Stil op til Passagerrådet i Region Nordjylland

Passagererne i Region Nordjylland ved bedst, hvad der virker og ikke virker på rejsen med bus og tog. Derfor har vi brug for dig. Stil op til Passagerrådet i Region Nordjylland ved at udfylde formularen nederst på siden.

coverbillede_nt_bus.jpg

Bus fra Nordjyllands Trafikselskab
Foto: Nordjyllands Trafikselskab

Vær med til at skabe bedre kollektiv transport

Passagererne i bus og tog har en unik viden om, hvad der fungerer godt, og hvad der ikke fungerer. Den viden vil Passagerpulsen bruge til at gøre rejsen med kollektiv transport endnu bedre gennem vores fem regionale passagerråd.

Medlemmerne af passagerrådet kan komme med input til politikerne og trafikselskaberne om, hvad der skal til for, at vi får en attraktiv, bruger- og klimavenlig kollektiv transport i fremtiden.

Hvor ofte mødes rådet?

Passagerrådene mødes som udgangspunkt tre gange om året, hvoraf to af gangene foregår som internater med overnatning og den sidste som konference i regionen. Rådene kan mødes flere gange, hvis der er brug for det.

Rådet kan også nedsætte mindre arbejds- eller høringsgrupper, som kan mødes oftere.

Arbejdsgrupperne kan for eksempel sætte sig ind i et emne, som de kan komme med et oplæg om på næste møde. Eller det kan være en gruppe, der arbejder med at finde et tema for en konference.

Du kan læse mere om Passagerrådet i Region Nordjylland her.

Hvordan stiller jeg op?

Svar på spørgsmålene nederst på siden. Så har du mulighed for at blive et af medlemmerne i Passagerrådet i Region Nordjylland.

Deadline er den 12. februar 2023.

Hvordan udvælger I medlemmerne?

Passagerpulsen udvælger i alt 10 medlemmer blandt de opstillede. Vi vælger ud fra kriterier som køn, alder, brug af transportformer samt geografisk placering og lægger særlig vægt på motivation.

De resterende medlemmer bliver udpeget i samarbejde med interesseorganisationer som eksempelvis Danske Studerendes Fællesråd, Cyklistforbundet og Ældresagen samt pendlerrepræsentanter. Passagerrådet i Region Nordjylland kommer til at bestå af i alt 15 medlemmer.

Hvem kan stille op?

Du kan stille op til passagerrådet uanset, om du rejser hver dag eller kun en sjælden gang i mellem. Om du er ung, ældre eller sidder i kørestol. Eller om du rejser med tog, bus eller Flextrafik. Tidligere og nuværende medlemmer af passagerrådet kan også stille op.  

Det vigtigste er, at du har lyst til at gøre en forskel for de mange, der rejser med kollektiv transport i Region Nordjylland.

Hvem kan ikke stille op?

Du kan desværre ikke stille op, hvis du er folkevalgt. Enten i en kommunalbestyrelse, i et regionsråd eller til Folketinget. Er du ansat i et trafikselskab, togselskab eller hos en operatør, transportmyndighed eller anden virksomhed med direkte, økonomiske interesser i den kollektive transport, kan du desværre heller ikke stille op.

OBS: Sæt allerede nu to kryds i kalenderen:

  • 17.-18. marts 2023: Første internatmøde
  • 24.-25. november 2023: Andet internatmøde

Læs mere om, hvordan passagerrådet arbejder her

 
1 Start 2 Komplet