Passagerrådet i Region Nordjylland

8. juni 2021

Passagerrådet i Region Nordjylland samarbejder direkte med region, kommuner og trafikselskaber for en bedre kollektiv transport. Her kan du blandt andet se, hvem der sidder med i rådet, og hvor ofte de mødes.

passagerraad-region-n

Passagerer går væk fra busserne ved Aalborg Banegård
Foto: Lars Horn

Hvor mange medlemmer?

Passagerrådet i Region Nordjylland består af 19 medlemmer.

Hvem sidder med i Passagerrådet i Region Nordjylland?

10 medlemmer er udvalgt ved lodtrækning blandt mere end 60 opstillede.

Ni medlemmer er udpeget fra andre organisationer som for eksempel Ældresagen, Cyklistforbundet og Danske Studerendes Fællesråd.

Se navneliste længere nede på siden.

Hvor ofte mødes de?

Passagerrådet i Region Nordjylland mødes som udgangspunkt fire gange om året.

Hvem arbejder de sammen med?

Passagerrådet har tæt samarbejde med sekretariatet i Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk.

Derudover har Region Nordjylland, DSB, Nordjyllands Trafikselskab, kommunerne og Banedanmark også mulighed for at indstille emner, som Passagerrådet skal drøfte.

Kan jeg komme med forslag til passagerrådets dagsorden?

Gode idéer eller udfordringer i den kollektive transport, som du gerne vil have passagerrådet til at arbejde med, kan du sende til Gitte Kjær-Westermann. E-mailadressen er gkw@fbr.dk.

Hvordan kan jeg se dagsordner og referater?

Ønsker du at se en dagsorden eller et referat, kan du sende os en e-mail til passagerpulsen@fbr.dk, så sender vi det til dig.

Medlemmerne af Passagerrådet i Region Nordjylland

Forperson:

Vakant

Næstforperson:

John Kirstein

E-mail: kirstein.sorensen@gmail.com

 

Øvrige medlemmer:

André Jørgensen

Anette Ludvigsen

Birthe Rosenfeldt

Hans Voss Pedersen

Heidi Jensen

Ivan Breinbjerg Nielsen

Janne Toft-Lind

Line Souline Elvien

Mathias Rump Hansen

Natascha Rigborg

Preben Møller

Steen Lykke Larsen

 

Udpegede medlemmer fra andre organisationer:

Chanette Holst, Dansk Handicap Forbund

Jimmy Whitfield, Landsforeningen for Autisme

Mike Hedlund-White, Cyklistforbundet

Sara Højholt, Danske Gymnasieelevers Sammenslutning

Victoria Nissen, Lærerstuderendes Landskreds

 

Suppleanter:

Alice Als Pedersen

Bruno William Georgsen Larsen

Mette Vested

Morten Greve

Søren Meinertz