Undersøgelse: Buspassagerers rettigheder ved forsinkelser

21. november 2017

Taxatur kan du få betalt, når bussen er forsinket. Men ved du, hvornår det gælder, og informerer trafikselskaberne om dine rettigheder? Det har Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk undersøgt.

Bus Rejsegaranti

Undersøgelse: Buspassagerers rettigheder ved forsinkelser
Foto: Lars Horn

Få penge tilbage for taxatur, når bussen er forsinket

Når bussen er meget forsinket, har du som passager i EU ret til at få kompensation.

EU’s forordning om buspassagerers rettigheder sikrer dig en række rettigheder, når du rejser med bus over 250 kilometer.

Forsinkelser på kortere rejser giver også erstatning. Her tilbyder de regionale trafikselskaber, at du kan få refunderet din taxatur, hvis bussen er mere end 20 minutter forsinket.

Sådan får du penge tilbage for taxaturen

Passagererne mangler kendskab

Passagerpulsen undersøgte i 2016, hvor mange passagerer der kender til deres rettigheder, når bussen er forsinket.

Undersøgelsen viste, at 1 ud af 3 buspassagerer ikke kendte til deres rettigheder.

Informationen om rettighederne er blevet bedre

Informationen på selskabernes hjemmesider og apps var i 2016 også mangelfuld. Der var flere steder, hvor informationen var uklar eller ikke eksisterede ved køb af billet.

Vores opfølgende undersøgelse i august 2017 viser flere eksempler på, at selskaberne nu giver bedre information. Passagerpulsen mener dog fortsat, at selskaberne kan informere tydeligere og bedre.

Passagerpulsen har lavet en række anbefalinger, som kan hjælpe trafikselskaberne til at gøre informationen bedre og mere tydelig.

Download undersøgelsen og se Passagerpulsens anbefalinger.

PDF-ikon pdf (1.56 MB)

Tidligere undersøgelser af trafikselskabernes rejsegarantier

Bussernes rejsegaranti 2016

Passagerpulsen undersøgte i efteråret 2016, hvor mange passagerer, som kendte til deres rettigheder, når bussen er forsinket. Derudover undersøgte vi, hvor godt selskaberne informerer om rejsegarantiordningerne på deres digitale platforme.

Læs hele undersøgelsen her