Rejsetidsgaranti: Passagerer får bedst information på stationerne

30. juni 2016

Trafikselskaberne er blevet bedre til at informere togpassagererne om deres rejsetidsgaranti på stationerne. Det halter dog stadig ved digitale billetkøb.

rejsetidsgaranti_venter_830x400.jpg

Rejsetidsgaranti: Passagerer får bedst information på stationerne
Foto: iStock

Togselskabernes rejsetidsgaranti

En opfølgende undersøgelse fra Forbrugerrådet Tænk, Passagerpulsen, viser, at passagererne fortsat ikke bliver informeret tilstrækkeligt om rejsetidsgaranti ved køb af digitale billetter.

Det sker, selvom Passagerpulsens fortolkning af EU-forordningen er, at selskaberne skal informere om rettigheder som f.eks. rejsetidsgaranti i forbindelse med billetkøb.

12 hjemmesider og 4 app’s er blevet testet, men ingen af dem giver specifik information om rejsetidsgaranti, når du køber en billet.

”Billetsalget sker i stigende grad elektronisk. Derfor er det ærgerligt, at der fortsat ikke er direkte information på det sted, hvor man køber billet eller pendlerkort. I stedet bliver du henvist til selskabets hjemmeside, men det er ikke særlig brugervenligt” siger Lars Pram, direktør i Forbrugerrådet Tænk.

Passagerpulsen anbefaler, at togselskaberne informerer specifikt om rejsetidsgarantien i forbindelse med billetsalg – uanset om det er fysisk billetkøb eller digitalt.

Informationen på stationerne er blevet bedre

Passagerpulsen satte første gang fokus på manglende information om rejsetidsgaranti i efteråret 2015. Siden har passagererne fået lettere adgang til information om rejsetidsgaranti på stationerne.

I 2015 viste Passagerpulsens første undersøgelse, at informationerne om rejsetidsgaranti langt fra blev givet. I 6 ud af 10 tilfælde var der ikke information ved billetsalget. I 9 ud af 10 tilfælde blev der ikke informeret om rejsetidsgaranti på perroner eller ventesale.

De nye tal viser, at der nu bliver givet information på 74 % af stationerne. Særligt er informationen på perron og ventesale blevet markant forbedret. Her blev der i undersøgelsen fundet information på 7 ud af 10 stationer.

”Det er rigtig positivt, at trafikselskaberne er blevet bedre til at informere passagererne om deres rettigheder, både ved fysisk billetsalg og på perronerne. Vi ser dog gerne, at der også kommer bedre information om rejsetidsgarantien ved billetkøb på selskabernes hjemmesider og via deres app’s”, siger Lars Pram.

Trafikselskaber: Flere forbedringer på vej

Trafikselskaberne er opmærksomme på at give passagererne mere og bedre information.

Arriva er for eksempel i gang med at sætte information om rejsetidsgaranti op på selskabets billetautomater, mens både Vestbanen og Midtjyske Jernbaner vil synliggøre reglerne for rejsetidsgaranti på deres hjemmeside.

DSB er i gang med at sikre, at der også er information om rejsetidsgaranti på bagsiden af de trykte billetter. Der vil også blive opsat ny skiltning på alle stationer og tog, som synliggør information om rejsetidsgarantien.

Fakta om EU-forordningen

Rejsetidsgarantien er beskrevet i Europa Parlamentets og Rådets Forordning Nr. 1371/2007 af 23. oktober 2007. Her står hvilke rettigheder og forpligtelser, som togpassagerer har i EU-landene, herunder i Danmark. Der står blandt andet, at togselskaberne er forpligtet til at give passagererne information om en række forhold vedrørende deres rejse, herunder bl.a. information om passagerrettigheder. Disse informationer skal gives i forbindelse med køb af billetten.