Rejsekort: Svar på 13 spørgsmål om optankning, priser og rabatter

6. juni 2018

Hvorfor kan jeg ikke se, hvad min rejse kommer til at koste? Du får svar på 13 spørgsmål om optankning, priser og rabatter her.

13_spoergsmaal_om_optankning_og_priser.png

13_spoergsmaal_om_optankning_og_priser
Foto: Getty Images. Illustration: Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk

Passagerernes 13 spørgsmål om optankning, priser og rabatter

Spørgsmålene er stillet af passagererne på Passagerpulsens Facebookside i april 2018. Spørgsmålene blev sendt til Rejsekort A/S, og du kan læse deres svar herunder:

Hvorfor tager det så lang tid, før pengene er overført til rejsekort, når jeg gør det via rejsekort.dk?

Svar fra Rejsekort A/S:

Rejsekort er baseret på et elektronisk system og et smartcard. I kortets chip bliver information om dine rejser gemt i takt med, at du bruger dit rejsekort på rejsekortudstyr og checker ind og ud, tanker op osv.

Alt, hvad du bestiller på selvbetjeningen på rejsekort.dk, skal overføres fra rejsekortsystemet til chippen i dit rejsekort. Det kræver, at kortet kommer i kontakt med rejsekortudstyr, for eksempel ved at du checker ind eller lægger kortet i en rejsekortautomat. Det skal du gøre, hvis du fx tanker dit kort op på rejsekort.dk og vil overføre beløbet til kortet. Det tager noget tid, før du kan hente en tank-op på kortlæsere og rejsekortautomater: 5 timer på stationer og op til 24 timer, hvis du skal hente den på udstyr i en bus.

Hvorfor er det ikke muligt kun at fylde 50 kroner på mit rejsekort?

Svar fra Rejsekort A/S:

Trafikvirksomhederne har sat sætte en nedre grænse på 100 kroner for at begrænse udgifterne på de gebyrer, som bankerne opkræver ved brug af betalingskort.

Hvorfor er der ikke flere optankningssteder og steder, hvor jeg kan købe alle typer rejsekort?

Svar fra Rejsekort A/S:

Omkring 53 procent af alle kunder bruger rejsekorts selvbetjening, når de skal købe et rejsekort, og 88 procent bruger selvbetjeningen til at tanke op. Der er desuden 149 salgssteder og 350 stationer med rejsekortautomater landet over, hvor man kan købe rejsekort og tanke op. Rejsekort opfordrer kunderne til at oprette en tank-op-aftale, så de altid har penge på deres rejsekort. Helt automatisk.

Hvorfor kan jeg aldrig komme i 0 med et rejsekort?

Svar fra Rejsekort A/S:

Der skal altid på et rejsekort personligt eller flex være penge til forudbetalingen på 25 kroner – forud for rejsen. Rejsekort kan faktisk godt ende med at have en negativ saldo, hvis man har rejst for hele det beløb, der står på kortet – eller et endnu større beløb. Efterfølgende vil man dog blive bedt om at tanke op, så saldoen kommer i plus igen.

Hvorfor kan jeg ikke fra rejsens start se, hvad rejsen koster?

Svar fra Rejsekort A/S:

På Rejseplanen.dk kan man få nøjagtigt at vide, hvad ens rejse vil koste – med alle mulige former for kort og billetter. Man kan af gode grunde ikke give en pris på rejsen, når man checker ind, for rejsekortsystemet ved jo ikke på forhånd, hvor lang rejsen bliver. Det er ligesom med en telefonsamtale: Man ved heller ikke, hvad den koster, før samtalen er slut. Da man brugte klippekort i den kollektive trafik, vidste man, hvad et klip kostede, men man vidste faktisk ikke, hvad den korrekte pris for rejsen var. 

Hvorfor kan en rejse være billigere, hvis den sammensættes af flere forskellige billetter?

Svar fra Rejsekort A/S:

Fordi der er flere takstmyndigheder i Danmark er det i princippet muligt at få en billigere rejse ved at købe billetter til delrejser end én samlet billet til hele rejsen. Fænomenet er dog minimeret med de nuværende takster, men kan aldrig helt undgås.

Hvorfor er myldretiden så lang?

Svar fra Rejsekort A/S:

Tidsrabatten løber fra klokken 11 til 13 og igen fra klokken 18 til 07 samt i weekender og på helligdage. Det er trafikvirksomhederne, der bestemmer pris- og rabatstrukturen for kollektiv transport i Danmark. Rabatten udenfor myldretid er politisk bestemt, og staten kompenserer trafikvirksomhederne for den lavere indtægt, rabatten betyder. Varigheden af tidsrummene er altså blandt andet afstemt efter det beløb, som er afsat.

Hvorfor skal jeg have ulejligheden med at skrive til Rejsekortet for at få penge tilbage, når en forsinkelse i busdriften medfører, at min rejse tager længere tid og derfor bliver dyrere?

Svar fra Movia og Rejsekort A/S:

De forskellige trafikvirksomheders almindelige trafiksystemer ”taler” ikke sammen, så Rejsekort bliver ikke orienteret om for eksempel forsinkelser, som kan fordyre rejsen. Det vil sige, at Rejsekort A/S ikke kan reagere proaktivt, men i stedet er nødt til at reagere reaktivt.

Hvorfor kan jeg ikke bruge rabattrin over Storebælt?

Svar fra Rejsekort A/S:

Trafikvirksomhederne har aftalt, at den rabat, der kan optjenes ved rejser internt på Fyn og i Jylland ikke skal påvirke prisen på rejser over Storebælt og vice versa.

Hvorfor kan jeg ikke rejse frem og tilbage i zonerne lige så længe, som jeg kunne på klippekort?

Svar fra Rejsekort A/S:

Med rejsekort kan man også rejse på tid i stedet for antal zoner, ligesom man kunne med klippekort. Hvis man for eksempel rejser i 3 timer på Sjælland, betaler man automatisk for 9 zoner selvom rejsen var kortere end 9 zoner. Hvis rejsen var længere end 9 zoner, betaler man for antallet af zoner.

Hvorfor kan turister ikke få samme rabat som os andre?

Svar fra Rejsekort A/S:

Rejsekort skelner ikke mellem turister og andre – men giver samme rabat til alle kunder. Rabatten bliver bestemt af ens rejsemønster og af, hvilket rejsekort man rejser med. Der kan ikke længere optjenes rabat på lokale rejser eksempelvis på Sjælland.

Hvorfor kan vi ikke få pensionist rejsekort i hovedstaden ligesom i Jylland og på Fyn?

Svar fra Rejsekort A/S:

Du kan købe et rejsekort med kundetypen ’Pensionist’ overalt i landet, men det er de lokale trafikvirksomheder, der bestemmer, hvilken rabat pensionister får i deres områder. I Hovedstadsområdet har kommunerne valgt at give tilskud til papperiodekort til pensionister, det såkaldte ”mimrekort”.

Hvorfor er det ikke muligt at bruge rejsekort som tillægsbillet til én zone?

Svar fra Rejsekort A/S:

For at betale med rejsekort for en rejse skal kunden lave check ind og check ud. Såfremt kunden skal tilkøbe en zone til sit mobilperiodekort, vil det kræve at kunden laver check ind og check ud på den del af rejsen, der ligger uden for periodekortets gyldighedsområde. Hvis kunden vælger at rejse på rejsekort pendler kombi, kan rejsekortsystemet godt beregne til tillægszone, da rejsekortsystemet kender gyldighedsområdet på periodekortdelen.