Rejsekort: Svar på 15 spørgsmål om check ind og ud

6. juni 2018

Hvorfor er der ikke rejsekortstandere i toget? Du får svar på 15 spørgsmål om at checke ind og ud her.

15_spoergsmaal_om_check_ind.png

15_spoergsmaal_om_check_ind
Foto: Getty Images. Illustration: Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk

Passagerernes 15 spørgsmål om check ind og ud

Spørgsmålene er stillet af passagererne på Passagerpulsens Facebookside i april 2018. Spørgsmålene blev sendt til Rejsekort A/S, og du kan læse deres svar herunder:

Hvorfor er der ikke lavet sluser ligesom i London, så jeg ikke kan glemme at checke ud?

Svar fra Rejsekort A/S:

Det er primært på Londons undergrundsstationer, ”the Tube”, der er sluser, som de rejsende skal igennem, når de skal ned til togene. På de andre togstrækninger i London er stationerne åbne – ligesom i Danmark.

I Danmark har man valgt at have et åbent system uden sluser ind til stationerne. Dels kræver sluser døgnbemanding, så de kan åbnes i forbindelse med kritiske situationer, dels er der ikke plads til sluser på de nuværende stationer uden væsentlig ombygning.

Danskerne har efterhånden lært at checke rigtigt ud. Der bliver checket ud på 98,5 procent af alle rejser på landsplan, og glemmer du at checke ud, kan du på Check Udvej-appen eller på rejsekort.dk ind-melde et glemt check ud.

Har du oprettet sig som bruger af appen, får du automatisk en besked, hvis du har glemt at checke ud.

Hvorfor kan jeg ikke checke en ekstra person ind undervejs?

Svar fra Rejsekort A/S:

Et rejsekort kan kun håndtere én rejse ad gangen, dvs. enten en enkelt persons rejse eller flere kunders rejse på samme rejsekort. Hvis en medrejsende støder til undervejs på en rejse, er vedkommende jo på en anden rejse end den, den første rejsende var i gang med. 

Hvorfor er det nødvendigt med skifte check-ind?

Svar fra Rejsekort A/S:

Du skal checke ind ved skift af transportmiddel for at sikre, at rejsekort kan beregne den rigtige pris for din rejse.

Hvor lang tid kan jeg rejse, når jeg er checket ind?

Svar fra Rejsekort A/S:

En rejse må højst vare 5 timer i et regionalt takstområde – for eksempel på Sjælland – og højst 12 timer, hvis den krydser Storebælt. Den maksimale rejsetid i de forskellige dele af landet kan ses på rejsekort.dk.

Hvorfor kan jeg ikke checke flere ind på alle check ind standere?

Svar fra Rejsekort A/S:

Check ind ekstra-kortlæseren har en mindre enkel betjening og er dyrere end den simple check ind-kortlæser. Derfor er normalt kun én ekstra-kortlæser i hver gruppe af kortlæsere på stationerne.

Husk, at rejsekortautomaten også kan bruges til at checke flere ind.

Hvorfor er der ikke check ind/ud standere i toget ligesom i busserne?

Svar fra Rejsekort A/S:

Der er som hovedregel ikke installeret kortlæsere i togene. Det skyldes, at togstammerne hyppigt byttes rundt, så der skulle ske en opdatering og synkronisering af kortlæserne, hver gang de kørte på en ny strækning. Desuden ville der skulle bruges væsentlig flere kortlæsere, hvis alle togvogne skulle udstyres med kortlæsere ved alle døre.

Hvorfor er der ikke check ind/ud standere ved busstoppestederne?

Svar fra Rejsekort A/S:

Man har af økonomiske årsager valgt at installere kortlæserne i busserne fremfor ved det enkelte stoppested. Der er cirka 40.000 stoppesteder i Danmark, og det ville derfor være meget bekosteligt at installere kortlæsere ved alle stoppesteder og trække el og dataforbindelser ud til alle stoppestedskortlæsere.

Trafikvirksomhederne overvejer løbende, om det er hensigtsmæssigt på stoppesteder med mange passagerer.

Hvorfor ser standerne ens ud for check ind/ud?

Check ind- og ud-kortlæserne er umiddelbart ens på omrids, for at man kan indstille dem efter behovet. Hvis der for eksempel er en stor begivenhed i et lokalområde, kan man ”vende” kortlæserne på en station til overvejende at kunne checke ud, når publikum ankommer til stedet med tog og til at kunne checke ind, når de igen skal fra stedet. 

På kortlæsernes skærm er der en tydelig markering af, om de er til check ind eller ud, ligesom der på toppen af dem står ”ind” eller ”ud” med forskellig farvemarkering. Endelig kan du ved at berøre kortlæserne høre en stemme, der angiver om den er til check ind eller check ud.

Hvorfor viser standere i busser ikke zoner?

Svar fra Rejsekort A/S:

Rejsekort viser ikke zoner på kortlæserne. Man kan ikke bruge zonevisning til for eksempel at beregne en rejses pris. Rejsekortsystemet vil automatisk beregne den korrekte pris for kundens rejse baseret blandt andet på zoneantallet.

Hvorfor er der ikke standere i midten af perronerne også?

Svar fra Rejsekort A/S:

Trafikvirksomhederne beslutter, hvor mange kortlæsere der skal installeres, og hvor de skal placeres på perronerne. Der sker løbende en vurdering af trafikstrømmene på perronerne, så rejsekortkunderne nemt og hurtigt kan checke ind og ud, inden de stiger ombord på et tog eller forlader stationen.

Det vil sige, at der løbende bliver installeret nye kortlæsere efter behov. 

Hvorfor får jeg ikke en kvittering, så jeg kan dokumentere, at jeg har checket ind?

Svar fra Rejsekort A/S:

Hvis du følger anvisningen om at holde dit rejsekort hen på Det Blå Punkt og holder det her i et halvt sekund, får du lydsignalet for, at du er checket ind eller ud og får samtidig vist et ”OK” på skærmen. Nu har du checket ind eller ud.

Du kan se alle dine check ind og ud under ’Mine rejser’ på selvbetjeningen på rejsekort.dk. Det er ikke muligt at indbygge en kvitteringsprinter i kortlæserne.

Hvad gør jeg, når jeg har problemer med at checke ud i bussen?

Svar fra Rejsekort A/S:

Vær opmærksom på, at du kan checke ud, når bussen er på vej hen til det næste stoppested, så du undgår trængslen, når først døren åbner.

Check flere ind i bussen tager lang tid – kan det ikke gøres på en smartere måde?

Svar fra Rejsekort A/S:

Trafikselskaberne har besluttet, at passagererne skal checke deres rejsekort ind ved chaufføren at kontrolmæssige hensyn. Derfor sker check ind ekstra også hos chaufføren – og den eneste mulighed for det teknisk er på chaufførkonsollen.

Trafikvirksomhederne lægger stor vægt på at uddanne medarbejderne godt. Hvis der er chauffører, som er længere tid om at checke flere ind, end kunden forventer, kan det måske hænge sammen med at servicen efterspørges relativt sjældent eller at det kræver flere trin på chaufførkonsollen at checke flere ind, som det også gør selvbetjent på stationerne.

Hvorfor kan jeg ikke kun checke min cykel ind på kortet?

Svar fra Rejsekort A/S:

Du har mulighed for at købe et separat Rejsekort Flex til din cykel, så det kan kombineres med en anden billetform, eksempelvis et pendlerkort.

På Rejsekort Personligt er det en forretningsmæssig beslutning, at den person, hvis navn står på kortet, altid skal rejse med på kortet, men hun har så mulighed for at tage andre med, herunder en cykel.

Hvis kunden generelt ønsker en mere fleksibel løsning, hvor andre kan bruge kortet, så er det Rejsekort Flex.

Hvorfor skal passagerer, der har svært ved at huske at checke ud, udelukkes fra at bruge rejsekort?

Svar fra Rejsekort A/S:

Over 98 % af alle rejser afsluttes korrekt med check ud. Erfaringerne viser, at check ud er blevet en fast bestanddel af kundens rejse. Samtidig viser analyser, at det er de ældre kunder, som er bedst til at huske at checke ud, herefter kommer børn, kvinder og mænd.

Den gruppe, der har sværest ved at huske at checke ud, er yngre mænd, og de har en tendens til at blive dårligere og dårligere til at huske at checke ud hen imod slutningen af ugen – særligt fredag og lørdag aften og nat.