Den kollektive transport opfylder kun hver tredjes transportbehov

27. december 2014

En ny undersøgelse fra Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk viser, at den kollektive transport kun i høj grad opfylder hver 3. danskers transportbehov. Flere afgange, lavere priser og færre forsinkelser kan, ifølge de adspurgte, øge brugen af kollektiv transport.

Undersøgelse: Danskernes holdning til kollektiv transport

Undersøgelse: Danskernes holdning til kollektiv transport
Foto iStockphoto

Folketingets partier er enige om, at den kollektive trafik skal løfte det meste af fremtidens vækst i trafikken, hvilket blandt andet fremgår af ”en grøn transportpolitik” fra 2009.

En ny undersøgelse fra Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk viser, at kun knap hver 3. dansker i dag siger, at kollektiv transport i høj grad kan opfylde deres transportbehov. De adspurgte, der oplever, at kollektiv transport ikke i høj grad opfylder deres transport behov, har i undersøgelsen også svaret på, hvilke forbedringer, der kunne få dem til at benytte kollektiv transport mere. De 3 vigtigste ønsker er lavere pris, flere afgange og færre forsinkelser.

Passagerer er også forbrugere. Hvis produktet ikke er i orden, køber man det ikke. Vores rapport giver politikere og transportselskaber nogle vigtige bud på, hvor de kan sætte ind for at få flere til at tage med bus, tog og metro. Den nye viden kan bruges til at skabe konkrete forbedringer, der tager udgangspunkt i passagernes behov og ønsker ”, siger formand Anja Philip, Forbrugerrådet Tænk.

Ønsker til forbedringer

Undersøgelsen giver en række ønsker til forbedringer fra alle de, der oplever, at kollektiv transport ikke i høj grad kan opfylde deres transportbehov. De 3 vigtigste ønsker er:

  • Priser

45 % svarer, at der skal være lavere priser. Særligt de unge og i de situationer, hvor der er flere, der rejser sammen. Bilen opleves som et billigere alternativ end offentlig transport.

  • Flere afgange

39 % svarer, at der skal være flere afgange og en bedre adgang til kollektiv transport. Det gælder især uden for Region Hovedstaden.

  • Større rettidighed og koordinering af køreplaner

10 % svarer, at større rettidighed og bedre koordinering af køreplaner kan øge deres brug af offentlig transport.

Undersøgelsen viser, at 7 ud af 10 af de adspurgte, der foreslår forbedringer, ville bruge kollektiv transport oftere end i dag, hvis de fik deres ønsker opfyldt.

Blandt de personer der har erfaringer med at bruge kollektiv transport er tilfredsheden med deres seneste rejse dog generelt høj. 64 % har svaret at de er meget tilfredse eller tilfredse med deres seneste rejse, og 15 % har svaret at de er utilfredse/meget utilfredse.

Passagerpulsens undersøgelse

Forbrugerrådet Tænk Passagerpulsens undersøgelse, ”Danskernes holdning til kollektiv transport”, er den første af slagsen siden Passagerpulsen blev etableret 1. oktober 2014 med det formål at skabe bedre rammer for brugerne af bus, tog og metro i den kollektive transport. Passagerpulsen vil ved at gennemføre identiske undersøgelser de kommende år følge udviklingen i danskernes tilfredshed med den kollektive transport.

Undersøgelsen baserer sig på 991 besvarelser fra danskere på 18 år og derover. Resultaterne er vægtet i forhold til køn, alder og region.