Passagerpulsen forbedrer debat om kollektiv transport

30. januar 2018

En evaluering af Passager­pulsen hos Forbrugerrådet Tænk konkluderer, at Passagerpulsen har opnået mange af de resultater, der blev sat som succeskriterier ved oprettelsen i 2014.

evaluering

Mor og søn sidder i et tog ved siden af hinanden
Foto: Anette Sønderby Madsen

Evalueringen konkluderer, at der generelt er stor tilfredshed med Passagerpulsens interessevaretagelse for og samarbejde med passagerer, pendlerrepræsentanter og interesseorganisationer.

Passagerpulsen, som er passagerernes stemme i den kollektive transport, har i løbet af de sidste tre år også bidraget til at kvalificere debatten om den kollektive trafik med gode analyser og undersøgelser, skriver rådgivningsvirksomheden Cowi, som har lavet rapporten for Passagerpulsen.

Afdelingschef i Passagerpulsen, Laura Kirch Kirkegaard, er glad for resultaterne i rapporten, men hun er også klar til at arbejde for, at samarbejdet med især trafikselskaberne bliver endnu bedre. 

“Vi er rigtig glade for at få dokumenteret, at vores arbejde gavner passagererne. Vi har noteret os, at nogle af trafikselskaberne synes, at vi til tider er for konfronterende. Vi forsøger altid at være konstruktive og løsningsorienterede, og det vil vi gerne blive endnu bedre til. Men i forholdet mellem passagerer og selskaber, står vi altid på passagerernes side. Det hverken kan eller vil vi ændre på,” siger Laura Kirch Kirkegaard.

Evalueringen peger nemlig på, at der er trafikselskaber, som oplever, at Passagerpulsen nogle gange stiller sig kritiske over for forhold, som selskaberne mener, ligger uden for deres handlemuligheder.

Passagerpulsen blev oprettet i 2014 af partierne bag forliget ‘Bedre og Billigere Kollektiv Trafik’. ­I projektbeskrivelsen blev det fastlagt, at arbejdet skulle evalueres efter tre år.

Klik på download og se hele COWIs evaluering af Passagerpulsen

PDF-ikon pdf (1 MB)