7 sejre for passagererne i 2017

4. januar 2018

Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk arbejder for at forbedre din rejse med bus, tog og metro. Her er 7 forbedringer, vi fik skabt for dig som passager i 2017.

Sejre 2017

Billede af en hånd der krydser af på en liste
Foto: Getty Images

Bedre kollektiv transport: 7 forbedringer for dig

Passagerpulsen arbejder for, at du nemt kan rejse med bus, tog og metro, og at den kollektive transport er til at stole på. Det gør vi ved at lytte til passagererne, lave undersøgelser og indsamle viden.

Kollektiv transport står over for flere udfordringer i de kommende år. Og der er et godt stykke vej endnu, før alle problemer er løst.

Forsinkelser, slidte tog og sporarbejder er ikke overstået fra den ene dag til den anden. Men vi har samlet nogle af de konkrete forbedringer, som Passagerpulsen arbejdede for i 2017.

Forbedringerne skaber vi ved at synliggøre dine oplevelser og behov som passager, og vi går i dialog med selskaber, operatører og politikere om dem.

Her er nogle af de forbedringer vi kæmpede for i 2017:

1.

Passagererne får bedre kundeservice

God kundeservice er vigtigt, når vi rejser med bus, tog og metro. Derfor uddeler Passagerpulsen hvert år en kundeservicepris til det selskab, der klarer sig bedst.

Nordjyllands Trafikselskab vandt i 2017 alle 3 kategorier efter, at de havde sat sig som mål at vinde prisen.

Selskabet har blandt andet gjort det nemmere for dig at få dine ting tilbage, hvis du glemmer dem i bussen.

Mister du din taske i bussen, er der nu et telefonnummer, du kan ringe til. Tidligere skulle du ringe direkte til det selskab, der kørte bussen.

Læs, hvorfor nordjyderne får den bedste kundeservice

2.

Få mad og drikke efter 1 times forsinkelse

Passagerer har ret til at få mad og drikke, hvis toget er mere end 1 time forsinket. Det er vedtaget af EU.

Passagerpulsen kritiserede i 2017 togselskaberne for, at de ikke fortæller passagererne om den ret, og at de ikke tilbyder mad og drikke til forsinkede passagerer.

DSB har nu skrevet det på deres hjemmeside. Du kan finde det på siden om rejsetidsgaranti. Arriva skriver ikke om det på deres hjemmeside, mens Lokaltog har et link til et dokument med EU-reglerne.

Passagerpulsen håber dog, at alle selskaber vil oplyse deres passagerer, så de ved, hvad de har ret til.

Forsinket med toget? 5 ting du har ret til

3.

Bedre information til passagererne - især ved forsinkelser

Passagerernes tilfredshed med informationen er lav – især når der er forsinkelser. Passagerpulsen har i flere år arbejdet for bedre information på skilte, skærme og over højtalere.

DSB's informationschef, Tony Bispeskov, har til Politiken sagt:

”Vi er pinligt bevidste om, at kunder ønsker sig bedre information ved forsinkelser. Derfor har det også stor ledelsesmæssig fokus, og i 2018 vil det stå øverst på vores dagsorden.”

Det ser Passagerpulsen som et positivt træk, og vi følger selvfølgelig op på, hvor tilfredse passagererne er i 2018.

Du kan læse eller genlæse hele artiklen på politiken.dk

4.

Fejl på billetautomater blev rettet

Billetautomat på Holte Station tog flere gange dobbelt pris for billetterne i sommeren 2017. Det var en fejl, der kom efter en opdatering af systemet i automaten.

DSB ville vente en måned med at sende en tekniker ud til automaten, og det blev ikke meldt ud til passagererne, at de skulle holde øje med fejlen.

Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk kritiserede, sammen med pendlerrepræsentanter, DSB for ikke at advare passagererne om fejlen og vente så længe med at rette den.

DSB lyttede heldigvis og fik rettet fejlen hurtigere end planlagt.

Læs om fejlen på Holte station på bt.dk

5.

Flere betalingskort til at betale for rejsekort

Passagerer skriver løbende til os, fordi de er ærgerlige over, at de kun kan tilmelde sig rejsekortets tank op-aftale med et Visa/dankort.

Passagerpulsen har flere gange gjort opmærksom på problemet, og rejsekortet har nu skrevet i deres plan for 2018, at de vil gøre det muligt at tilmelde sig aftalen med andre betalingskort som for eksempel Mastercard.

Tanker du selv dit rejsekort op, vil du i 2018 også kunne betale med Mobilepay i selvbetjeningen og rejsekortets automater.

Se, hvilke andre planer der er for rejsekortet i 2018 på rejsekort.dk

6.

Udløbsdato bliver trykt på rejsekortet

Passagerpulsen har flere gange foreslået Rejsekort A/S, at der blev sat udløbsdato på rejsekortene, så det er nemmere for passagererne holde øje med, hvornår de skal have et nyt kort.

Rejsekort A/S har i deres handlingsplan for 2018 skrevet, at de i slutningen af året vil lancere kort med udløbsdato på. Indtil da kan du holde øje med udløbsdatoen under selvbetjening på rejsekort.dk.
 

7.

BAT sætter køreplaner op på stoppestederne igen

Bornholms Trafikselskab (BAT) fjernede i sommeren 2017 de trykte køreplaner ved busstoppestederne og satte i stedet en QR-kode op. Så kunne passagererne scanne den, når de skulle vide, hvornår næste bus gik.

Danske Seniorer, Bornholms Passagerforening og Passagerpulsen lavede sammen et debatindlæg til Bornholmstidende, hvor vi gjorde opmærksom på de passagerer, som ikke kunne bruge QR-koderne. Det kan være børn eller ældre, som ikke har en smartphone, eller det kan passagerer, hvis mobiltelefon er løbet tør for strøm.

BAT har som det første i det nye år meldt ud, at de sætter køreplanerne op igen inden sommeren 2018.

Læs om beslutningen på Bornholms Tidendes hjemmeside