Passagerer føler sig utrygge på danske stationer

2. september 2019

Hver fjerde passagerer har følt sig utryg på en togstation i løbet af de sidste 6 måneder, viser ny undersøgelse. Det skyldes blandt andet medpassagerernes opførsel, manglende belysning, vedligehold og bemanding på stationerne. 

passagerer-foeler-sig-utrygge-paa-danske-stationer830x400.png

passagerer-foeler-sig-utrygge-paa-danske-stationer
Avedøre Station, den 27. juni 2019. Foto: Anette Sønderby Madsen

De danske tog- og busstationer er med til at få passagerernes hverdag til at hænge sammen.

Det er på stationen, at man venter på toget eller bussen, når man skal på arbejde og hjem igen. Det er herfra, man tager på besøg hos familie og venner i andre byer og landsdele, og det er fra stationen, ferien og weekendturen starter.

Hver fjerde har følt sig utryg

En undersøgelse fra Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk viser imidlertid, at hver fjerde passager har følt sig utryg på en togstation inden for det sidste halve år. En anden undersøgelse Passagerpulsen har lavet i samarbejde med DTU viser, at 46 procent har følt sig utrygge på S-togsstationerne efter mørkets frembrud.

Det er et problem, der skal tages alvorligt. Om stationen er ren, pæn og bemandet eller beskidt, slidt og tom, kan nemlig i sidste ende være det, der afgør, om forbrugerne vælger den kollektive transport til eller fra, påpeger Anja Philip, der er formand for Forbrugerrådet Tænk.

”Vi har i vores arbejde set stationer, der fremstår nedslidte, mørke og decideret ulækre. Det skal der gøres noget ved, for vi ved, at stationerne er centrale i passagerernes oplevelse af den kollektive transport. En velfungerende kollektiv transport får mange danskeres hverdag til at hænge sammen og bidrager positivt i kampen mod klimaforandringer og miljøpåvirkninger, men hvis forbrugerne føler sig utrygge på stationen, risikerer vi, at de fravælger den kollektive transport,” siger Anja Philip.

Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk sætter derfor i den kommende tid fokus på forholdene på danske stationer for - sammen med passagererne - at bidrage til, at stationer bliver mere trygge og den kollektive transport derfor mere attraktiv at benytte.

Ansvaret er delt mellem flere aktører

Ifølge Forbrugerrådet Tænk er en af udfordringerne, at det fx kan være forskellige aktører, der har ansvar for henholdsvis perron, ventesal, gangtunnel og cykelparkeringen. Det gør det svært at udvikle stationen som helhed, og det gør det svært for passagererne at finde ud af, hvor de skal henvende sig, hvis de oplever en defekt belysning, ødelagte ruder, manglende rengøring eller lignende.

”Der er heldigvis en stigende politisk interesse for stationerne, og der kommer flere og flere eksempler på, at fx trafikselskaber, fonde og kommuner samarbejder om at bringe liv og tryghed tilbage på stationer rundt om i landet. Men vores undersøgelse viser, at der stadig er et stort stykke arbejde at gøre,” siger Anja Philip.

Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk beder passagerer om at sende billeder ind af, hvad de oplever af konkrete problemer på deres stationer.

Billederne vil blive samlet sammen og fremlagt for de ansvarlige selskaber, politikere og myndigheder, så der forhåbentligt kan blive gjort noget ved problemerne. Samtidig vil Passagerpulsen hos Forbrugerrådet Tænk også fremhæve gode eksempler fra landets stationer, der kan inspirere til, hvad der kan gøres for at skabe bedre, trygge og mere levende stationsmiljøer.