Trafikselskaber dropper uvildig undersøgelse: Vil undersøge sig selv

9. maj 2018

Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk har siden begyndelsen af 2016 undersøgt passagerernes tilfredshed med togrejsen. Det er nu slut. I stedet vil selskaberne selv stå for undersøgelserne.

npt-pm

Dobbeltdækker-tog kører under banegraven i ved Vesterport station i København
Foto: Getty Images

Togselskaberne i Danmark har valgt at opsige samarbejdet med Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk om De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser. Undersøgelserne har siden 2016 givet passagererne og offentligheden mulighed for at følge udviklingen i passagerernes tilfredshed med tog, lokaltog og metro helt ned på de konkrete strækninger.

Fremover vil samtlige trafikselskaber under Bus & Tog lave deres egen undersøgelse af passagerernes tilfredshed, så undersøgelserne dækker både bus- og togpassagerer.

”Vi synes, der er rigtig positivt, at busselskaberne nu bliver en del af en samlet undersøgelse af passagerernes tilfredshed med kollektiv transport. Vi mener dog ikke, det er optimalt, at selskaberne skal undersøge sig selv,” siger Laura Kirch Kirkegaard, afdelingschef i Forbrugerrådet Tænk Passagerpulsen.

”Opgaven blev i sin tid lagt hos Passagerpulsen, fordi der blev efterspurgt en offentlig tilgængelig uvildig undersøgelse på tværs af selskaberne, og der var brug for, at passagererne blev hørt. Og vi mener fortsat det er afgørende, at vi kan have tillid til at undersøgelserne bliver foretaget og kommunikeret af en uafhængig instans.”

Udgangspunktet skal være passagererne

Passagerpulsen og De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser blev startet i 2014 af en bevilling fra forligskredsen ”Bedre og billigere kollektiv transport”, som består af Enhedslisten, SF, S, Radikale Venstre og Dansk Folkeparti.

Formålet var, at give selskaber og politikere et redskab til at sammenligne de enkelte selskaber og strækninger for at kunne lave forbedringer for passagererne.

”Vores mission er nu, at undersøgelsen fortsat skal være med udgangspunkt i, hvad der er vigtigst for passagererne. Hvis selskaberne overtager undersøgelsen, frygter vi, at fokus fremover vil være på måling af de enkelte selskaber i forhold til deres individuelle kontrakter og ikke, hvordan vi kan skabe en bedre kollektiv transport for passagererne,” siger Laura Kirch Kirkegaard.

”Derudover er det afgørende for os, at datagrundlaget fortsat vil være offentligt tilgængeligt. Passagerpulsen har stillet datagrundlaget for De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser til rådighed for trafikselskaber, forskere med flere med henblik på at udvikle den kollektive transport, så den bliver bedre for brugerne. Og den viden, mener vi, skal stadig være tilgængelig for alle relevante aktører,” siger Laura Kirch Kirkegaard.

Ny metode har konsekvenser

En ting er, at selskaberne ikke længere ønsker, at Passagerpulsen har opgaven med undersøgelserne, en anden er, at de vælger en helt ny metode. Det betyder for eksempel, at man ikke kommer til at kunne sammenligne de nye undersøgelser med dem, Passagerpulsen har lavet de sidste tre år.

Passagerpulsen ser frem til at høre nærmere om metode- og analysekoncept for den nye undersøgelse, og drøfte det med selskaberne.

Kort om De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser
  • De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelse offentliggøres 2 gange om året - juni og december. Den første undersøgelsen blev udgivet i juni 2016.
  • Undersøgelsen gennemføres af Forbrugerrådet Tænk Passagerpulsen. COWI A/S udfører opgaven for Passagerpulsen.
  • DSB, Arriva, Metro, Nordjyske Jernbaner, Midtjyske Jernbaner og Lokaltog deltager i undersøgelsen.
  • Undersøgelsen giver mulighed for at sammenligne togselskaber med hinanden på de konkrete strækninger. Her måles passagertilfredsheden med en lang række forhold på stationen og i toget, både i forhold til den aktuelle togrejse og i forhold til sammenhængen med andre transportformer.
  • Målingen af passagerernes tilfredshed kan bruges af selskaber og politikere til at sætte ind med forbedringer der, hvor det gavner passagererne og den kollektive transport mest.
  • De Nationale Passagertilfredshedsundersøgelser danner også datamæssigt grundlag for en række af Passagerpulsens andre undersøgelser af specifikke områder såsom for eksempel stationsforhold eller ønsker til information og skiltning og bidrager dermed til konkrete forbedringer af den kollektive transport.