Sådan får togpassagererne mere værdi for pengene

19. juni 2016

En national passagertilfredshedsundersøgelse gennemført af Forbrugerrådet Tænk Passagerpulsen kortlægger, hvad passagererne synes om togdriften i hele landet. Passagerpulsen anbefaler 5 punkter til forbedringer.

ic_lillebaelt_830x400.jpg

Foto: iStock

National passagertilfredshed

700.000 togpassagerer i hele landet er hver dag afhængige af, at den kollektive transport fungerer tilfredsstillende for, at de kan komme på job og i skole til tiden, hente børn i daginstitutionen og rejse på tværs af landet til arbejdsmøder eller for at besøge familien.

12.365 togpassagerer har deltaget i første runde af De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser, der kortlægger tilfredsheden på de områder, som passagererne finder vigtige. Fx rettidighed, information, komfort, forbindelser til og fra stationen, rengøring samt den oplevede ”værdi for pengene”. Og det i et ganske detaljeret omfang på togselskaber, stationer og strækninger.

Det er positivt, at 8 ud af 10 passagerer på den aktuelle togrejse siger, at de er tilfredse med togrejsen.

Men når passagererne bliver spurgt, hvordan de oplever sammenhængen mellem rejsens værdi og rejsens pris, tegner der sig et andet billede. Her er kun hver 2. passager tilfreds med det produkt, de får for deres penge, og 20 % af passagererne er decideret utilfredse.

Forbrugerrådet Tænks direktør, Lars Pram, siger:

Generelt kan vi se, at der er en overordnet pæn tilfredshed blandt passagererne, men alt for mange passagerer tilkendegiver, at den oplevede værdi af rejsen ikke hænger sammen med prisen.

Det sætter togrejsen som kollektiv transportform under pres, og det er nødvendigt at sætte ind med forbedringer, hvis passagererne i hele landet skal have et mere attraktivt alternativ til de øvrige transportformer.

For at øge passagerernes tilfredshed med den oplevede værdi af togrejsen, anbefaler Forbrugerrådet Tænk Passagerpulsen, at togselskaberne arbejder på at forbedre forholdene i 5 konkrete punkter.

Hjælp til forbedringer

Baggrunden for de Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser er at give togselskaberne et redskab til at evaluere passagertilfredsheden lokalt, regionalt og nationalt på et sammenligneligt grundlag.

Lars Pram, siger:

De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser er en hjælp til togselskaber og politikere, som de kan bruge til at sætte ind med forbedringer der, hvor det gavner passagererne mest. Det er en unik chance for at sætte passageren i centrum og prioritere efter, hvad der giver størst værdi for pengene for passagererne.


Det er COWI A/S, der har gennemført undersøgelsen på vegne af Forbrugerrådet Tænk Passagerpulsen. Togselskaberne er også selv med i samarbejdet om De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser.

Download nedenunder en grafik (PDF) om passagerernes tilfredshed med Arriva Tog, DSB Fjern/Regionaltog, DSB S-tog, Metroen, Nordjyske Jernbaner.

5 anbefalinger i prioriteret rækkefølge

1.

Køreplaner skal være troværdige

2.

Information skal altid gives ved forsinkelser

3.

Siddepladser, særligt på længere rejser, skal prioriteres, da det giver en bedre rejseoplevelse

4.

Bedre tilslutningsforbindelser og p-forhold giver bedre sammenhæng i rejsen

    5.

    Rengøring og vedligehold på stationer og i tog