Passagerråd: Sådan giver de dig bedre bus, tog og metro

16. december 2022

Passagerpulsens passagerråd giver input til bedre bus, tog og metro. Men hvem kan stille op? Og hvordan foregår arbejdet? Få svar på det og andre ofte stillede spørgsmål her. Vi åbner for ny rekruttering til passagerrådene i januar 2023.

passagerraad-haender

Mennesker står i en cirkel og lægger hænderne oven på hinanden
Foto: Getty Images

Passagerernes stemme skal blive hørt

Passagererne i bus og tog har en unik viden om, hvad der fungerer godt, og hvad der ikke fungerer. Den viden vil Passagerpulsen bruge til at gøre rejsen med bus og tog endnu bedre.

Passagerpulsen har af et flertal af Folketingets partier fået opbakning og penge til at oprette et passagerråd i hver af landets fem regioner.

Medlemmerne af passagerrådet kan komme med input til politikerne og trafikselskaberne om, hvad der skal til for, at vi får en attraktiv, bruger- og klimavenlig kollektiv trafik i fremtiden.

Klik på spørgsmålene neden for og bliv klogere på passagerrådenes arbejde.

Fra januar 2023 kan du stille op til passagerrådet i din region:

  • Region Syddanmark: 3.-22. januar
  • Region Nordjylland: 23.-12. februar - stil op her
  • Region Midtjylland: 6.-26. februar 
  • Region Hovedstaden: 27. februar-19. marts
  • Region Sjælland: 20. marts-16. april

Hold dig opdateret her på hjemmesiden eller på Facebook.

Ofte stillede spørgsmål om passagerrådene

Hvor mange medlemmer er der i et passagerråd?

Antallet af passagerrådsmedlemmer er lige nu omkring 19 personer, men kan variere fra region til region. Fra 2023 vil hvert råd bestå af 15 medlemmer.

Fem af medlemmerne i rådet bliver udpeget efter dialog med interesseorganisationer og pendlerrepræsentanter. Resten bliver udvalgt blandt de passagerer, der har lyst til at stille op og være med i rådets arbejde.

Udvælgelsen af medlemmerne blandt de opstillede sker ud fra en række kriterier med særlig vægt på motivation.

Hvordan kan jeg komme med i et passagerråd?

Du kan stille op uanset, om du rejser hver dag eller kun en gang om året. Om du er ung, ældre eller sidder i kørestol. Eller om du rejser med Metroen, S-tog eller Flextrafik.

Det vigtigste er, at du har lyst til at gøre en forskel for de mange, der rejser med kollektiv transport.

Ønsker du at stille op, skal du svare på en række spørgsmål om, hvor du bor, hvor ofte du rejser og hvorfor du vil stille op.

Fra januar 2023 kan du stille op til passagerrådene. 

Vi annoncerer valg til passagerrådene her på siden og på Facebook, men du er velkommen til at kontakte os, hvis du allerede nu er interesseret. Skriv blot til Gitte Kjær-Westermann på gkw@fbr.dk

Hvor ofte mødes passagerrådene?

Passagerrådene mødes som udgangspunkt tre gange om året, hvoraf to af gangene foregår som internater med overnatning, og den sidste som konference i regionen. Rådene kan mødes flere gange, hvis der er brug for det.

Rådet kan også nedsætte mindre arbejds- eller høringsgrupper, som kan mødes oftere.

Arbejdsgrupperne kan for eksempel sætte sig ind i et emne, som de kan komme med et oplæg til på næste møde. Eller det kan være en gruppe, der arbejder med at finde et tema for en konference.

Hvem er med til møderne i passagerrådet?

Passagerrådsmedlemmerne og en mødeleder fra Passagerpulsen er altid med til møderne.

Regionen, trafikselskabet eller andre kan også have repræsentanter med til mødet, når der er punkter på dagsordenen, hvor det giver mening.

Hvor ofte er der valg til passagerrådene?

Medlemmerne i passagerrådene er valgt for to år af gangen, men de kan stille op igen, hvis de ønsker at blive siddende.

Næste valg starter i januar 2023. 

Vi annoncerer valg til passagerrådene her på siden og på Facebook, men du er velkommen til at kontakte os, hvis du allerede nu er interesseret. Skriv blot til Gitte Kjær-Westermann på gkw@fbr.dk

Er der et passagerråd i min region?
Hvem bestemmer, hvilke emner der skal drøftes på passagerrådets møder?

Passagerrådet kan tage egne emner op, som de gerne vil drøfte. Derudover vil regionen, trafikselskaber og andre aktører også kunne foreslå emner til passagerrådets dagsorden.

Koster det mig noget at være med i passagerrådene?

Nej, du skal ikke betale for at deltage i møder og internater, og du får kørselsgodtgørelse, når du skal til og fra møder med rådet i din region.