Baggrund: De Nationale Passagertilfredsheds-undersøgelser

13. juni 2017

De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser bidrager til at gøre den kollektive transport til en bedre oplevelse for passagerer i hele landet. Læs her hvordan.

passagerer_farogdatter_830x400.jpg

National Passagertilfredshedsundersøgelse
Foto: iStock

Hvad handler undersøgelsen om?

Rejser med bus, tog eller metro er for mange danskere afgørende, når en travl hverdag skal hænge sammen. De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser giver en nyttig viden om passagerernes tilfredshed på en række områder, der betyder meget for passagererne:

  • Hvor tilfredse er vi med togenes overholdelse af køreplanen,
  • mulighed for siddeplads,
  • togpersonalets service og hjælpsomhed og så videre.

Undersøgelsen giver detaljeret viden om tilfredsheden med rejsen uanset rejseformål og demografi. Det vil sige, om man er pendler eller om rejseformålet er erhverv eller fritid, eller om tilfredsheden er afhængig af alder og køn.

I rapporten De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser er der kun en del af det samlede datamateriale. Passagerpulsen har mulighed for at bryde data yderligere ned og udgive specifikke rapporter. I 2016 blev det til 1 rapport om cykelparkeringsforhold og 1 om forsinkelsers betydning for tilfredsheden med togrejsen. I 2017 har vi udgivet 1 rapport om, hvad der har betydning for passagerernes tilfredshed med togrejsen.

Hvad er nyt ved undersøgelsen?

De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser ser som noget nyt ikke kun på en enkelt del af rejsen hos 1 trafikselskab, men på den samlede rejse. Det gælder for eksempel skift fra cykel og bil til tog eller fra tog til bus, som vi foretager undervejs.

Undersøgelsen er 1 samlet og uvildig undersøgelse, som er tilgængelig for offentligheden. Vi kan sammenligne resultaterne på tværs af landet, på tværs af trafikselskaber og strækninger -  uanset, om det gælder rejsen fra Skjern til Struer eller fra Amagerbro til Københavns Lufthavn.

Download spørgeskemaet, som passagererne svarer på som PDF.

PDF-ikon pdf (208.13 KB)
Kort om De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser
  • De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelse offentliggøres 2 gange om året - juni og december. Den første undersøgelsen blev udgivet i juni 2016.

  • Indsamling af spørgeskemaer sker hhv. fra 1. april-30. september og 1. oktober-31. marts.

  • De mange interviews foretages systematisk fordelt på forskellige tidspunkter på dagen og året, så undersøgelsen bliver så repræsentativ som muligt. Spørgeskemaerne kan både besvares skriftligt og elektronisk på selve rejsen, eller når du er kommet frem.

  • Undersøgelsen gennemføres af Forbrugerrådet Tænk Passagerpulsen. COWI A/S udfører opgaven for Passagerpulsen.

  • DSB, Arriva, Metro, Nordjyske Jernbaner, Lemvigbanen og Lokaltog deltager i undersøgelsen.

  • Undersøgelsen giver mulighed for at sammenligne togselskaber med hinanden på de konkrete strækninger. Her måler vi på passagertilfredsheden både i forhold til konkrete tog og i forhold til sammenhængen med andre transportformer.

  • Målingen af passagerernes tilfredshed kan bruges af selskaber og politikere til at sætte ind med forbedringer der, hvor det gavner passagererne og den kollektive transport mest.