Gå til hovedindhold

Derfor koster ud- og hjemrejse ikke det samme

Rejser du på kontantbillet, kan du opleve, at du skal betale mere for at rejse hjem end for at rejse ud. Forklaringen får du her.

Fotokredit: Getty Images · 9. September 2015
Pige sidder i offentlig transport

Fotokredit: Getty Images

Prisen er bestemt af zonesystemet

Rejser du på klippekort eller kontantbillet, er det vigtigt, at du tjekker zonekortet på den station eller det stoppested, du rejser fra.

Kortet viser, hvilke zoner du skal igennem, og en farvekode viser, hvor mange klip du skal betale for din rejse. Systemet er sat sådan op for, at billetkontrollørerne kan se, om du har betalt for netop den zone, du befinder dig i.

Københavnsområdet er for eksempel inddelt i 99 zoner og Aarhus i 13 zoner.

Sådan fungerer ringzoner

Rejser du med bus, tog eller metro i København, skal du betale for det antal ringzoner, du rejser igennem.

Priserne er fastlagt på den måde, at den zone du rejser fra er zone 1. Uden om den zone er der en ring, som er zone 2, og uden om den en ring, der er zone 3.

Ringzonerne har hver deres farve, og du kan højst betale for 9 ringzoner i København - det vil sige en alle zoners-billet.

Zonen, hvor din destination er, vil som regel være den dyreste zone, du kommer ind i - men ikke altid. Nogle gange kører du igennem en zone, der ligger længere væk end den zone, du slutter i. I Københavnsområdet sker det ofte, fordi de fleste s-togslinjer er ’krumme’ i formen, da stort set alle s-togene kører over København H.

Det koster 7 zoner ud, men 9 zoner hjem

Togturen fra Charlottenlund station til Frederikssund station koster 7 zoner, mens turen fra Frederikssund station til Charlottenlund station koster 9 zoner.

Forskellen skyldes, at København H på udturen ligger i en ringzone, som du har betalt for. På hjemturen ligger København H til gengæld som den dyreste ringzone, du kommer igennem.

Priserne i Østjylland kan også være forskellige

Busturen fra Silkeborg til Trige nord for Aarhus går over Aarhus Banegård.

Rejsen koster 7 zoner fra Trige til Silkeborg, men 9 zoner fra Silkeborg til Trige. Prisforskellen ligger i, at du har betalt for den ringzone, som Aarhus Banegård ligger i, når du rejser fra Trige til Silkeborg.

Aarhus Banegård ligger derimod i den fjerneste ringzone, når du rejser fra Silkeborg, og prisen er derfor højere.

Rejsekortet bruger ikke ringzoner

Bruger du rejsekortet, oplever du ikke de samme prisforskelle på ud- og hjemrejse. Rejsekortet er sat sådan sammen, at du som udgangspunkt betaler for det antal zoner, der er i en lige linje mellem din start- og slutzone.

Prisen afhænger altså ikke af, hvilke zoner du rejser igennem.

Rejsekortet er derfor i dette tilfælde den nemmeste løsning for passagererne, for du slipper for at tænke på, hvor mange zoner, du kører igennem. Du skal dog være opmærksom på, at det ikke kan betale sig for alle rejser eller alle typer af passagerer.