Pendlergaranti: Få penge tilbage, når toget er forsinket

21. januar 2021

Pendler du med Arrivas, DSB's eller Nordjyske Jernbaners tog? Så kan du få penge tilbage, når togene på din strækning er forsinkede. Se her, hvordan du tilmelder dig pendlerrejsetidsgarantien.

pendler-arbejder-i-toget

Pendler sidder og arbejder i toget
Foto: Anette Sønderby Madsen

Få penge tilbage, når du er forsinket

Pendler Rejsetidsgaranti er en service til dig, der dagligt bruger toget.

Rejser du med DSB eller Arriva som pendler, kan du få penge tilbage, hvis togene på din strækning er forsinket. Pendler du med Nordjyske Jernbaner på strækningen mellem Aalborg-Aarhus eller Aalborg-Frederikshavn, kan du også bruge DSB’s pendler rejsetidsgaranti. Men du skal tilmelde dig.

Pendler Rejsetidsgarantien giver penge tilbage ud fra, hvor mange af togene der er forsinkede. Det er altså ikke kun de afgange, du bruger, der indgår i udregningen.

Du vælger selv, om du vil tilmelde dig pendlerordningen, eller om du vil søge basis rejsetidsgaranti for hver enkelt rejse. 

Få overblik over bus- og togselskabernes almindelige rejsetidsgarantier

Scroll ned og få blandt andet svar på, hvordan du søger pendergarantien.

Passagerpulsen mener

Passagerer, der pendler med toget har lovmæssigt ret til at få kompensation for forsinkelser. En undersøgelse fra Rigsrevisionen i 2019 viste, at kun 15-25 procent af DSB’s pendlere var tilmeldt pendlerrejsetidsgarantien. Pendlere bør derfor automatisk blive tilmeldt selskabernes rejsetidsgarantier, når de køber eller fornyer deres månedskort. Kompensationen bør derudover altid udbetales automatisk, uden at passagererne skal søge om det.

Pendlerne kan i dag opleve forsinkelser uden, at de bliver kompenseret, fordi kompensationen bliver opgjort, som den gør. Derfor skal selskabernes opgørelser ikke styres af de såkaldte ’målestrækninger’, men derimod af pendlernes faktiske rejse.

5 ofte stillede spørgsmål om penderrejsetidsgarantien

Kan jeg få Pendler Rejsetidsgaranti?

DSB Pendler Rejsetidsgaranti kan du bruge, hvis du har:

  • Pendlerkort eller periodekort
  • Ungdomskort
  • Rejsekort pendlerkort
  • Erhvervskort
  • Øresundskort, der er købt i Danmark og med dansk cpr-nummer

Arriva-pendlere skal have en af disse billetter:

  • Pendlerkort, ungdomskort og andre kort, der gælder i minimum 30 dage
  • Rejsekort personligt med minimum rabattrin 5

Arriva kræver desuden, at du er medlem af Mit Arriva.

Hvordan søger jeg Pendler Rejsetidsgaranti?

Pendler Rejsetidsgarantien tilmelder du dig på DSB's eller Arrivas hjemmeside. 

Selskaberne har udvalgt et bestemt antal strækninger, som de måler forsinkelser på. Du skal vælge én af dem, når du tilmelder dig Pendler Rejsetidsgarantien.

Du kan kun tilmelde dig én strækning, og du skal vælge den strækning, der passer bedst til din daglige rute.

Erstatning får du kun for den strækning, du er tilmeldt.

Hvornår får jeg mine penge?

DSB opgør hver måned, hvor ofte togene har været forsinket på din strækning. Arriva opgør det kvartalsvis.

Pengene får du overført automatisk hos DSB, hvis du er tilmeldt DSB Pendler Rejsetidsgaranti.

Rejser du med Arriva, skal du selv søge om at få penge tilbage. Pengene bliver udbetalt til din konto, når du sender en kopi af dit pendlerkort sammen med en udfyldt kompensationsblanket - enten per post, e-mail eller fysisk til en kundeservicemedarbejder. Du kan også sende informationerne via Arrivas hjemmeside.

Tilmeld dig DSB's pendlerrejsetidsgaranti på DSB.dk

Bliv tilmeldt Arrivas pendlerrejsetidsgaranti på Arriva.dk

Hvor meget får jeg udbetalt hos DSB?

DSB beregner din kompensation ud fra hvor mange tog, der er forsinket på din strækning, og hvor mange passagerer, der var med de enkelte afgange. Det kalder de kundepunktlighed.

Toget er forsinket, når du kommer mere end 3 minutter for sent til ankomststationen. Kommer toget mindre end 3 minutter for sent til din endestation, tæller det ikke som et forsinket tog, og du får ikke penge tilbage for den afgang.

DSB’s målsætning for, hvor mange tog der skal ankomme til tiden i 2021, er: 86,8 procent for Fjern- og Regionalstrækninger og 92,3 procent for S-banen.

For hver procentpoint resultatet ligger under målsætningen, får du 1 procent af prisen på dit pendlerkort tilbage. Planlagte aflysninger og togbusser giver ikke penge tilbage.

Eksempel:
Tog til tiden i november 2019 på strækningen København - Odense blev målt til 67,6 procent. Det er 15,8 procentpoint fra 2019-målsætningen på 83,4 procent. Pendlerne fik 16 procent af kortets pris retur.

DSB beregner din kompensation den 15. i måneden, efter dit kort er udløbet. Det gælder også for kort med gyldighed på 1 år. Pengene bliver overført automatisk til din NemKonto.

Se, om du får kompensation for din strækning hver måned på DSB's hjemmeside

Hvor meget giver Arriva mig i kompensation?

Arriva registrerer dit tog som forsinket, hvis det er 5 minutter eller mere efter køreplanen, når det kører ind på perronen.

Målsætningen for Arriva er, at 97 procent af alle tog er mindre end 5 minutter forsinket. Kører færre tog til tiden, får du penge tilbage. Hvis mere end 1 procent af togene bliver aflyst, får du også penge tilbage.

Beløbet, du får tilbage, afhænger af, hvor mange tog på din strækning der har været forsinket. Kører 96 procent af togene på en strækning til tiden, får du 1 procent af kortets pris retur. Dit beløb stiger med 1 procentpoint for hver 1 procentpoint resultatet ligger under Arrivas målsætning for tog til tiden.

Rettidigheden offentliggøres hvert kvartal. Når et kvartal er opgjort, kan du se, om du kan få udbetalt penge for de 3 måneder, der indgår i kvartalet. Derefter skal du søge om det.

Se, hvor forsinket din togstrækning er hos Arriva