Rigsrevisionen kritiserer rejsekortets brugervenlighed

21. april 2015

Statsrevisorerne retter skarp kritik af Transportministeriet og parterne bag rejse­kortet for ikke at sikre, at kortet er brugervenligt. Passagerpulsen håber, at der snart kommer forbedringer.

rejsekortstander830x400.jpg

Rejsekortstander med hvid baggrund
Foto Rejsekort A/S

Rigsrevisionens konklusioner

Rigsrevisionen skriver i deres rapport, at de finder det utilfredsstillende, at Rejsekort A/S og trafikselskaberne ikke i tilstrækkelig grad har sikret, at rejsekortet er brugervenligt.

Parterne har ikke håndteret de økonomiske problemer i Rejsekort A/S tilstrækkeligt effektivt, og de har brugt kræfter på at være indbyrdes uenige frem for at løse problemerne med kortet.

Rigsrevisionen finder det også utilfredsstillende, at den endelige version af rejsekortsystemet efter den nuværende leveringsplan bliver 6 år forsinket, hvilket har påvirket både rejsekortets brugervenlighed og økonomi negativt.

Passagererne får endelig opbakning

Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk hilser Rigsrevisionens rapport varmt velkommen.

”Alle de passagerer, der igennem længere tid har klaget over rejsekortets brugervenlighed, får nu medhold og opbakning. Rigsrevisionen slår nemlig klart fast, at rejsekortets brugervenlighed er for dårlig,” siger Mette Boye, afdelingschef i Passagerpulsen hos.

Samarbejdet skal være bedre

Rigsrevisionen synes, det er utilfredsstillende, at trafikselskaberne ikke er gode nok til at samarbejde og ikke har prioriteret løsninger, der tilgodeser kunderne, højt nok.

”Det billede genkender vi. Vi håber derfor, at der med Rigsrevisionens kritik kommer handling fra trafikselskaberne bag rejsekortet eller den ansvarlige minister. For os er det vigtigste, at der sker forbedringer, ikke hvem der sidder for bordenden,” siger Mette Boye

Kundetilfredsheden skal i fokus

Hvad angår de grundlæggende problemer, mener Passagerpulsen, at der bør sættes klare og ambitiøse mål for kundetilfredsheden med rejsekortet, som selskaberne er forpligtet på at samarbejde om og levere resultater på.

”I dag findes der ikke et fælles mål for kundetilfredshed. Det er uholdbart. Det er passagererne, der står med aben, når selskaberne ikke kan finde ud af at samarbejde,” siger Mette Boye.

Læs hele Rigsrevisionen rapport her

3 problemer med rejsekortets brugervenlighed

1.

Det er for svært at finde ud af, hvornår det bedst kan betale sig at bruge rejsekortet.

2.

Vi mangler en mulighed for at lave fjern check ud. Den er planlagt til at komme senere på året.

 

3.

Der skal laves en god pendlerløsning for rejsekortet.