Pendlertip: Få penge på kontoen, når togene er forsinket

19. november 2018

Pendler du med Arriva eller DSB? Så kan du få penge tilbage, når togene på din strækning er forsinkede.

pendler-arbejder-i-toget

Pendler sidder og arbejder i toget
Foto: Anette Sønderby Madsen

Få penge retur, når du er forsinket

Rejser du med DSB eller Arriva som pendler, kan du få penge tilbage, hvis togene på din strækning er forsinket. Men du skal huske at tilmelde dig.

Ordningen hedder Pendler Rejsetidsgaranti, og er tænkt som en service til dig, der dagligt bruger toget til for eksempel at komme frem og tilbage på arbejde.

Hvilke krav skal jeg opfylde?

DSB Pendler Rejsetidsgaranti kan du bruge, hvis du har:

  • Pendlerkort eller periodekort
  • Ungdomskort (16-19 år og ikke studerende, elever og studerende på en Ungdomsuddannelse eller studerende på videregående uddannelse)
  • Bus & tog-årskort (helt eller halvt år)
  • Rejsekort personligt med minimum rabattrin 5
  • Rejsekort pendlerkort
  • Erhvervskort
  • Øresundskort, der er købt i Danmark og med dansk cpr-nummer

Arriva-pendlere skal have en af disse billetter:

  • Pendlerkort eller periodekort
  • Ungdomskort

Hvordan søger jeg Pendler Rejsetidsgaranti?

Pendler Rejsetidsgarantien tilmelder du dig på DSB's eller Arrivas hjemmeside. Du kan også hente en tilmeldingsblanket på en station og sende den ind til dit selskab.

Selskaberne har udvalgt et bestemt antal strækninger, som de måler forsinkelser på. Du skal vælge én af dem, når du tilmelder dig Pendler Rejsetidsgarantien.

Du kan kun tilmelde dig én strækning, og du skal vælge den strækning, der passer bedst til din daglige rute.

Erstatning får du kun for den strækning, du er tilmeldt.

Hvornår får jeg mine penge?

DSB opgør hver måned, hvor meget toget har været forsinket på din strækning. Arriva opgør det kvartalsvis.

Pengene får du overført helt automatisk hos DSB, hvis du er tilmeldt DSB Pendler Rejsetidsgaranti.

Rejser du med Arriva, skal du selv søge om at få penge tilbage. Pengene bliver udbetalt til din konto, når du sender en kopi af dit pendlerkort sammen med en udfyldt kompensationsblanket - enten per post, e-mail eller fysisk til en kundeservicemedarbejder.

Tilmeld dig DSB's pendlerrejsetidsgaranti på DSB.dk

Bliv tilmeldt Arrivas pendlerrejsetidsgaranti på Arriva.dk

Hvor meget får jeg udbetalt hos DSB?

DSB beregner din kompensation ud fra hvor mange tog, der er forsinket på din strækning, og hvor mange passagerer, der var med. Det kalder de kundepunktlighed.

Kommer toget mindre end 3 minutter for sent til din endestation, får du ikke penge tilbage.

DSB’s målsætning for hvor mange tog, der skal ankomme til tiden i 2018, er: 82,9 procent for Fjern- og Regionalstrækninger og 92,3 procent for S-banen.

For hver procentpoint resultatet ligger under målsætningen, får du 1 procent af prisen på dit pendlerkort tilbage. Planlagte aflysninger og togbusser giver ikke penge tilbage.

Toget er forsinket, når du kommer mere end 3 minutter for sent til ankomststationen.

Eksempel:
Tog til tiden i oktober på strækningen København - Odense blev målt til 80,1 procent. Det er 2,8 procentpoint fra målsætningen på 82,9 procent. Pendlerne fik 3 procent af kortets pris retur.

DSB beregner din kompensation den 15. i måneden, efter dit kort er udløbet. Det gælder også for kort med gyldighed på 1 år. Pengene bliver overført automatisk til din NemKonto.

Se, om du får kompensation for din strækning hver måned på DSB's hjemmeside

Hvor meget giver Arriva mig i kompensation?

Arriva registrerer dit tog som forsinket, hvis det er 5 minutter eller mere efter køreplanen, når det kører ind på perronen. Det er længere tid end hos DSB. Til gengæld skal flere tog ankomme til tiden hos Arriva.

Målsætningen for Arriva er, at 97 procent af alle tog er mindre end 5 minutter forsinket. Kører færre tog til tiden, får du penge tilbage. Hvis mere end 1 procent af togene bliver aflyst, får du også penge tilbage.

Beløbet, du får tilbage, afhænger af hvor mange tog på din strækning, der har været forsinket. Kører 96 procent af togene på en strækning til tiden, får du 1 procent af kortets pris retur. Dit beløb stiger med 1 procentpoint for hver 1 procentpoint resultatet ligger under Arrivas målsætning for tog til tiden.

Kompensation bliver beregnet kvartalsvis. Når et kvartal er opgjort, kan du se, om du kan få udbetalt penge for den strækning, du er tilmeldt. Derefter skal du søge om det.

Se, hvor forsinket din togstrækning er hos Arriva

Passagerpulsen mener

Pendlere bør automatisk blive tilmeldt selskabernes rejsetidsgarantier, når de køber eller fornyer deres månedskort. Samtidig skal selskabernes opgørelser ikke styres af de såkaldte ”målestrækninger”, men derimod af pendlernes faktiske rejse.

Få Passagerpulsens nyhedsbrev

Rejser du med bus, tog og metro? Få guider og gode råd til dine rettigheder leveret direkte i din indbakke.

Du får også vores nyeste undersøgelser af offentlig transport.

Tilmeld dig Passagerpulsens nyhedsbrev her – det udkommer ca. 1-2 gange om måneden.

Tilmeld