Togpassagerer: Store forskelle i tilfredsheden med rejsen

14. juni 2017

Passagererne er generelt mere tilfredse med togrejsen. Tilfredsheden svinger dog meget fra strækning til strækning. Det viser Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænks undersøgelse af 18.000 togpassagerers tilfredshed med togrejsen.

aeldre-par-i-ic3-tog

Ældre par sidder og smiler i et IC3-tog
Foto: Getty Images

Tilfredsheden med togrejsen er generelt stigende blandt passagererne, viser De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser. Det er 3. gang, at Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk undersøger passagerernes tilfredshed med togrejsen. Resultatet er, at 82 % af passagererne er tilfredse med togrejsen, mens det kun var 77 % i sommeren 2016.

”Passagererne har talt, og vi glæder meget os over, at passagererne generelt er blevet mere tilfredse med togrejsen siden sommeren 2016. Dog, kigger vi nærmere på tallene, kan vi se, at passagererne på nogle strækninger er væsentlig mere utilfredse end gennemsnittet. Hvis man rejser på netop de strækninger – f.eks. for at komme på arbejde hver dag – kan man jo ikke bruge det til noget, at den generelle tilfredshed er pæn,” siger Anja Philip, formand for Forbrugerrådet Tænk.

Sommeren 2016 var der planlagt mange ændringer i køreplaner og indsat togbusser på grund af renoveringer af sporene. De mange ændringer påvirkede passagerernes tilfredshed med togrejsen i en negativ retning, men de nye resultater viser en øget tilfredshed, som er på højde med tilfredsheden i vinteren 2016.

Eksempelvis svarer 18 % af passagererne, at de ikke er tilfredse med togets overholdelse af køreplanen. Det tal var 24 % ved sidste undersøgelse.

Danmarks værste togstrækning

Den strækning i Danmark, hvor passagererne er allermest utilfredse, er regionaltogsstrækningen Fredericia-Struer. Her er kun 68 % af passagererne tilfredse med deres togrejse, hvilket er et fald på 16 %-point siden sommer 2016. Strækningen med flest tilfredse passagerer er metrostrækningen Christianshavn-Vanløse, hvor 91 % af passagererne er tilfredse med rejsen.

”Trafikselskaberne og de politiske beslutningstagere har med den tredje nationale passagertilfredshedsundersøgelse alle forudsætninger for at få flere tilfredse passagerer i den kollektive transport: De kan nu dykke ned i tallene på de enkelte togstrækninger og sætte ind, hvor det halter. Det er særligt vigtigt, når vi kan dokumentere, at det fortsat kun er hver anden af passagererne, der er tilfreds med det produkt, de får for deres penge, ” siger Anja Philip.

Passagerernes utilfredshed bunder primært i, at togene ikke overholder køreplanen, og at de ikke får ordentlig information ved forsinkelser.

Strækningerne, der har oplevet den største stigning i tilfredshed, er InterCity-strækningen Vejle-Struer-Thisted og regionaltogsstrækningen Odense-Middelfart-Fredericia, som begge har oplevet en stigning i tilfredsheden på 14 %-point.

De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser udkommer 2 gange om året og viser, hvor tilfredse passagererne er med de enkelte togstrækninger i hele landet.

Fakta om undersøgelsen

Sådan har vi gjort
  • Den Nationale Passagertilfredshedsundersøgelse dækker vinter 2016/17 (1/10 2016 – 31/3 2017).
  •  18.032 togpassagerer har deltaget i 3. runde af De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser.
  • Undersøgelsen viser tilfredsheden på de områder, som passagererne finder vigtige. For eksempel rettidighed, information, rengøring, forbindelser til og fra stationen samt den oplevede ”værdi for pengene”.
  • Landets allerførste Nationale Passagertilfredshedsundersøgelse blev udgivet for vinteren december 2015 til marts 2016.
  • Resultaterne af undersøgelsen offentliggøres 2 gange årligt, henholdsvis i juni og i december.
  • De mange interviews foretages systematisk fordelt på forskellige tidspunkter på dagen og året, så undersøgelsen bliver så repræsentativ som muligt.
  • Trafikselskaberne, som deltager i undersøgelsen, er DSB Fjern og Regionaltog, DSB S-tog, Arriva Tog, Metroen og Nordjyske Jernbaner. Flere bus- og togselskaber kan komme til senere.
  • Spørgeskemaerne kan besvares både skriftligt og elektronisk på selve rejsen, eller når man er kommet frem.
  • Undersøgelsen gennemføres i regi af Forbrugerrådet Tænk Passagerpulsen. COWI A/S udfører opgaven for Passagerpulsen.