Udløbet Rejsekort? Sådan bestiller du et nyt

7. maj 2018

Husk at bestille nyt Rejsekort, inden dit gamle udløber, hvis du vil beholde din betalingsaftale og dit rabattrin.

Udloebet Rejsekort? Saadan bestiller du et nyt.png

Udloebet Rejsekort? Saadan bestiller du et nyt

Dit Rejsekort udløber

Chippen i dit Rejsekort har en begrænset levetid. Derfor har Rejsekort A/S besluttet, at de spærrer dit kort automatisk, når du har haft det i fem år.

Ønsker du fortsat at bruge Rejsekort, skal du bestille et nyt. Bestiller du det nye, inden det gamle udløber, bliver dit rabattrin overført til det nye kort. Har du en tank-op-aftale, flytter den også med.

Hvordan får jeg et nyt rejsekort?

Rejsekortet sender dig en mail med en påmindelse cirka halvanden måned før, dit Rejsekort udløber. I mailen står der, hvordan du bestiller et nyt. Du får kun mailen, hvis du har et Rejsekort Personligt eller et Rejsekort Flex.

Det koster 50 kroner at få nyt Rejsekort, hvis det er personligt eller flex. Et nyt Rejsekort Anonymt koster 80 kroner.

Fra du bestiller, kan der gå 7-10 dage, før du modtager dit nye Rejsekort. Derfor er det en god idé at bestille i god tid, så du har dit nye Rejsekort, når det gamle udløber.

Saldoen fra dit gamle Rejsekort bliver automatisk udbetalt til din NemKonto. Det gælder ikke, hvis du har et anonymt rejsekort. Der skal du selv henvende dig til Rejsekorts kundeservice eller et salgssted for at få udbetalt dine penge.

Hvornår udløber mit Rejsekort?

Du kan se udløbsdatoen på dit Rejsekort i selvbetjeningen på rejsekortets hjemmeside. Du finder datoen under menupunktet ”Rejsekort indstillinger”.

Tjek din udløbsdato i rejsekortets selvbetjening

Har du et Rejsekort Anonymt, kan du tjekke udløbsdatoen på en rejsekortautomat eller ved at spørge hos nærmeste salgssted.

Rejsekortet har oplyst, at der fra udgangen af 2018 vil blive trykt udløbsdatoer på alle nye Rejsekort.

Passagerpulsen mener:

Det er ikke god kundeservice, at passagererne selv skal bestille et nyt Rejsekort, og deres eksisterende rejsekortsaldo ikke automatisk bliver overført til det nye kort. Passagerpulsens undersøgelse viser, at 79 % af rejsekort-brugerne er utilfredse med, at fornyelsen ikke sker automatisk.

Vi mener, at kunderne ved køb af Rejsekort skal have mulighed for at vælge, om de ønsker at få et nyt kort automatisk tilsendt, når det gamle udløber. Derudover bør saldoen automatisk blive overført til det nye kort, hvis kunden fortsat vil bruge rejsekort.

Gebyrerne på 50 og 80 kroner for et nyt rejsekort er en dårlig løsning. Det er alt for uigennemskueligt for passagererne, hvad prisen dækker over. Vi ser helst, at trafikselskaberne selv bærer udgiften til kortet, men er det ikke muligt, bør udgiften være en del af rejsens pris. Samlet set må det dog ikke blive dyrere for brugerne.