Togforsinkelser: 3 hyppigste årsager til at du kommer for sent

23. august 2018

Forsinkelser på togrejsen er desværre langt fra en sjældenhed, men ved du, hvorfor dit kommer for sent? Her får du de 3 hyppigste årsager til forsinkelser for DSB S-tog og Fjern- og Regionaltog.

forsinket-hvorfor

Passager løber på perron, mens han kigger på uret
Foto: Getty Images

Årsager til forsinkelser

Et DSB-tog tæller som forsinket, hvis det er mere end 2 minutter og 59 sekunder forsinket i forhold til køreplanen, eller hvis det bliver aflyst.

Forsinkelsen eller aflysningen inddeler DSB i en kategori alt efter, hvad den skyldes.

Passagerpulsen har set på, hvilke årsager der oftest lå til grund for forsinkelser hos DSB i perioden januar til maj 2018. Opgørelsen bliver kun offentliggjort for DSB, og derfor kan vi ikke se nærmere på årsagerne til forsinkelser hos Arriva eller lokalbanerne.

Derfor var dit Fjern- eller Regionaltog forsinket

Top 3 over de hyppigste årsager til forsinkelser og aflysninger for DSBs Fjern- og Regionaltog fra januar til maj 2018 er:

  1. Sikringsfejl i togsignalerne (18 %) – En fejl, der opstår, når signalsystemet, der skal sikre, at flere tog ikke kan køre på sporene samtidig, giver et tog ’rødt lys’, selvom der ikke er optaget på sporet.
  2. Fejl på materiel (16 %) – Forsinkelser på grund af fejl på DSBs tog eller tog, der ikke er leveret tilbage fra reparation eller vedligeholdelse til tiden.
  3. Anden infrastruktur (15 %) – Forsinkelser, der skyldes tog, som er forsinket fra udlandet, lokalbanerne eller problemer i godstrafikken.

Derfor var dit S-tog forsinket

Top 3 over de hyppigste årsager til forsinkelser og aflysninger for DSBs S-tog fra januar til maj 2018 er:

  1. Sikringsanlæg (27 %) - En fejl, der opstår, når signalsystemet, der skal sikre, at flere tog ikke kan køre på sporene samtidig, giver et tog ’rødt lys’, selvom der ikke er optaget på sporet.
  2. Hærværk (10 %) – Forsinkelser, der skyldes for eksempel kabeltyverier, smadrede ruder eller cykler på skinnerne
  3. Politi/brand tilkald (9 %) – Forsinkelser, der skyldes, at DSB har været nødt til at tilkalde politi, ambulance eller brandvæsen.

Passagerpulsen mener:

Rettidighed er et centralt parameter for tilfredse togpassagerer. Forsinkelser fører til utilfredshed, svækker tilliden og gør toget mindre attraktivt. Derfor skal der være gennemsigtighed om passagerernes oplevelser af forsinkelser og aflysninger.

I dag registreres forsinkelser og aflysninger kun på 49 ud af ca. 200 stationer på DSB’s Fjern- og Regionaltog. Desuden registreres de ikke, hvis de er annonceret mere end 72 timer i forvejen, for eksempel i forbindelse med sporarbejde.

Passagerpulsen mener, at forsinkelser og aflysninger bør registreres på alle stationer i hele landet, og at årsagerne skal offentliggøres uanset, hvilket togselskab der kører på strækningen. Derudover bør der laves separate opgørelser over, hvilke konsekvenser planlagte sporarbejder eller lignende har for passagererne i form af eksempelvis længere rejsetid eller færre afgange.