Rigsrevisionen kritiserer uigennemskuelige billetpriser

19. august 2015

Billetpriserne er ikke ensartede og overskuelige for passagererne. Det skriver Rigsrevisionen i en rapport om taksterne i den kollektive transport. Passagerpulsen kræver handling.

Rigsrevisionen kritiserer uigennemskuelige billetpriser

Rigsrevisionen kritiserer uigennemskuelige billetpriser
Foto:iStock

Ens priser over hele landet

Folketinget og Transportministeriet har et mål om et enkelt og ensartet takstsystem på billetpriserne i bus, tog og metro.

Trafikselskaberne har ikke løst den opgave, da det vil betyde at nogle selskaber skal sænke billetprisen, mens andre skal hæve den.

Politikerne har forsøgt at tvinge et samarbejde igennem ved:

  1. at indføre rejsekortet, som er tænkt som et fælles system for hele landet og
  2. oprettelsen af DOT-Din offentlige transport, som er en samling af Movia, DSB og Metroselskabet.

Kritik fra Rigsrevisionen

Statsrevisorerne konstaterer at en ensretning af taksterne i bus, tog og metro reelt ikke er en mulighed. Det står der i Rigsrevisionens rapport om harmonisering af taksterne i den kollektive transport.

”Trafikselskaberne har ikke kunnet blive enige om at skabe en landsdækkende enkeltbillet, at harmonisere taksterne regionalt eller at harmonisere trafikselskabernes takster med togoperatørernes. Det har givet utilfredse kunder, der oplever, at priser, billetprodukter og rabatordninger er forskellige og uoverskuelige,” står der i rapporten.

Statsrevisorerne finder det problematisk,

  • at kompetencen til at fastsætte takster er fastsat på en måde, der giver trafikselskaberne ringe incitament til at blive enige om fælles, landsdækkende takster
  • at transportministeren vanskeligt kan understøtte trafikselskabernes arbejde med at harmonisere taksterne, fordi ministerens kompetence til at gribe ind i tilfælde af uenighed er begrænset.

Download og læs hele Rigsrevisionen rapport på rigsrevisionen.dk

Passagerpulsen vil se handling

Mette Boye, tidligere afdelingschef i Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk, håber, at Rigsrevisionens rapport vil skabe forandringer til gavn for passagererne.

”Rejsekortet er blevet en katalysator for de problemer, vi hele tiden har vidst, har ligget der. Og når du har vand i kælderen hjælper det ikke noget, at du bygger et nyt tag. Det er på tide, at passageren sættes i centrum for en løsning, der indebærer større gennemskuelighed ved køb af billet,” siger Mette Boye og fortsætter:

”Der er et udtalt behov for en landsdækkende takstharmonisering, der sikrer langt større gennemskuelighed og ensartethed i priserne, og som sikrer, at passagerne kan stole på, at rejsekortet altid er den billigste løsning. Det nuværende system betyder, at passagerer der benytter rejsekortet i mange tilfælde ikke får den billigste løsning i forhold til f.eks. papirklippekort eller rabatbilletter – ofte uden at passageren selv ved det.”

Passagerpulsen mener, at taksterne bør blive harmoniseret, så prisen på en rejse med rejsekortet altid svarer til den laveste pris i billetsystemet.

Derfor er det svært at gennemskue priserne

Hvad er problemet?

Trafikselskaberne har som hovedregel sine egne takstrækker og rabatordninger, og flere af selskaberne dækker over flere forskellige takstområder med forskellige priser indenfor hvert område.

Movia dækker for eksempel over 3 takstområder, mens Midttrafik dækker over hele 4 takstområder. De forskellige takstområder mellem og indenfor trafikselskaberne er i vidt omfang overført til rejsekortets prissystem, som består af 14 lokale, 5 regionale og 3 landsdækkende takstområder – i alt 22 takstområder.

Prisændringer ved rejser i flere zoner

Prisen for en rejse ændrer sig alt efter, hvilket takstområde du rejser indenfor, og alt efter om du krydser en takstgrænse eller ej.

Rejser med rejsekortet, hvor du krydser grænsen mellem 2 takstområder, vil ofte blive dyrere, end hvis du rejser indenfor samme takstområde. Det sker, fordi rejsekortet i disse tilfælde beregner priser ud fra regionale eller landsdækkende takstsæt i stedet for lokale, som oftest er de billigste.

Af samme grund vil en rejse med rejsekortet i de tilfælde ofte være dyrere end med kontantbillet eller klippekort, fordi de ’gamle’ billetsystemer i højere grad beregner priser ud fra de lokale takster.

Passageren vil altså ofte skulle vide, om hun krydser en takstzonegrænse ved en rejse for at vurdere, om det er rejsekortet eller en anden billettype, der er billigst

Eksempel 1

Rejsen Haslev-Køge på 4 zoner, der krydser en takstzonegrænse, koster med rejsekortet 43 kr. mens en standard kontantbillet kun koster 30 kr.

Rejsen Haslev-Karrebæksminde ligeledes på 4 zoner, hvor der ikke krydses en takstzonegrænse koster med rejsekortet 31,30 kr. mens en standard kontantbillet koster her 48 kr.

I begge tilfælde er den ene billet 40-50 % dyrere end den anden, men alt efter hvilken vej passageren rejser, er det forskelligt, om det er rejsekortet eller kontantbilletten, der er billigst

Eksempel 2

Rejsen Ulstrup-Langå på 2 zoner, hvor du ikke krydser en takstzonegrænse, koster ved 12-tiden en hverdag 14,50 kr. med rejsekortet.

Rejsen Ulstrup-Bjerringbro også på 2 zoner, hvor der krydses en takstzonegrænse, koster på samme tidspunkt 22 kr. med rejsekortet.

Begge rejser koster 20 kr. med kontantbillet og 14 kr. med klippekort.

Forskellen skyldes, at de to rejser afregnes i henholdsvis et lokalt og et regionalt takstsæt. Samtidig er der indregnet den såkaldte ’off-peak’ rabat ved rejser uden for myldretiden i rejsekortprisen for Ulstrup-Langå.

Rabatten gælder imidlertid ikke for det regionale takstområde for Midtjylland og heller ikke for de øvrige billettyper. 

Mange, uoverskuelige rabatordninger

Rejsekortet tilbyder en række tids-, mængde- og typerabatter. Rabatterne er ofte skruet forskelligt sammen fra takstzone til takstzone, og adskiller sig ofte, selv om det er samme trafikselskab, fra de rabatter der findes i de ’gamle’ billetsystemer.

Du kan for eksempel få mængderabat på rejser – det vil sige, en rejse bliver billigere, jo mere du har rejst inden for de seneste 3 måneder. Det betyder også, at du som passager bliver nød til at holde styr på, hvor mange rejser du har foretaget/planlægger at foretage for at kunne regne ud, om det er rejsekortet eller klippekortet, der er den billigste billettype (se eksempel 3).

Grupper med særlige rabatmuligheder, for eksempel pensionister og studerende, kan ofte opleve at de forskellige rabatsystemer gør, at det er billigere at købe kontante rabatbilletter i stedet for at benytte rejsekortet.

Rejsekortets rabatter er nemlig ofte mindre end flere af trafikselskabernes eksisterende ordninger, eksempelvis DSB’s 65 billetter og Wildcard-billetter.

Eksempel 3

Rejsen Randers-Aarhus en hverdag omkring klokken 7.30 koster med rejsekortet uden mængderabat 68 kroner. Samme rejse på samme tidspunkt koster kun 48 kroner med klippekort – 20 kroner eller 30 % billigere end rejsekortet.

Først, hvis passageren opnår et ’rabattrin 4’ på rejsekortet, hvilket kræver, at vedkommende har rejst mindst 21 gange indenfor de seneste 3 måneder, er rejsekortet billigst.

Eksempel 4

Rejsen København H-Odense koster en hverdag ved 16-tiden med et personligt pensionist- eller ungdomsrejsekort 207 kroner.

Samme rejse koster kun 138 kroner med en Wildcard-billet eller en 65-billet.

Rejsen er altså 69 kroner eller 50 % dyrere med rejsekortet.

Kompliceret at bruge rejsekortet

Rejsekortet i sig selv er skruet sammen, så det ofte er svært at gennemskue, hvad prisen for en rejse bliver, og om den i så fald er billigere eller dyrere end andre billetformer.

2 rejser med rejsekortet bliver for eksempel regnet for 1 rejse, hvis der går mindre end 30 minutter fra du har tjekket ud fra 1 rejse, til du tjekker ind til den næste. Det betyder, at du nemt kan komme til at overskride maksimumtiden for, hvor lang tid det må tage at rejse et bestemt antal zoner, og herved komme til at betale for flere zoner end du har rejst.

Kombinationen af et periodekort og et rejsekort er også besværligt. Skal du rejse på en strækning, hvor du både skal igennem zoner, som du har på dit periodekort og zoner, som du ikke har, skal du under rejsen checke ud, når du kommer udenfor de zoner, du har periodekort til.

Det kan være vanskeligt præcist at vide, hvornår bussen eller toget krydser zonegrænsen, og du risikerer derfor at betale for de zoner, du allerede har betalt for via periodekortet.

Ved rejse med tog vil det desuden ofte være praktisk talt umuligt at nå at springe ud af toget for at checke ind midt under rejsen, og du vil derfor være tvunget til at betale for de zoner, du allerede har betalt til via periodekortet