Gå til hovedindhold

Notat: Mobilitet i landdistrikter

I dette notat samler vi vores viden om mobilitet i tyndtbefolkede områder. Vi har undersøgt, hvordan passagerer oplever kollektiv transport i tyndtbefolkede områder og kommer med anbefalinger til, hvad man bør fokusere på i udviklingen af kollektiv transport i landdistrikterne.

Kollektiv transport er afgørende for mange menneskers mobilitet

Mobilitet er en grundlæggende forudsætning for et godt liv. Kan man ikke komme rundt, hænger det moderne liv dårligt sammen. Men mange er udfordrede i hverdagen. For nogle borgere i tyndtbefolkede områder er den kollektive transport afgørende for deres mobilitet og adgang til uddannelse, arbejdsmarked, indkøb og sundhedsydelser. Det er ikke alle, der har mulighed for eller råd til at købe en bil eller en bil mere, hvis busruten lukkes.

Kollektiv transport dækker ikke passagerernes behov i landdistrikterne

Hovedparten af de, der bor i landdistrikterne, oplever, at kollektiv transport sjældent kan opfylde deres behov. Kun 11 procent af befolkningen i landdistrikter mener, at kollektiv transport i høj eller meget høj grad kan opfylde deres transportbehov. Det begrænser særligt mobiliteten hos borgere, der ikke har andre transportmuligheder.

Som konsekvens af det er tilfredsheden med kollektiv transport markant lavere i landdistrikterne end i byerne.

Få bruger Flextrafik og samkørselsordninger

Alternativer til den kollektive trafik såsom Flextrafik eller samkørselsordninger er der ikke mange, der anvender. De fleste i landdistrikterne kender lidt til Flextrafik, men kun få anvender det. Brugen er noget højere blandt dem, der ikke har bil og blandt ældre.

Notat, Mobilitet i landdistrikter 2023

Fotokredit: Getty Images

Notat: Mobilitet i landdistrikter

Læs alle resultaterne og vores anbefalinger i notatet herunder:

Læs notatet