Gå til hovedindhold

Notat: Vejledning i forbindelse med køb af Rejsekort Anonymt

Vi har undersøgt i hvilket omfang, der bliver udleveret en informationsfolder i forbindelse med køb af Rejsekort Anonymt. Overordnet viser resultaterne, at situationen er blevet bedre, siden vi undersøgte området sidst, men informationsfolderen udleveres kun i under halvdelen af købstilfældene.

Særlige regler for anonyme rejsekort

Rejsekort Anonymt er et kort for passagerer, der ønsker at rejse anonymt. Kortet kan i lighed med Rejsekort Flex deles med andre. Der gives også 25 procent i rabat på rejser uden for myldretiden, og man kan rejse flere på samme kort.

Der knytter sig dog også visse begrænsninger til Rejsekort Anonymt, og der gælder særlige vilkår, som det er vigtigt, at blive oplyst om. Særligt fordi Rejsekort Anonymt er beregnet til at kunne anvendes umiddelbart efter anskaffelsen.

Udvikling siden 2019

I 2019 undersøgte vi, om salgsstederne giver købere af Rejsekort Anonymt de nødvendige informationer. I mellemtiden har Rejsekort & Rejseplan A/S, som driver og udvikler Rejsekort, imødekommet en række krav fra Forbrugerombudsmanden om bl.a. at leve op til deres informationsforpligtelse, så kunderne får udleveret de væsentligste brugsvilkår i forbindelse med køb af Rejsekort Anonymt i papirformat.

For at følge op på den indgåede aftale samt vores seneste undersøgelse, har vi igen undersøgt, om der er sket forbedringer på området. Undersøgelsen er sket ved 31 prøvekøb af Rejsekort Anonymt over hele landet.

Flere får information, men det kan blive bedre

Undersøgelsen viser, at der er sket forbedringer, men at det stadig kan blive bedre.

Ved 18 ud af 31 prøvekøb blev der således ikke udleveret en folder. Og ved de fleste udleveringer skete dette først efter forespørgsel fra mystery shopperen. I 2019 blev der til sammenligning blot udleveret en informationsfolder ved fire ud af 30 prøvekøb

Notat: Rejsekort Anonymt

Læs alle resultaterne og vores anbefalinger i notatet herunder:

Læs notatet