Undersøgelse: Sporarbejder sommeren 2018 - passagerernes evaluering

12. november 2018

I sommeren 2018 var der sporarbejder flere steder i landet. Vi har undersøgt passagerernes oplevelse på Frederikssundsbanen og Kystbanen samt indsamlet deres bud på, hvordan fremtidens sporarbejder bliver til mindst mulig gene for passagererne.

undersoegelse_sporarbejder_paa_rejsen830x400.png

undersoegelse_sporarbejder_paa_rejsen
Foto: Anette Sønderby Madsen

Høj tilfredshed blandt mange

Undersøgelsen viser, at der er mange passagerer, der er godt tilfredse med DSB's og Banedanmarks håndtering af sporarbejdet på Frederikssundsbanen og Kystbanen i sommeren 2018. 

Forbedringer er der dog stadig plads til, for en betydelig del af passagererne er utilfredse med forskellige aspekter af sporarbejdet og togbusdriften. 

Passagerpulsens undersøgelse viser også, at der har været betydelige forskelle mellem de to strækninger på nogle punkter.

Kystbanens passagerer er mere positivt stillede overfor selve togbusserne og deres køreplaner.

Frederikssundsbanens passagerer er til gengæld mere tilfredse med håndteringen af informationsarbejdet undervejs. 

Mange bud på forbedringer

Vi har desuden bedt passagererne om at komme med deres bud på, hvordan sporarbejde i fremtiden kan optimeres, så det bliver til mindst mulig gene for dem og deres medpassagerer.

Mange af deltagerne i undersøgelsen er kommet med forslag, og dem har vi samlet i et katalog, hvor vi gennemgår 13 populære forslag tematisk. 

Alle de åbne besvarelser fra spørgeskemaundersøgelsen kan læses i et appendiks.

Hent undersøgelsen

Notatet med de kvantitative resultater og passagerpulsens anbefalinger kan downloades her

Kataloget med passagerernes forbedringsforslag downloader du her

Appendiks med alle åbne besvarelser hentes her

Tidligere undersøgelser af passagerernes oplevelser med sporarbejder

Sporarbejder på rejsen 2015

Passagerpulsen undersøgte første gang passagerernes oplevelser med sporarbejder i påsken 2015. Læs svarene fra 80 passagerer, der rejste med togbus over Fyn, i rapporten.

Download undersøgelsen her

Passagerernes oplevelser med sporarbejder på rejsen påske 2018

Undersøgelsen Passagerernes oplevelser med sporarbejder på rejsen er et kvalitativ studie baseret på 59 passagerers rejseoplevelser i påsken 2018.

Besvarelserne peger på 10 punkter, hvor der er plads til forbedringer

Download undersøgelsen her