Forsinket: Kend din rejsetidsgaranti

12. januar 2021

Er du forsinket med bus eller tog? Så kan du måske få betalt en taxa eller få dine penge tilbage. Se trafikselskabernes rejsetidsgarantier her.

forsinket-kend-din-rejsetidsgaranti830x400.png

forsinket-kend-din-rejsetidsgaranti
Foto: Anette Sønderby Madsen

Bemærk: Ændrede regler for rejsegaranti under corona

Rejsegarantien gælder i langt de fleste tilfælde igen efter, at reglen om force majeure på grund af corona er ophævet.

Du kan dog ikke få penge til en taxa eller egen bil i tilfælde af Covid-19-relaterede forsinkelser. Det vil sige, hvis du ikke kan komme med bus eller lokaltog på grund af reglerne for, hvor mange passagerer der må være med.

Kører bussen eller lokaltoget forbi dig, fordi der ikke må være flere passagerer ombord, må du vente på næste - også selv om der er mere end 20 minutter til.

Er du i tvivl om du har ret til kompensation, skal du ringe til selskabet

Få kompensation ved forsinkelser

Er toget eller bussen, du skulle have været med, forsinket eller helt aflyst, kan du have ret til at få penge tilbage.

Trafikselskaberne har alle en ordning, de kalder rejsetidsgaranti eller rejsegaranti. Det betyder, at trafikselskabet giver dig kompensation, når din bus, tog eller metro er mere end et vist antal minutter forsinket.

Hvor stor din forsinkelse skal være, før du kan søge om kompensation, varierer fra selskab til selskab. Men det er mellem 20 og 31 minutter.

Kompensationen er oftest, at du kan få pengene tilbage for din billet, eller at du kan tage en taxa på selskabets regning.

Kend de forskellige regler

Reglerne for, hvornår du kan få penge tilbage eller tage en taxa, er forskellige fra selskab til selskab.

Rejsegarantien dækker kun forsinkelser hos ét trafikselskab. Det betyder, at du ikke får kompensation for hele rejsen, hvis du rejser med mere end ét trafikselskab, og det kun er det ene selskab, der er forsinket.

Pendler du, kan du tilmelde dig en særlig rejsetidsgaranti for pendlere.

Sådan får du penge tilbage med rejsetidsgaranti for pendlere

Find dit selskab herunder, og se, hvad du har ret til, hvis toget eller bussen er forsinket.

Passagerpulsen mener

For få passagerer kender deres ret til kompensation ved forsinkelser. Trafikvirksomhederne i Danmark skal derfor forbedre deres information om rejsetidsgarantien på perroner, busstoppesteder og ved billetkøb. Derudover bør erstatningerne udbetales automatisk til passagererne, blandt andet via rejsekortet.

Der bør indføres end landsdækkende rejsetidsgaranti, der gælder på tværs af transportformer og trafikselskaber, så du er dækket, hvis en forsinkelse på toget medfører, at du ikke når bussen.

Trafikselskabernes rejsetidsgarantier

Arriva

Hvem er dækket?

Arrivas rejsetidsgaranti dækker passagerer, der rejser på kontantbillet, rejsekort, pendlerkort eller ungdomskort.

Arrivas rejsetidsgaranti dækker også kombinerede rejser mellem Arriva-tog og DSB-tog eller med privatbane, metro og letbane.

Rejser du på pendlerkort, ungdomskort eller et rejsekort med minimum rabattrin 5, kan du i stedet tilmelde dig Pendlerrejsetidsgaranti.

Sådan tilmelder du dig Pendlerrejsetidsgarantien hos Arriva

Hvor stor skal forsinkelsen være?

Toget skal være mere end 30 minutter forsinket, når det kører ind på den station, du skal af på.

Hvilken kompensation kan du få?

Du kan vælge mellem en erstatningsbillet til den strækning, hvor du er blevet forsinket, eller få nogle af pengene for billetten tilbage.

Erstatningsbilletten kan du ikke bytte eller få pengene tilbage for. Billetten gælder i 6 måneder.

Billetten gælder for Arrivas og DSB’s tog, når du kombinerer rejsen.

Vælger du at få udbetalt penge, afhænger beløbet af, hvor forsinket toget er blevet.

Er du forsinket mellem 30 og 59 minutter, får du 25 procent af billetprisen tilbage. Derefter stiger procentdelen, og hvis du er mere end 2 timer forsinket, kan du få hele billetprisen retur.

Arriva udregner forsinkelsens længde.

Hvordan søger du rejsetidsgaranti?

Udfyld Arrivas formular for rejsetidsgaranti, og send din billet eller kopi af rejsekortdokumentation med post eller via Arrivas hjemmeside.

Kompensation kan du søge op til 3 år efter forsinkelsen.

Søg Arrivas rejsetidsgaranti via denne webformular

Vil du ansøge via post, kan du udfylde denne formular

Send den til:

Arriva Tog A/S

Att. Rejsetidsgaranti

Drewsensvej 1

8600 Silkeborg 

Bornholms trafikselskab (BAT)

Hvem er dækket?

Alle, der kører med BAT’s busser, er dækket.

Hvor stor skal forsinkelsen være?

Bussen skal være mere end 20 minutter forsinket på en af BAT’s afgange.

Hvilken kompensation kan du få?

BAT dækker regningen til en taxa til det planlagte stoppested, minus prisen for en kontantbillet til den pågældende strækning.

Har du periodekort, bliver hele regningen betalt, hvis du vedhæfter en kopi af kortet.

Taxaen skal du i første omgang selv lægge ud for.

Hvordan får du penge tilbage for taxaen?

Udfyld en formular med tid, sted og rutenummer på bussen. Send det med post eller e-mail til BAT sammen med taxakvitteringen.

Skemaet til refusion finder du på BAT's hjemmeside

DSB S-tog samt fjern- og regionaltog

Hvem er dækket?

Alle, der rejser på kontantbillet, herunder også Orange-billet, rejsekort, pendlerkort og ungdomskort er dækket af rejsetidsgarantien.

Rejser du på pendlerkort eller ungdomskort, og er dit kort gyldigt i mindst 30 dage, kan du i stedet tilmelde dig Pendler Rejsetidsgaranti. Det gælder også, hvis du rejser med rejsekort og har rabattrin 5 eller mere vest for Storebælt.

Rejser du på pendlerkort eller ungdomskort, kan du kun bruge den almindelige rejsetidsgaranti, hvis du ikke er tilmeldt Pendler Rejsetidsgaranti på samme strækning.

Se, hvilken ordning du skal vælge hos DSB

Hvor stor skal forsinkelsen være?

Toget skal være forsinket mere end 30 minutter. Det bliver målt ud fra, hvornår du ankommer med toget til stationen, du skal af på.

Hvilken kompensation kan du få?

Du kan få pengene for billetten helt eller delvist tilbage på kontoen eller vælge en erstatningsbillet til den strækning, du er blevet forsinket på.

Vælger du en erstatningsbillet, skal den indløses indenfor 6 måneder.

Beløbet, du kan få tilbagebetalt, afhænger af, hvor forsinket du er blevet. Det er DSB, som fastsætter kompensationen.

  • 30 minutters forsinkelse giver 25 procent af billettens pris tilbage
  • 1 times forsinkelse giver 50 procent af billettens pris tilbage
  • 1½ times forsinkelse giver 75 procent af billettens pris tilbage
  • 2 timers forsinkelse giver billettens fulde pris tilbage

Pengene bliver ikke udbetalt, hvis erstatningen er mindre end 25 kroner. I stedet får du en erstatningsbillet.

Hvordan søger du rejsetidsgaranti?

Søg rejsetidsgaranti ved at udfylde et online ansøgningsskema på DSB’s hjemmeside og vedhæfte en kopi af din billet.

Find formularen på DSB's hjemmeside

Skemaet kan du også printe og sende med posten sammen med en kopi af din billet eller kvittering.

Find skemaet til at søge rejsetidsgaranti per brev

DSB anbefaler, at du søger hurtigst muligt, men din ret til at få kompensation gælder i 3 år.

Fynbus

Hvem er dækket?

Alle der kører med FynBus.

Grupper på 15 personer eller mere, som ikke har reserveret plads i bussen 6 hverdage i forvejen, er ikke dækket.

Hvor stor skal forsinkelsen være?

Bussen skal være mere end 20 minutter forsinket.

Kører bussen før tid, eller kører bussen forbi dig, og der er mere end 20 minutter til næste afgang, kan du også søge om rejsetidsgaranti.

Garantien dækker også, hvis din bus er så forsinket, at du ikke når den bus, du skulle skifte til. Det gælder dog kun, hvis der i køreplanen er 5 minutter mellem at den første bus ankommer og den næste kører fra samme stoppested.

Hvilken kompensation kan du få?

Fynbus betaler regningen for din taxa, men du skal selv lægge ud.

Hvordan får du penge tilbage for taxaturen?

Udfyld et refusionsskema med tid, sted og rutenummer på bussen for din rejse. Send det til Fynbus på mail eller med post sammen med din taxakvittering.

Skemaet skal du sende senest 14 dage efter den oplevede forsinkelse.

Download refusionsskema fra Fynbus

Metroselskabet

Hvem er dækket?

Alle der kører med metroen.

Rejsegarantien gælder også, når du som kørestolsbruger ikke har adgang til Metroen, fordi elevatoren er ude af drift.

Hvor stor skal forsinkelsen være?

Metroen skal være 30 minutter eller mere forsinket.

Hvilken kompensation kan du få?

Metroselskabet betaler din regning til alternativ transport op til 300 kr. Det kan for eksempel være en taxa, delebil, elløbehjul, elcykel eller lignende.

Turen med alternativ transport skal du starte fra den metrostation, hvor du bliver forsinket, eller maksimalt 250 meter der fra. Du skal i første omgang selv lægge ud for alternativ transport

Hvordan får du betalt taxaen?

Du kan bruge denne kontaktformular, hvor du skal uploade et billede af den originale kvittering for den alternative transport, for eksempel en taxaregning.

Se kontaktformularen her

Du kan også ansøge med almindelig post. Du skal bruge et skema i Metroens rejsegarantifolder, som du finder på stationen eller på Metroens hjemmeside og sende det sammen med din originale kvittering for den alternative transport.

Download folderen her

Regningen til alternativ transport kan du få betalt op til 3 måneder efter, at du brugte den.

Midttrafik

Hvem er dækket?

Rejsegarantien dækker alle, der rejser med Midttrafiks busser, letbanen og Lemvigbanen.

Grupper på 8 personer eller mere, der ikke har reserveret plads i bussen eller toget 4 hverdage i forvejen, er ikke dækket.

Hvor stor skal forsinkelsen være?

Rejsegarantien gælder, hvis bussen eller toget er mere end 20 minutter forsinket.

Kører bussen forbi dig ved stoppestedet, og der er mere end 20 minutter til næste bus, eller kører bussen før tid, kan du også søge om rejsegaranti. 

Erstatning kan du også få, hvis du ikke når din næste bus på grund af en forsinkelse, og derfor ender med at blive mere end 20 minutter forsinket til din slutdestination.

Skiftet fra den ene bus til den anden skal dog stå i køreplanen, eller der skal være mindst 4 minutter plus den tid, det tager at gå mellem stoppestederne, mellem planlagt ankomst og afgang for de to busser.

Midttrafik har startet en forsøgsordning, hvor du kan ringe ind til deres kundeservice og høre, om du kan få penge tilbage for en taxa. På den måde skal du ikke være i tvivl om, hvorvidt du ender med at betale taxaen selv.

Læs mere om Midttrafiks forsøg her

Hvilken kompensation kan du få?

Midttrafik refunderer udgifter til taxa eller privatbil, så du kommer videre til den destination, bussen ville have kørt dig til. Kompensationen gælder op til 50 kilometer.

Vælger du at køre i bil, bliver kompensationen beregnet ud fra statens kilometertakst. 

Taxaen og bilturen skal du i første omgang selv lægge ud for.

Er I flere, der skulle have været med samme bus eller tog, kan I dele en taxa eller bil og få refunderet udgifterne for 50 km hver.

Hvordan får du betalt taxaen eller bilturen?

Rejsegarantien kan du søge online, per post eller ved at aflevere dit ansøgningsskema personligt til Midttrafik. I alle tilfælde skal du huske at vedhæfte din kvittering, hvis du har taget en taxa.

Du kan ansøge om rejsegaranti i tre år efter forsinkelsen.

Udfyld onlineansøgning for rejsetidsgaranti hos Midttrafik

Ansøgningsskema for rejsegaranti hos Midttrafik

Movia

Hvem er dækket?

Alle der kører med bus eller lokaltog hos Movia.

Gælder ikke rejser med Flextrafik, som er en særlig kørselsordning hos Movia.

Hvor stor skal forsinkelsen være?

Bussen eller lokaltoget skal være mere end 20 minutter forsinket.

Kører bussen forbi dig ved stoppestedet, eller stopper toget ikke, selv om du har trykket stop, kan du også søge om rejsegaranti. Det gælder, hvis der er mindst 20 minutter til næste afgang.

Kører lokaltoget eller bussen mere end 2 minutter før tid, og der er 20 minutter til næste afgang, gælder rejsegarantien også.

I modsætning til hos andre trafikselskaber dækker rejsegarantien ikke, hvis en forsinkelse på en af Movias busser medfører, at du ikke når en anden af Movias busser.

Hvilken form for kompensation kan du få?

Movia dækker regningen til en taxa til det planlagte stoppested på op til 300 kroner.

Taxaen skal du i første omgang selv lægge ud for.

Hvordan får du penge tilbage for taxaen?

Udfyld Movias ansøgningsskema online, og vedhæft en kopi af din taxakvittering.

Ansøg om Movias rejsegaranti online

Skemaet kan du også downloade, printe og sende med posten sammen med den originale taxakvittering.

Hent skemaet til at søge rejsegaranti per brev

Ansøgningen skal Movia have modtaget senest 14 dage efter forsinkelsen.

Nordjyllands Trafikselskab

Hvem er dækket?

Rejsegarantien gælder for dig, der kører med Nordjyllands Trafikselskab (NT).

Rejsegarantien dækker både NT's busser og Nordjyske Jernbaners tog. Garantien gælder også, hvis du rejser med flextur eller plustur.

Rejsegarantien gælder også for kombinerede togrejser, hvor du både rejser med Nordjyske jernbaner og DSB eller Arriva. Den gælder dog ikke, hvis du kombinerer NT’s busser med DSB eller Arriva.

Grupper på 8 personer eller mere, der ikke har reserveret plads i bussen 5 hverdage i forvejen, er ikke dækket.

Rejser du med tog på strækningen Aalborg – Aarhus eller Aalborg – Frederikshavn, kan du tilmelde dig DSB’s pendlerrejsetidsgaranti, også selvom nogle eller alle dine rejser er med Nordjyske Jernbaner.

Tilmeld dig pendlerrejsetidsgarantien her

Hvor stor skal forsinkelsen være?

Rejsegarantien gælder, hvis selskabet er skyld i, at du bliver mere end 20 minutter forsinket.

Kører bussen eller toget forbi dig ved stoppestedet eller på stationen, og der er mere end 20 minutter til næste afgang, kan du også søge om rejsegaranti. Hvis du rejser med barnevogn eller bruger kørestol, og der ikke er plads i bussen og mere end 20 minutter til næste afgang, gælder garantien også.

Kompensation kan du også få, når et skifte mislykkes på grund af en forsinkelse. Skiftet skal stå i køreplanen, eller der skal være mindst 4 minutter mellem planlagt ankomst og afgang. 

Hvilken kompensation kan du få?

Du kan få kompensation på forskellige måder, alt efter om din rejse er en ren busrejse, eller om du har brugt toget.

Rejser du med bus, dækker NT udgifter til taxa eller privatbil på op til 350 kroner. Taxaen betaler du selv først, og derefter søger du om refusion. Tager du din privatbil, bliver kompensationen beregnet ud fra statens kilometertakst. 

Rejser du med tog eller både med bus og tog, kan du vælge mellem forskellige slags kompensation. Du kan få refunderet udgifterne til en taxa eller privatbil på op til 300 kroner. Du kan også få refunderet hele eller dele af din billet.

Hvor mange penge du kan få tilbage, afhænger af, hvor forsinket du der. Du kan også vælge at få en ny billet, der gælder til togstrækningen på din rejse. 

Hvordan får du penge tilbage eller en ny billet?

Udfyld ansøgningsskemaet, på NT’s hjemmeside.

Du kan ansøge om rejsegaranti i op til 3 år efter forsinkelsen.

Søg om kompensation hos Nordjyllands Trafikselskab

Sydtrafik

Hvem er dækket?

Rejsegarantien gælder for dig, der kører med Sydtrafik.

Grupper på 8 personer eller mere, der ikke har reserveret plads i bussen 5 hverdage i forvejen, er ikke dækket.

Hvor stor skal forsinkelsen være?

Rejsegarantien gælder, hvis bussen er skyld i, at du bliver mere end 20 minutter forsinket.

Kører bussen forbi dig ved stoppestedet, og der er mere end 20 minutter til næste bus, kan du også søge om rejsegaranti. 

Kompensation kan du også få, når et busskifte mislykkes på grund af en forsinkelse. Skiftet skal dog stå i køreplanen, eller der skal være mindst 4 minutter mellem planlagt ankomst og afgang.

Hvilken kompensation kan du få?

Sydtrafik dækker udgifter til taxa eller privatbil på op til 50 kilometer.

Udgifterne til taxa eller bil skal du selv lægge ud for. Tager du din privatbil, bliver kompensationen beregnet ud fra statens kilometertakst. 

Hvordan får du penge tilbage for taxa eller biltur?

Udfyld en formular på Sydtrafiks hjemmeside, og vedhæft en kopi af taxakvitteringen, hvis du har taget en taxa.

Ansøgningen skal du sende online senest 14 dage efter forsinkelsen.

Søg om kompensation på Sydtrafiks hjemmeside