Gå til hovedindhold

Konference i Region Sjælland: Kollektiv transport i tyndtbefolkede områder

Hvordan sikrer vi god adgang til kollektiv transport for de danskere, som bor i landdistrikterne? Den 6. december samlede Passagerpulsen passagerer, fagpersoner og politikere til konference i Region Sjælland og tog pulsen på kollektiv transport tyndtbefolkede områder.

Fotokredit: Getty Images · 22. December 2022
Mennesker sidder rundt om bord

Mange var med til at tage pulsen på kollektiv transport i tyndtbefolkede områder

Uden for de større byer oplever danskerne lavere frekvens og dårligere sammenhæng i den kollektive transport. Det gør det svært at bo og arbejde i landdistrikterne. 38 procent af danskerne har ikke bil, og mange er derfor afhængige af den kollektive transport.

Sammen med passagerer og andre deltagere tog vi pulsen på kollektiv transport i de tyndtbefolkede området af Region Sjælland og undersøgte, hvordan vi sikrer god adgang til bus og tog for danskerne uden for de større byer.

Deltagernes perspektiver blev inddraget gennem debat, dialog og workshops, så deres viden og erfaring samt ønsker og behov kan blive bragt i spil til det videre arbejde. 

Konferencen blev afholdt på Hotel Scandic, Nørretorv 57, 4100 Ringsted, den 6. december kl. 14.15-18.30.

Anbefalinger og andre pointer

På konferencen kom passagerer i samarbejde med fagpersoner og politikere frem til en række klare anbefalinger til, hvordan man kan sikre bedre adgang kollektiv transport i tyndtbefolkede områder. De anbefalinger giver vi videre til trafikvirksomheder og politikere. 

Blandt de mange anbefalinger var disse fire:

 1. At trafikselskaberne sikrer service, rimelig frekvens og sammenhængende køreplaner i yderområderne, så folk (også unge) tør bosætte sig udenfor byerne.
 2. At der stilles krav om, at private, interregionale busruter skal supplere togdriften frem for at konkurrere med den.
 3. At afgangene prioriteres, så der er flere afgange i ydertidspunkterne frem for midt på dagen.
 4. At der i højere grad etableres lokale borgerpaneler, som involveres i løsningen af lokale udfordringer i kollektive transport.

Årets sidste konference

Den regionale konference om kollektiv transport i tyndtbefolkede områder var den sidste i rækken af fem, som Passagerpulsen afholdt i løbet af 2022.

Med forskellige temaer i fokus udviklede passagerer, politikere og fagpersoner i fællesskab anbefalinger, der skal give endnu flere lyst til og mulighed for at hoppe ombord på den kollektive transport. Anbefalingerne udvikles med udgangspunkt i deltagernes indspark og data.

Læs mere om de forrige konferencer her på hjemmesiden eller på Passagerpulsens facebook-side.

Program for konferencen i Region Sjælland

Program for konferencen i Region Sjælland

 • 14:15: Åbning og netværk

  Kaffe og hils på de andre deltagere

  14.45: Velkommen 

  Velkomst ved Lars Wiinblad (Passagerpulsen), og Zakia Elvang (We Do Democracy)

  15:00: Hvordan sikrer vi god adgang til kollektiv transport i tyndtbefolkede områder

  Vi undersøger deltagernes ønsker.

  15:25: Vi bliver klogere på emnet - oplæg

  Bliv klogere på temaet via oplæg ved:

  • Signe Poulsen, seniorprojektleder i Gate21
  • Malte Emborg Vinding, konsulent, Mobilitet & Femern, Region Sjælland
  • Lars Wiinblad, projektleder i Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk

  16:20: Pause

  16:40: Hvad er de gode anbefalinger - workshop

  Fælles udvikling af anbefalinger.

  17:45: Refleksion og handling - paneldebat

  Hør politikere og trafikvirksomheders reaktioner på dagens indspark og give bud på, hvordan de vil arbejde videre med dagens input.

  Paneldeltagere:

  • Henrik Hvidesten (V), borgmester i Ringsted Kommune

  • Chili Preisler-Andersen (A), næstfomand Klima- og Miljøudvalget i Roskilde Kommune

  • Jørgen Larsen (Nyt Stevns), næstformand Teknik og Miljø i Stevns Kommune

  • Ole Vive (V), borgmester i Faxe Kommune

  • Annemette Schønberg Johnsen (F), formand for Teknik-, Klima- og Miljøudvalget i Guldborgsund Kommune 

  18:15: Opsamling og afrunding

  Vi stiller skarpt på dagens konklusioner – og på, hvad vi tager med videre

  18:30: Tak for i dag og sandwich to go

  Vi tager forbehold for evt. ændringer i programmet

Fakta om kollektiv transport i tyndtbefolkede områder

 • Passagerpulsens undersøgelse Mobilitet i tyndtbefolkede områder viser, at besøg hos familie og venner er det, flest (66 procent) peger på, vil være sværest for dem at nå, hvis de ikke havde adgang til bil. For Region Sjælland er tallet 69 procent. Næst flest (46 procent) peger på læge- /sygehusbesøg. For Region Sjælland er tallet 53 procent.

  Læs hele Passagerpulsens undersøgelse her.

  Danske Handicaporganisationers notat fra 2019 viser, at dårlig adgang til kollektiv transport sænker livskvaliteten for de mennesker, som ikke har alternativer, og som derfor i nogle tilfælde vil miste adgang til fx familie og venner.

  Læs notatet fra Danske Handicaporganisationer her.