Bliv Passageragent

Passagerpulsen har brug for passagerer, der er vores øjne og ører i bus, tog og metro, når vi laver undersøgelser. Sådan bliver du en af de cirka 300 passageragenter.

Bliv Passageragent

Ønsker du at forbedre den kollektive transport, så meld dig som frivillig Passageragent.

passager_tablet_siddende_830x400.jpg

Foto:iStock

Passageragenterne er frivillige passagerer, som deltager i Passagerpulsens undersøgelser. Det gælder de undersøgelser, hvor vi har brug for at have øjne og ører i bus, tog metro eller ved stationer og stoppesteder.

Passageragentens opgaver

Alle kan melde sig som Passageragent. Det er dog vigtigt, at du jævnligt rejser med den kollektive transport, og det er en fordel hvis du har netadgang, mens du rejser.

Passageragenterne skal levere oplysninger til cirka 6 undersøgelser om året.

Opgaverne kan være at:

  • tage et foto på stoppestedet/stationen
  • holde øje med noget hver dag i en periode – forsinkelser eller lignende
  • svare på spørgsmål, om den rejse du er i gang med

Video: Bliv frivillig Passageragent

Hvilke opgaver kan Passagerpulsens agenter blive sendt ud på?

Se videoen og bliv klogere på, hvad det kræver at være Passageragent.

Spørgsmål om at være Passageragent

Hvad kræver det af mig at være agent?

Passagerpulsens agenter skal være interesserede i at være øjne og ører i bus, tog og metro, hvor du normalt rejser eller pendler. Det er en fordel, hvis du bruger den kollektive transport jævnligt. Men det er også muligt at være agent, hvis du kun rejser engang imellem.

Billeder er en vigtig del af agenternes arbejde, så du kan dokumentere, hvad du ser. Du skal derfor kunne sende os et billede fra din rejse, fx fra en smartphone.

Tidsmæssigt behøver agentarbejdet ikke at fylde meget, men du skal være villig til at lave tilbagemeldinger til Passagerpulsen om dine rejser.

Tilbagemeldingerne kan du lave før, under eller efter rejsen. Bruger du for eksempel lidt af den tid, hvor du sidder i den kollektive transport på at sende os besked om forholdene, så tager det ikke mere end et par minutter af din rejsetid.

Hvilke opgaver kan jeg få?

Passagerpulsen sender dig løbende opgaver, som vi beder dig besvare.

Opgaverne kan fx være:

  • Tag et billede af perronen eller dit stoppested for at se, om der er ryddet sne
  • Tjek, om der er adgang til et toilet, eller om der er rent i bussen eller toget
  • Læg mærke til forsinkelser eller lignende over en hel måned
Hvordan indberetter jeg det, jeg oplever?

Passagerpulsen sender dig en mail, når du skal undersøge noget.

Internetadgang er nødvendigt for at blive agent, da alle dine beskeder kommer til at foregå via nettet.

Smartphones er en fordel i agentarbejdet, da du lynhurtigt kan sende et billede eller besvare et spørgeskema. Men du kan sagtens være agent, selvom du ikke har en smartphone, hvis du kan komme på nettet på en anden måde.

 

Hvad får jeg ud af at være agent?

Som Passageragent får du:

  • indflydelse på passagerernes stemme i den kollektive transport
  • mindre spildtid på din rejse – for du bruger rejsetiden på at gøre kollektiv transport endnu bedre