10 bud på bedre service: Sådan får vi flere passagerer i bus og tog

5. april 2021

Danskerne skal oftere vælge bus og tog, hvis vi skal nå klimamålene og mindske trængslen. Passagerpulsen har samlet 10 bud på, hvilke serviceforbedringer, der vil gøre den kollektive transport mere attraktiv.

10-bud-til-bedre-service

Tomme rulletrapper på en metrostation
Foto: Getty Images

Gør bus og tog mere attraktivt

Flere letbaner eller mere metro får ikke danskerne til automatisk at lade bilen stå. Skal flere danskere til at bruge bruge bus og tog oftere skal det være lettere, billigere og hurtigere at bruge den kollektive transport.

Passagerpulsen har samlet 10 bud, som vil gøre det mere attraktivt at rejse med kollektiv transport.

Klik på download-knappen under de 10 punkter og læs mere om de forskellige bud.

 

10 bud til bedre service

1.

Indfør et betalingsloft på rejsekortet, så passagererne aldrig betaler mere end for et pendlerkort

2.

Tilbyd mere fleksible pendlerkort og billetprodukter – som passer til en fremtid med mere hjemmearbejde

3.

Indfør en fælles, tværgående rejsetidsgaranti – så der bliver taget ansvar for passagerens samlede rejse

4.

Gør udbetalingen af rejsetidsgaranti automatisk, hvor det er muligt

5.

Styrk informationen på rejsen

Sæt realtidsskærme op på alle togstationer og større busstoppesteder

Sæt fart på udviklingen af Rejseplanen, så alle har adgang til at få realtidsinformation på rejsen

6.

Giv kompensation til passagerer, der rammes af sporarbejder

7.

Genåbn toiletterne på busterminaler og togstationer

8.

Gør stationen til et rart og trygt sted at være

Mere personlig service og synligt personale

Prioriter rengøring, vedligehold og godt lys

Skab liv på stationerne med kunst, foreninger, caféer og butikker

Gør det nemt at lave fejlmeldinger

9.

Skab bedre tilgængelighed for mennesker med bevægelseshandicap

Stil krav om automatiske busramper og universelt design ved indkøb af nye busser

Ombyg togperroner, så de understøtter niveaufri indstigning

Sørg for tilgængelighed til togstationer og perroner

10.

Gør det nemmere at kombinere cyklen og kollektiv transport

Udbyg mulighederne for at have cyklen med i bussen og toget, og ensret reglerne 

Invester i mere og bedre cykelparkering, og skab trygge adgangsveje til og fra stationer og knudepunkter.

PDF-ikon pdf (591.92 KB)