Rejsekort: Svar på 13 spørgsmål om optankning, priser og rabatter

7. august 2020

Hvorfor kan jeg ikke se, hvad min rejse kommer til at koste? Du får svar på 13 spørgsmål om optankning, priser og rabatter her.

13_spoergsmaal_om_optankning_og_priser.png

13_spoergsmaal_om_optankning_og_priser
Foto: Getty Images. Illustration: Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk

Passagerernes 13 spørgsmål om optankning, priser og rabatter

Få svar på de 13 mest stillede spørgsmål, som passagererne stiller til rejsekortet om optankning, priser og rabatter.

Hvorfor tager det så lang tid, før pengene er overført til rejsekort, når jeg gør det via rejsekort.dk?

Rejsekort er baseret på et elektronisk system og et smartcard. I kortets chip bliver information om dine rejser gemt i takt med, at du bruger dit rejsekort på rejsekortudstyr og checker ind og ud, tanker op osv.

Tanker du dit kort op i selvbetjeningen på rejsekort.dk, skal det overføres fra rejsekortsystemet til chippen i dit rejsekort. Det kræver, at kortet kommer i kontakt med rejsekortudstyr, for eksempel ved at du checker ind eller lægger kortet i en rejsekortautomat.

Beløbet kan først overføres til kortet efter noget tid: 5 timer på stationer og op til 24 timer, hvis du skal hente det på rejsekortudstyret i bussen.

Hvorfor er det ikke muligt kun at fylde 50 kroner på mit rejsekort?

Trafikvirksomhederne har sat sætte en nedre grænse på 100 kroner for at begrænse udgifterne på de gebyrer, som bankerne opkræver ved brug af betalingskort.

Hvorfor er der ikke flere optankningssteder og steder, hvor jeg kan købe alle typer rejsekort?

Rejsekortet har149 salgssteder og 350 stationer med rejsekortautomater landet over, hvor du kan købe rejsekort og tanke op.

Omkring 53 procent af alle rejsekortbrugere køber kortet via selvbetjeningen, og 88 procent bruger selvbetjeningen til at tanke op.

Rejsekort opfordrer kunderne til at oprette en tank-op-aftale, så de altid har penge på deres rejsekort. Helt automatisk.

Hvorfor kan jeg aldrig komme i 0 med et rejsekort?

Rejsekort personligt eller flex skal altid inden rejsen starter indeholde 25 kroner, som er det forudbetalingen kræver.

Rejsekort kan faktisk godt ende med at have en negativ saldo, hvis du har rejst for hele det beløb, der står på kortet – eller et endnu større beløb. Efterfølgende vil du dog blive bedt om at tanke op, så saldoen kommer i plus igen.

Hvorfor kan jeg ikke fra rejsens start se, hvad rejsen koster?

På Rejseplanen.dk kan du se, hvad din rejse vil koste for forskellige kort- og billettyper.

Prisen på din rejse kan du ikke få, når du checker ind, for rejsekortsystemet ved jo ikke på forhånd, hvor lang din rejse bliver. Det er ligesom med en telefonsamtale: Du ved heller ikke, hvad den koster, før samtalen er slut.

Hvorfor kan en rejse være billigere, hvis den sammensættes af flere forskellige billetter?

Danmark er inddelt i flere takstmyndigheder, og derfor er det i princippet muligt at få en billigere rejse ved at købe billetter til delrejser end én samlet billet til hele rejsen.

Fænomenet er dog minimeret efter, der er blevet lavet takst reformer både øst og vest for Storebælt, men ifølge selskaberne kan det aldrig helt undgås.

Hvorfor er myldretiden så lang?

Tidsrabatten løber fra klokken 11 til 13 og igen fra klokken 18 til 07 samt i weekender og på helligdage. Trafikvirksomhederne bestemmer pris- og rabatstrukturen for kollektiv transport i Danmark.

Rabatten udenfor myldretid er politisk bestemt, og staten kompenserer trafikvirksomhederne for den lavere indtægt, rabatten betyder.

Varigheden af tidsrummene er altså blandt andet afstemt efter det beløb, som er afsat.

Hvorfor skal jeg have ulejligheden med at skrive til Rejsekortet for at få penge tilbage, når en forsinkelse i busdriften medfører, at min rejse tager længere tid og derfor bliver dyrere?

De forskellige trafikvirksomheders almindelige trafiksystemer ”taler” ikke sammen, så Rejsekort bliver ikke orienteret om for eksempel forsinkelser, som kan fordyre rejsen.

Rejsekort A/S kan derfor ikke reagere proaktivt, men er i stedet er nødt til at reagere reaktivt.

Hvorfor kan jeg ikke bruge rabattrin over Storebælt?

Trafikvirksomhederne har aftalt, at den rabat, der kan optjenes ved rejser internt på Fyn og i Jylland ikke skal påvirke prisen på rejser over Storebælt og vice versa.

Hvorfor kan jeg ikke rejse frem og tilbage i zonerne lige så længe, som jeg kunne på klippekort?

Rejsekortet giver dig mulighed for at rejse på tid i stedet for antal zoner, ligesom du kunne med klippekortet.

Rejser du for eksempel rejser i 3 timer på Sjælland, betaler du automatisk for 9 zoner, selvom rejsen var kortere end 9 zoner. Var rejsen længere end 9 zoner, betaler du for antallet af zoner.

Hvorfor kan turister ikke få samme rabat som os andre?

Rejsekort skelner ikke mellem turister og andre – men giver samme rabat til alle kunder.

Rabatten bliver bestemt af dit rejsemønster og af, hvilket rejsekort du rejser med. Der kan ikke længere optjenes rabat på lokale rejser eksempelvis på Sjælland.

Hvorfor kan vi ikke få pensionist rejsekort i hovedstaden ligesom i Jylland og på Fyn?

Rejsekort med kundetypen ’Pensionist’ kan du købe overalt i landet, men det er de lokale trafikvirksomheder, der bestemmer, hvilken rabat pensionister får i deres områder.

I Hovedstadsområdet har kommunerne valgt at give tilskud til papperiodekort til pensionister, det såkaldte ”mimrekort”.

Hvorfor er det ikke muligt at bruge rejsekort som tillægsbillet til én zone?

Rejsekortet skal du checke ind og ud for at kunne betale med det. Skal du tilkøbe en zone til sit mobilperiodekort, vil det kræve, at du laver check ind og check ud på den del af rejsen, der ligger uden for periodekortets gyldighedsområde.

Rejser du på rejsekort med pendler kombi, kan rejsekortsystemet godt beregne en tillægszone, da rejsekortsystemet kender gyldighedsområdet på periodekortdelen.