Tilfredshed med den kollektive transport skal måles i hele landet

6. november 2015

Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk sætter en ny national passagertilfredshedsundersøgelse i gang. Resultaterne skal bruges af trafikselskaberne til at skabe konkrete forbedringer for passagererne.

npt_larspram.gif

Foto Michala Dieckmann. Til venstre Lars Pram, direktør i Forbrugerrådet Tænk og Michael Knørr Skov, afdelingschef i COWI A/S.

Med de nye nationale passagertilfredshedsundersøgelser sættes passagererne for alvor i centrum og bliver hørt om deres tilfredshed med rejsen som helhed fra A til B. Målet er mere tilfredse passagerer i den kollektive transport.

Passagererne sættes i centrum

”Jeg er meget tilfreds med, at vi nu kan gå i gang med at kortlægge den nationale passagertilfredshed med den samlede rejse.  Resultaterne fra de nationale passagertilfredshedsundersøgelser kan bidrage til mere gennemsigtighed og offentlighed om passagerernes tilfredshed på tværs af selskaber og transportformer”, siger direktør Lars Pram fra Forbrugerrådet Tænk.

”Forbrugerrådet Tænk har sammen med Dansk Industri og Dansk Erhverv fornyelig efterlyst en samlet, national strategi for kollektiv transport, hvor der sker en større koordination og sammentænkning til gavn for passagererne.

Resultaterne fra de nationale passagertilfredshedsundersøgelser vil være til stor gavn for passagererne, da vi samlet vil kunne se, hvor der er behov for forbedringer, også i forhold til bedre sammenhæng mellem bus, tog og metro.  For eksempel om passagererne er tilfredse, når de skifter mellem tog og bus på rejsen, eller om der er tilfredsstillende parkeringsmuligheder, hvis man kører i bil eller cykler til stationen,” fortsætter han.

Resultaterne af de nationale passagertilfredshedsundersøgelser vil også blive anvendt i forbindelse med de kontrakter, som trafikselskaberne har med staten.

35.000 passagerer bliver spurgt

Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk har efter et udbud tildelt COWI A/S kontrakten med at gennemføre de nationale passagertilfredshedsundersøgelser de kommende 2-3 år.

Første runde af undersøgelsen sættes i gang i forbindelse med juletrafikken. Det første år vil COWIs korps af ca. 2.100 interviewere rundt om i landet gennemføre som minimum 35.000 interviews.

Passagererne bliver inddraget gennem et trykt spørgeskema eller elektronisk. Tallet vil stige i takt med, at flere og flere trafikselskaber tilslutter sig de nationale passagertilfredshedsundersøgelser.

COWI sætter den samlede rejse under lup

”Vi er glade for at belyse passagertilfredsheden med den samlede rejse, og vi ser frem til at møde tusindvis af passagerer i hele landet. Resultaterne fra de nationale passagertilfredshedsundersøgelse kan bruges direkte i arbejdet med at øge tilfredsheden i den kollektive transport”, siger afdelingschef Michael Knørr Skov, COWI A/S.

Metroselskabet, DSB, DSB S-tog samt Arriva Tog deltager i de nationale passagertilfredshedsundersøgelser fra starten og flere selskaber vil komme til.
Resultaterne fra første runde af de nationale passagertilfredshedsundersøgelser bliver offentliggjort i juni 2016.

Deltag i Passagerpanelet

Brug nogle minutter hver 2. måned på at besvare spørgsmålene i vores online undersøgelser.

Som deltager i Passagerpanelet:

  • får du tilsendt et spørgeskema 6-10 gange om året
  • får indflydelse på Passagerpulsens undersøgelser
  • er du med til at forbedre forholdene for passagererne i den kollektive transport
Læs mere