Konference i Region Hovedstaden: Passagererne tog pulsen på tryghed i kollektiv transport

7. juli 2022

Den 25. maj samlede Passagerpulsen passagerer, fagpersoner, politikere og andre interesserede til en konference, som tog pulsen på, hvordan vi kan øge trygheden i kollektiv transport i Region Hovedstaden. Find præsentationer, anbefalinger og opsamling her på siden.

rapport-passagerernes-tilfredshed-med-tryghed

Passagerer på vej ned i en mørk tunnel
Foto: Anette Sønderby Madsen

Mange var med til at tage pulsen på tryghed

Hvis den kollektive transport skal spille en afgørende rolle i fremtidens klimavenlige mobilitet, skal passagererne opleve den som både attraktiv og sikker. Der er brug for, at mange tænker med og bidrager til at tage pulsen på tryghed i den kollektive transport. 

På konferencen den 25. maj kunne passagerer, politikere og fagpersoner komme i dialog med hinanden og blive klogere på behov og ønsker i forbindelse med tryghed i den kollektive transport. 

Deltagernes perspektiver blev inddraget gennem dialog og workshops, så viden og erfaring samt ønsker og behov blev bragt i spil til det videre arbejde med tryghed. 

Konferencen blev afholdt i Fællessalen på Christiansborg, 1240 København K, den 25. maj kl. 12-16.

Anbefalinger og andre pointer

På konferencen kom passagerer i samarbejde med fagpersoner og politikere frem til en række klare anbefalinger til, hvad der kan øge oplevelsen af tryghed i kollektiv transport. De anbefalinger giver vi videre til trafikvirksomheder og politikere. 

Blandt de mange anbefalinger var disse fire:

 1. Mere personale og mulighed for at komme i kontakt med trafikvirksomhederne i hele driftsdøgnet.
 2. Der bør arbejdes med forventninger til opførsel i kollektiv transport og lokalt ejerskab for, hvordan stationen kan og må benyttes.
 3. Der er brug for et stærkere samarbejde mellem de forskellige transportaktører.
 4. Tænk den kollektive transport sammen med byens liv og funktioner.

Du kan finde alle anbefalinger og andre pointer fra dagen i opsamlingen her.  

Se præsentationerne fra konferencen her.

Kom til konference i din region

Den regionale konference om tryghed var den første i rækken af fem. I løbet af 2022 afholder Passagerpulsen en konference i hver region.

Med forskellige temaer i fokus vil passagerer, politikere og fagpersoner i fællesskab udvikle anbefalinger, der skal give endnu flere lyst til at hoppe ombord på den kollektive transport. Anbefalingerne udvikles med udgangspunkt i deltagernes indspark og data.

Hold dig opdateret om de andre konferencer her på hjemmesiden eller på Passagerpulsens facebook-side.

Program for konference i Region Hovedstaden

12:00: Åbning og netværk
Der vil være sandwich, kaffe og te.

12:30: Velkommen
Åbningstale ved Hans Christian Schmidt (V), næstformand for Transportudvalget
Velkomsttale ved Anja Philip, formand for Forbrugerrådet Tænk

12:45: Lytteworkshop
Del dine erfaringer: Hvad skaber tryghed i kollektiv transport?

13:30: Pause
Der vil være kage, kaffe og te.

13:45: Udstilling hos fageksperter
Bliv klogere på temaet tryghed via oplæg ved

 • Sofie Kirt Strandbygaard, (specialist i kriminalpræventiv byplanlægning)
 • Henrik Rasmussen (borgmester i Vallensbæk Kommune)
 • Michael Englund (sikkerhedschef i det svenske Jernhusen)

14:30: Anbefalingsværksted
Vær med til at udvikle anbefalinger til indsatser, der ville kunne bidrage til øget tryghed

15:15: Refleksions- og handlingspanel
Hør politikere og trafikselskaber summere dagens input op svare på, hvad de vil arbejde videre med.
Paneldeltagere:

 • Lars Gøtke (underdirektør i DSB Ejendomme)
 • Bianka Saarnak (områdechef, Banedanmark) 
 • Søren Enemark (formand for Miljø-, Teknik- og Ejendomsudvalget i Glostrup Kommune)
 • Karen Riis Kjølbye (formand for Klima-, Miljø- og Teknikudvalget i Gentofte Kommune)
 • Marianne Frederik (formand for Udvalget for trafik og regional udvikling i Region H)

15:45: Opsamling og afrunding

16:00: Tak for i dag 

Fakta om tryghed i kollektiv transport

Passagerpulsens undersøgelse fra 2019 viser, at tryghed kan have betydning for, om passagererne har lyst til at bruge visse stationer, særligt om aftenen, natten og tidligt om morgenen. Oplevelsen af tryghed kan også have betydning for, om passagererne har lyst til at rejse alene eller at sende deres børn af sted alene.

Du kan læse hele undersøgelsen her.

I Infrastrukturplan 2035 er der afsat en pulje på 350 mio. kr. til initiativer, der skal skabe mere trygge og attraktive stationer, herunder S-togsstationer i hovedstadsområdet.