Utilfreds med togrejsen? 5 ting selskaberne skal blive bedre til

14. december 2017

Forsinkelser, mangel på siddepladser og dårlig information er togpassagererne ofte utilfredse med. Læs, hvad Passagerpulsen råder togselskaberne til at tage hånd om.

station_ventetid_830x400.jpg

5 ting, der kan forbedre din togrejse
Foto: iStock

Togrejsen skal være en god oplevelse

Passagererne har talt. Mere end 18.000 har deltaget i Passagerpulsens 4. Nationale Passagertilfredshedsundersøgelse fra april til oktober 2017.

Undersøgelsen viser, at passagererne generelt er tilfredse med deres aktuelle togrejse. Men der er stadig 18 %, som ikke oplever at de får værdi for pengene, når de tager toget. Og der er store forskelle i antallet af tilfredse passagerer, når vi sammenligner strækninger eller selskaber.

Passagerpulsen anbefaler derfor, at togselskaberne især arbejder med at forbedre 5 områder:

1.

Togene skal komme til tiden

Køreplanen skal holde, så du kan komme frem til tiden. Rejsetid og tog til tiden er de 2 ting, der betyder mest for passagernes tilfredshed med rejsen.

Passagerer, der kører med DSBs S-tog og Fjern- og Regionaltog, er mest utilfredse med togets overholdelse af køreplanen.

Løsningen er ikke at lægge ekstra minutter i køreplanen. Mange passagerer har allerede oplevet, at den type køreplaner ikke giver flere tog til tiden. 

2.

Informationen skal være god – særligt ved forsinkelser

Selskaberne skal altid give aktuel og brugbar information til passagererne. Det gælder især ved aflysninger og forsinkelser.

Kun 42 % af de forsinkede passagerer er tilfredse med den information, de fik. Det er ikke nok at informere om en forsinkelse, passagererne vil også vide, hvor længe den varer, hvilke alternativer de har og hvornår trafikken kører normalt igen.

3.

Sammenhængen mellem transportmidler skal være bedre

Cykler, biler og motorcykler skal nemt kunne parkeres tæt på tog og metro. Det er ikke altid tilfældet i dag, oplever passagererne i undersøgelsen.

Skifter du mellem bus og tog, skal det også være nemt at komme til og fra stationen på en god måde.

3 ud af 4 passagerer er ikke tilfredse med forbindelserne til andre kollektive transportformer til og fra stationen.

4.

Togene skal være pæne, rene – og ikke propfyldte

Siddepladser er vigtige for passagererne. En af den kollektive transports store fordele er, at pendlere kan arbejde til og fra arbejde. Flest er utilfredse med mangel på siddepladser i S-toget og Metroen.

Rengøringen skal også være i orden. Det skal vedligeholdelsen også, så du ikke sidder på slidte sæder eller ved utætte vinduer.

Indeklimaet er også vigtigt for passagererne. Der er stadig flere end 1 ud af 4 passagerer, som oplever et dårligt indeklima.

5.

Passagererne skal have læ på stationerne

Passagerer skal gerne have mulighed for at gå i læ for vind og vejr, når de skal vente på toget.

1 ud af 4 passagerer er dog ikke tilfreds med venteforholdene på stationen. Og det er, når de bliver spurgt om sommeren.

Trafikselskaberne bør kigge på de strækninger, hvor tilfredsheden er lavest og sørge for at forholdene bliver bedre.

Fakta om undersøgelsen

De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser
  • Landets tredje Nationale Passagertilfredshedsundersøgelse blev udgivet i juni 2017 og har data fra oktober 2016 og frem til marts 2017.
  • COWI A/S står for at indsamle data til undersøgelsen.
  • DSB, Arriva, Metro og Nordjyske Jernbaner deltager i undersøgelsen. Lokalbanerne på Sjælland kommer med fra april 2017.
  • Passagerpulsen håber, at også Lemvigbanen og busselskaberne med tiden vil være med.
  • De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser udgives 2 gange om året – i juni og december. Hver undersøgelse baseres cirka på 18.000 interviews.
  • Undersøgelsen giver mulighed for at sammenligne togselskaber med hinanden på de konkrete strækninger. Her måler vi på passagertilfredsheden både i forhold til konkrete tog og i forhold til sammenhængen med andre transportformer.
  • Målingen af passagerernes tilfredshed kan bruges af selskaber og politikere til at sætte ind med forbedringer der, hvor det gavner passagererne og den kollektive transport mest.