Passagerer: Høj tilfredshed med togrejsen, men informationen halter

14. december 2017

Togpassagererne er generelt blevet mere tilfredse med deres togtur. Det viser nye tal fra Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk. Til gengæld er under halvdelen af passagererne ikke tilfredse med den information, de får fra togselskabet, når der opstår forsinkelser.

Passagerer: Høj tilfredshed med togrejsen

Kvinde sidder i metroen og kigger ud af vinduet
Foto: Getty Images

De danske passagerer, der kørte med tog og metro i sommeren 2017, var mere tilfredse end i sommeren 2016. Det viser den seneste Nationale Passagertilfredshedsundersøgelse, som Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk har gennemført.

Tilfredsheden er især steget med hensyn til toiletforholdene på stationerne, mulighederne for cykelparkering og togenes indvendige rengøring og vedligehold. Derudover skal en stor del af forklaringen på den positive udvikling findes i, at togene har været mere rettidige denne sommer end sidste år.

”Det er rigtig glædeligt, at flere tog- og metropassagerer var tilfredse med deres togrejse i år i forhold til sidste år. Det understreger endnu en gang, hvor stor betydning det har, at togene overholder køreplanerne. For når først dét er på plads, bliver forbrugerne også være mere tilfredse med andre forhold som for eksempel muligheden for at parkere, service eller rengøring,” siger Anja Philip, formand for Forbrugerrådet Tænk.

Mangelfuld og ubrugelig information

Det er fjerde gang at Forbrugerrådet Tænks Passagerpuls måler passagerernes tilfredshed med togrejser. Og alle fire gange har en af de efterfølgende anbefalinger til trafikselskaberne været at forbedre informationen til passagererne – både på stationerne og i toget – men især, når der opstår forsinkelser.

”Vi ved fra Passagerpulsens andre undersøgelser, at passagererne vil have ærlig og anvendelig information, så deres rejse bliver så nem og hurtig som muligt. Og det gælder især, når vi oplever forsinkelser, og man skal tage stilling til, hvordan man skal håndtere situationen,” siger Anja Philip.

Trods et øget fokus på information hos togselskaberne og Banedanmark er passagerernes tilfredshed med informationen på stationerne og i togene ikke blevet større fra 2016 til 2017. Det er for eksempel kun 4 ud af 10 forsinkede passagerer, som er tilfredse med den information, de har fået.

”Det er ikke nok at informere om en forsinkelse, vi vil også vide, hvor længe den varer, hvilke alternativer vi har og hvornår trafikken kører normalt igen. Desværre får vi en del henvendelser fra passagerer, der oplever, at selskaberne ikke er gode nok til at sætte sig i deres sted og give den nødvendige information. Det har jo store konsekvenser for den enkelte, når der opstår forsinkelser, og man for eksempel skal nå på arbejde, til skole eller i lufthavnen. Og så skal der selvfølgelig informeres, så selv de passagerer, der kun tager toget et par gange om året, ved, hvordan de skal forholde sig,” siger Anja Philip.

Passagererne i metroen er dem, der er mest tilfredse med den information, de får ved forsinkelser. Her er for eksempel 49 % tilfredse med informationen, mens det kun er 32 % af Nordjyske Jernbaners passagerer, der er tilfredse.

Mere værdi for pengene

Kun halvdelen af togpassagererne oplever, at de får værdi for pengene, når de rejser med tog og metro.

”Det er ikke et tal som togselskaberne kan være tilfredse med. Der er en positiv udvikling i gang, men det er nærliggende for togselskaberne at arbejde videre med, hvordan de kan skabe mere værdi over for deres kunder. Og her kunne en handlingsanvisende og troværdig information være et skridt på vejen, som ikke nødvendigvis kræver større investeringer,” siger Anja Philip.

 

De bedste og værste strækninger

Overordnet set er passagererne tilfredse med deres togrejse i Danmark, men der er stor forskel på strækningerne. Her er top 3 over de strækninger med henholdsvis flest og færrest passagerer, som er tilfredse med rejsen alt i alt:

  • Hirtshalsbanen (95 % tilfredse passagerer)

  • Tisvildelejebanen, Gilleleje/Hornbækbanen og Lille Nord (91 % tilfredse passagerer)

  • Metro Lufthavnen-Amagerbro (90 % tilfredse passagerer)

  • Roskilde-Nykøbing Falster (69 % tilfredse passagerer)

  • Roskilde-Køge-Næstved (70 % tilfredse passagerer)

  • København-Roskilde og S-tog Charlottenlund-Klampenborg (71 % tilfredse passagerer)