Togpassagerer går glip af information ved forsinkelser

11. august 2016

Næsten hver 3. togpassager oplever, at de ikke får information på stationen, når toget et forsinket. Det sker, selvom du som passager har ret til information. Det viser en undersøgelse fra Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk.

mor_og_barn_i_tog_830x400.jpg

Togpassagerer går glip af information ved forsinkelser
Foto:iStock

Ret til information

Når toget er forsinket, har man som passager ifølge EU’s jernbaneforordning ret til at få information både før og under rejsen. Her i landet har de fleste togselskaber forpligtet sig til, at informationen skal gives, når toget er forsinket 3 minutter eller mere.

Alligevel viser en undersøgelse fra Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk, at næsten hver 3. forsinket togpassager oplever ikke at få information om forsinkelsen. Blandt togpassagerer, der bliver forsinket under rejsen, oplever over halvdelen, at de ikke får information om forsinkelsen, når de sidder i toget.

Passagerpulsen mener derfor, at det er nødvendigt med en forbedret informationsindsats. Selskaberne bør være mere opmærksomme på at overholde deres egne og EU’s retningslinjer for information til togpassagererne ved forsinkelser.

Forbrugerrådet Tænks direktør, Lars Pram, siger:

Som togpassager ser vi helst, at togene kører til tiden. Det har jo konsekvenser, når togene er forsinkede. Et forsinket tog kan betyde, at man kommer for sent på arbejde og i skole, henter børnene for sent i institutionen, eller mister afgangen med bussen. Derfor er det vigtigt, at togpassagererne altid får god og hurtig information, når de ikke kan regne med at være fremme som planlagt. Så har man reelt en mulighed for at give informationen videre eller tage et andet transportvalg.

Mere og bedre information ved forsinkelser

Undersøgelsen fra Passagerpulsen viser også, at når togpassagererne endelig oplever at få information, er 32 % utilfredse med den information, som de modtager.

1/3 oplever også, at informationen ikke er enslydende, når de for eksempel får information både fra højtalerudkald og infoskærme.

Mangelfuld og forskelligartet information skaber forvirring og en dårlig rejseoplevelse for togpassagererne. Det skaber dårlige forudsætninger for at træffe sine valg på et oplyst grundlag.

Lars Pram, siger:

At så mange togpassagerer oplever dårlig eller manglende information, sender et klart signal om, at togselskaberne bør have fokus på at informere bedre og mere konsistent. Man skal kunne regne med, at informationen er rigtig.

Passagerernes ønsker skal høres

Passagerpulsens undersøgelse er den første af 2. Til efteråret 2016 kommer anden del, som undersøger, hvordan togpassagererne ønsker at blive informeret, hvis de oplever forsinkelser eller aflysninger.

Fakta

Om undersøgelsen

Undersøgelsen er foretaget af Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk.

Undersøgelsen har fokus på, hvordan passagererne oplever information ved forsinkelser.

Den baserer sig på resultater fra 2 undersøgelser: Passagerpulsens første Nationale Passagertilfredshedsundersøgelse (NPT) og Passagerpulsens Passageragenters observationer, som er indsamlet fra oktober 2015 til ultimo februar 2016.

Besvarelser fra NPT: 2.078 passagerer oplevede forsinkelser.

Besvarelser fra Passageragenter: 752 oplevede forsinkelser eller aflysninger på deres normale rejse i den pågældende periode.

Passageragenterne har også indrapporteret, hvilken information der blev givet ved forsinkelse eller aflysning.

De er undersøgt: DSB Fjern- og regionaltog, S-tog, Arriva Tog, Metroen og Nordjyske Jernbaner.