ikke altid, at informationen er sat der, hvor passagererne normalt er på stationen.

Undersøgelsen viser også, der er færre salgssteder, som informerer passagererne om rejsetidsgarantien. Vi fandt kun information i billetsalget på 14 ud af 47 besøgte stationer med billetsalg, og det er endnu færre end i 2015.

Lavt kendskab til rejsetidsgarantien

I Danmark er der 2 former for rejsetidsgarantier; basisrejsetidsgarantien og pendlerrejsetidsgarantien. Garantien blev indført i 2006.

Kendskabet til basis-rejsetidsgarantien er faldet fra 88 procent i 2007 til 54 procent i 2015 og nu 59 procent i 2018.

Pendler-rejsetidsgarantien var der 54 procent af passagererne, der havde hørt om i 2007, mens det var 57 procent i 2010. I 2018 er tallet faldet til 24 procent.

Download undersøgelsen af selskabernes information om rejsetidsgaranti.

PDF-ikon pdf (4.15 MB)

Tidligere undersøgelser af togselskabernes rejsetidsgaranti

Togselskabernes rejsetidsgaranti 2017

Passagerpulsen lavede i 2017 en undersøgelse, der skulle følge op på, om der var sket ændringer i informationen om rejsetidsgarantien siden de to forudgående undersøgelser i 2015 og 2016. Passageragenterne besøgte stationer for at lede efter fysiske opslag og foldere. Undersøgelsen gennemgår også den information, selskaberne giver på deres hjemmeside.

Download undersøgelsen her

Togselskabernes rejsetidsgaranti 2016

Passagerpulsen fulgte i sommeren 2016 op på, om trafikselskaberne var blevet bedre til at informere om passagerernes rettigheder.

I 2015 havde 33 procent af stationerne information om rejsetidsgaranti. I 2016 var tallet 74 procent.

Download hele undersøgelsen her

Togselskabernes rejsetidsgaranti 2015

Passagerpulsen undersøgte i efteråret 2015, hvor mange passagerer, som kendte til muligheden for at få penge tilbage, når toget var forsinket. Derudover undersøgte passageragenterne, hvor vidt de kunne finde information om ordningen på stationerne.

Download undersøgelsen her