Rejsekort: Svar på 6 spørgsmål om kundeservice

10. oktober 2019

Hvorfor kan jeg kun kontakte Rejsekort A/S ud fra forudbestemte kategorier? Få svar på 6 spørgsmål om Rejsekort A/S' kundeservice her.

6_spoergsmaal_om_kundeservice.png

6_spoergsmaal_om_kundeservice
Foto: Getty Images. Illustration: Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk

Passagerernes 6 spørgsmål om kundeservice

Spørgsmålene er stillet af passagererne på Passagerpulsens Facebookside i april 2018. Spørgsmålene blev sendt til Rejsekort A/S, og du kan læse deres svar herunder:

Hjemmesiden er svær at finde rundt på. Hvad vil I gøre for at den bliver mere brugervenlig?

Svar fra Rejsekort A/S:

Rejsekort er velvidende om, at rejsekort.dk ikke er så brugervenlig i øjeblikket. Vi er i gang med at udvikle en helt ny rejsekort.dk, som er planlagt til at gå i luften inden udgangen af året.

Opdatering:

Rejsekort lancerede deres nye hjemmeside i sommeren 2019.

Hvorfor tager sagsbehandlingen så lang tid?

Svar fra Rejsekort A/S:

Rejsekort Kundecenter, som drives og administreres af trafikselskaberne, arbejder målrettet med at nedbringe svartiderne både på skriftlige og telefoniske henvendelser.

Hvorfor kan jeg kun kontakte jer på hjemmesiden ud fra forudbestemte kategorier?

Svar fra Rejsekort A/S:

For at sikre en så hurtig sagsbehandling som muligt, har Rejsekort Kundecenter, som drives af trafikselskaberne, kategoriseret henvendelserne således, at medarbejderne hurtigere kan få besvaret dem.

Sagsbehandlingen bliver mere effektiv og korrekt, når kunden benytter Kontaktformularen, hvor kunden skal afgive relevante oplysninger afhængig af kundens forespørgsel.

Åbne kategorier eller mail betyder mange opklarende mails frem og tilbage og betyder længere sagsbehandling og større risiko for fejlagtig håndtering.

Hvorfor er straffen for manglende check ud så hård?

Svar fra Rejsekort A/S:

Undlader du flere gange at checke ud inden for en periode på 12 måneder, kan Rejsekort A/S spærre dit rejsekort efter 2 skriftlige advarsler. Sker det, bliver du opført i vores kunderegister, og vil hverken kunne købe et Rejsekort Personligt eller Rejsekort Flex de næste 12 måneder.

Hvis du har fået spærret dit Rejsekort Personligt eller Rejsekort Flex, og er blevet opført i kunderegisteret (jf. Kortbestemmelser, pkt. 6), kan du kontakte Rejsekort Kundecenter og høre om muligheden for at betale for de rejser, hvor du har undladt at checke ud. 

Rejsekort Kundecenter tager ud fra en individuel vurdering stilling til, om du kan blive slettet fra registret, så du igen kan købe et nyt Rejsekort Personligt eller Rejsekort Flex. 

Hvis du glemmer at checke ud, kan du indmelde check ud via appen Check Udvej. Hvis en kortlæser er ude af drift, kan du altid bruge en af de andre kortlæsere på perronen eller i bussen.

Hvorfor skal jeg udelukkes i et helt år, hvis jeg får spærret mit rejsekort?

Svar fra Rejsekort A/S:

Hvis du bliver optaget i kunderegistret, kan du ikke købe et Rejsekort Personligt eller Flex i 12 måneder. Du kan midlertidigt købe et Rejsekort Anonymt, som du kan bruge.