Utilfreds med togrejsen? 5 ting selskaberne skal blive bedre til

14. december 2018

Forsinkelser, mangel på siddepladser og dårlig information er togpassagererne ofte utilfredse med. Læs, hvad Passagerpulsen råder togselskaberne til at tage hånd om.

station_ventetid_830x400.jpg

5 ting, der kan forbedre din togrejse
Foto: iStock

Togrejsen skal være en god oplevelse

Passagererne har talt. Knap 20.000 har deltaget i Passagerpulsens 6. Nationale Passagertilfredshedsundersøgelse fra april til og med september 2018.

Undersøgelsen viser, at passagererne generelt er tilfredse med deres aktuelle togrejse. Men der er store forskelle i antallet af tilfredse passagerer, når vi sammenligner strækninger eller selskaber.

Passagerpulsen anbefaler derfor, at togselskaberne især arbejder med at forbedre 5 områder:

1.

Togene skal komme til tiden

Køreplanen skal holde, så du kan komme frem til tiden. Rejsetid og tog til tiden er de 2 ting, der betyder mest for passagernes tilfredshed med rejsen.

Passagerer, der kører med DSBs Fjern- og Regionaltog, er mest utilfredse med togets overholdelse af køreplanen.

Løsningen er ikke at lægge ekstra minutter i køreplanen. Mange passagerer har allerede oplevet, at den type køreplaner ikke giver flere tog til tiden.

2.

Informationen skal være god – særligt ved forsinkelser

Selskaberne skal altid give aktuel og brugbar information til passagererne. Det gælder især ved aflysninger og forsinkelser.

Kun 46 % af de forsinkede passagerer er tilfredse med den information, de fik. Det er ikke nok at informere om en forsinkelse, passagererne vil også vide, hvor længe den varer, hvilke alternativer de har og hvornår trafikken kører normalt igen.

3.

Personalets service og hjælpsomhed

Dårlige oplevelser med personalets service resulterer selv sagt i dårlige rejseoplevelser. Derfor er det væsentligt at have fokus på personalet, både deres opførsel overfor passagererne, men også om der rent faktisk er personale tilstede.

Digitale løsninger kræver, at du er mere selvhjulpne, men der er stadig grupper af passagerer, der har behov for muligheden for en personlig kontakt til personalet i togene og på stationerne.

Personale i tog eller på stationer er også med til at give dig tryghed, hvilket også har en stor betydning for passagerernes oplevelse af rejsen.

4.

Togene skal være pæne, rene – og ikke propfyldte

Siddepladser er vigtige for passagererne. En af den kollektive transports store fordele er, at pendlere kan arbejde til og fra arbejde. Metroen har langt flest passagerer, der er utilfredse med antallet af siddepladser.

Rengøringen skal også være i orden. Det skal vedligeholdelsen også, så du ikke sidder på slidte sæder eller ved utætte vinduer.

Indeklimaet er også vigtigt for passagererne. Der er kun 2 ud af 3 passagerer, som er tilfredse med indeklimaet.

5.

Passagererne skal have læ på stationerne

Passagerer er ofte på stationen i ret kort tid – ofte kun få minutter, men en gang i mellem bliver ventetiden længere på grund af forsinkelser eller aflysninger.

Venteforholdene, toiletmuligheder og rengøring får større betydning jo længere tid, du skal være på stationen.

Manglende tryghed på stationen er med til at påvirke tilfredsheden med rejsen i negativ retning. Rengøring, fjernelse af graffiti, synligt personale og god belysning på stationerne er med til at påvirke oplevelsen af tryghed.

Kun 2 ud af 3 passagerer er tilfredse med venteforholdene, og kun 1 ud af 4 er tilfredse med toiletforholdene, så der er plads til forbedringer.

Fakta om undersøgelsen

De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser
  • Landets 6. Nationale Passagertilfredshedsundersøgelse blev udgivet i december 2018 og har data fra april til oktober 2018.
  • COWI A/S står for at indsamle data til undersøgelsen.
  • DSB, Arriva, Metro, Lokaltog, Lemvigbanen og Nordjyske Jernbaner deltager i undersøgelsen.
  • De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser udgives 2 gange om året – i juni og december. Hver undersøgelse baseres på 18-20.000 interviews.
  • Undersøgelsen giver mulighed for at sammenligne togselskaber med hinanden på de konkrete strækninger. Her måler vi på passagertilfredsheden både i forhold til konkrete tog og i forhold til sammenhængen med andre transportformer.
  • Målingen af passagerernes tilfredshed kan bruges af selskaber og politikere til at sætte ind med forbedringer der, hvor det gavner passagererne og den kollektive transport mest.