Gå til hovedindhold

Notat: Brug af kollektiv transport om natten

Vi har undersøgt passagererne i hovedstadsområdets brug af kollektiv transport om natten, og hvad der kan få flere passagerer til at tage bus eller tog om natten.

Grønt ikon med billede af dokument

Passagerernes rejsevaner om natten

Notatet viser, at de hyppigste tidsrum at rejse på om natten er mellem kl. 00-02. Der er flest, der angiver fritid som rejseformål. Det er 86% af de adspurgte, der angiver dette som rejseformål. Efter fritid er pendling til og fra arbejde det hyppigste rejseformål, som 14% af de adspurgte har angivet.

Fravalg af bus og tog

Når de ikke anvender bus og tog, tager de i stedet en taxa, kører selv i bil eller cykler om natten. Årsagerne til fravalg af kollektiv transport skyldes for fleste af de adspurgte passagerer, at der ikke er afgangstider, der passer til deres behov om natten eller at det er nemmere at bruge et andet transportmiddel eller at der ikke er ruter, der passer til deres behov.

Potentiale for at flere vælger bus og tog

I notatet fremgår det, at flere vil tage bus og tog om natten, hvis der er hyppigere afgangstider hele natten eller i særlige tidsrum, at der ikke er ventetid ved skift mellem bus og tog og at bus og tog og bus er tilpasset større begivenheder. Hertil angiver hhv. 22% og 56%, at de "helt sikkert" eller "sandsynligvis" vil bruge bus eller tog mere, hvis de nævnte forhold bliver opfyldt.

Forside på notat om brug af kollektiv transport om natten

Notat: Brug af kollektiv transport om natten

Læs alle resultaterne i notatet her.

Læs notatet

Om notatet

For at hjælpe embedsværket i Region Hovedstaden har Passagerpulsen tilbudt, at gennemføre en forundersøgelse blandt medlemmer af Passagerpulsens passagerpanel, bosiddende i hovedstadsområdet, som en forløber for den egentlige undersøgelse, regionen vil udføre. Passagerpanelet er ikke repræsentativt for befolkningen i hovedstadsområdet. Resultaterne i dette notat er baseret på 528 besvarelser, hvoraf 446 har behov for at rejse om natten.