Forsinket med toget? 5 ting du har ret til

15. september 2020

Rejser du med tog i EU, har du ret til 5 ting, hvis du bliver forsinket i mere end 1 time. Få styr på dine rettigheder, så du undgår du at blive snydt.

passagerer-venter-paa-tog

Passagerer står på perronen og venter på toget
Foto: Anette Sønderby Madsen

Hjælp ved forsinket eller aflyst tog

Oplever du, at toget bliver aflyst eller forsinket i mere end 1 time, har EU's regler sikret dig, at du ret til 5 ting. Rettighederne gælder som udgangspunkt for alle togrejser i EU-landene.

Nogle lande har dog undtagelser, der kan betyde, at dine rettigheder ikke gælder på visse togrejser.

Køber du billetten efter, du har fået information om forsinkelsen, kan du ikke få erstatning.

Læs om dine rettigheder som passager i EU

Forsinkelser over 1 time giver dig ret til:

1.

Information

Er dit tog aflyst eller forsinket, har du altid ret til tilstrækkelig information om situationen, mens du venter. Det gælder, uanset hvor lang ventetid du har.

Hold dig opdateret på Rejseplanen, skærme og ved højtalerudkald.

Får du ikke information, kan du klage til trafikselskabet.

Sådan klager du over din rejse med bus, tog og metro

2.

Penge tilbage eller fortsat rejse

Informerer togselskabet om, at din rejse bliver mere end 60 minutter forsinket, skal de give dig valget mellem enten at opgive din rejse og få pengene tilbage eller fortsætte rejsen.

Opgiver du din rejse, skal du have pengene tilbage for de dele af rejsen, der ikke er gennemført, og for hele rejsen, hvis formålet med din rejse ikke længere er muligt. Du kan også have ret til at blive transporteret tilbage til den station, du startede din rejse fra.

Vælger du at fortsætte din rejse, har du ret til at blive transporteret til dit endelige bestemmelsessted så hurtigt som muligt eller på en senere dato, du selv vælger.

Du har også ret til alternativ transport, hvis dit tog er blokeret, og driften er afbrudt.

Kontakt en medarbejder på stationen, i toget eller over telefonen for at høre, hvad du skal gøre.

3.

Kompensation

Fortsætter du din rejse, og er du forsinket 1 time eller mere ved ankomst til den station, du havde billet til, har du ret til erstatning.

Du har ret til:

- 25 procent af billetprisen, hvis toget er mellem 1 og 2 timer forsinket.

- 50 procent af billetprisen, hvis toget er over 2 timer forsinket.

Satserne ovenfor er minimumskravet. Hos nogle trafikselskaber kan du få flere penge tilbage eller få penge tilbage, selvom du er mindre end en time forsinket.

Kontakt det togselskab, du har rejst med eller besøg deres hjemmeside for at søge om kompensation.

4.

Nyt tog, hvis et skift går galt

Har du billet til en rejse, hvor du skal skifte en eller flere gange, har du ret til at få anvist et nyt tog, hvis du mister en forbindelse på grund af en forsinkelse.

Henvend dig til togselskabets kontor på den station, du er strandet på eller kontakt selskabet telefonisk for at få at vide, hvilket tog, du kan tage, så du kan komme frem til din destination.

5.

Mad, drikke og overnatning

Bliver du mere end 1 time forsinket med toget, har du ret til at få noget at drikke og spise på togselskabets regning alt efter, hvor lang ventetid du har.

Sidder du i et IC-tog eller IC-lyntog, vil personalet typisk dele vand og andet ud til passagererne.

Står du på perronen, eller rejser du med et tog uden service ombord, kan du købe mad og drikke for 50 kroner i en af DSB’s 7-Eleven kiosker på stationerne. Efterfølgende kan du få pengene tilbage fra DSB.

Se reglerne for mad og drikke på DSB's hjemmesid

Bliver du nødt til at vente natten over, har du ret til at få betalt en overnatning på et hotel.

Passagerpulsen mener:

Det er en stor fordel for passagererne, at EU-lovgivningen fastsætter minimumsrettigheder for forsinkelser på togrejser.

Rettighederne bør dog styrkes, så det bliver mere trygt og attraktivt at tage toget på rejser i EU. For eksempel bør du have ret til kompensation ved forsinkelser på mindre end 1 time, og du bør have ret til at få hele din rejse på én billet, så du er sikret, hvis et skift går galt.

De nationale undtagelser bør også begrænses, så du kan være sikre på dine rettigheder, uanset hvor du rejser i EU.