Konference i Region Sjælland: Passagererne tager pulsen på kollektiv transport i tyndtbefolkede områder

22. november 2022

Hvordan sikrer vi god adgang til kollektiv transport for de danskere, som bor i landdistrikterne? Den 6. december samler Passagerpulsen passagerer, fagpersoner og politikere til konference i Region Sjælland og tager pulsen på kollektiv transport tyndtbefolkede områder.

mobilitet_i_tyndtbefolkede_omraader_830x400.png

Dame venter ved busstoppested ved en mark

Arrangementet er for dig, som bruger, interesserer dig for eller arbejder med kollektiv transport.

Tilmeldingen er lukket.

Vær med til at tage pulsen på kollektiv transport i tyndtbefolkede områder

Uden for de større byer oplever danskerne lavere frekvens og dårligere sammenhæng i den kollektive transport. Det gør det svært at bo og arbejde i landdistrikterne. 38 procent af danskerne har ikke bil, og mange er derfor afhængige af den kollektive transport.

Sammen med dig og andre passagerer tager vi pulsen på kollektiv transport i de tyndtbefolkede området af Region Sjælland og undersøger, hvordan vi sikrer god adgang til bus og tog for danskerne uden for de større byer.

Der er brug for, at mange tænker med. Kom og giv din mening til kende.

Dine perspektiver bliver inddraget gennem debat, dialog og workshops, så din viden og erfaring samt ønsker og behov bliver bragt i spil til det videre arbejde. 

Tid og sted

Hotel Scandic, Nørretorv 57, 4100 Ringsted, den 6. december kl. 14.15-18.30

Program og tilmelding

Tilmeldingen er lukket.

Det er gratis at deltage, og på dagen kan du bl.a.:

  • Være med til at skabe anbefalinger, som kan bidrage til løsninger, der kan sikre bedre adgang til kollektiv transport for danskere bosat i tyndtbefolkede områder.
  • Bidrage med egne perspektiver og komme i dialog med fagpersoner, passagerer og politikere gennem bl.a. debat, videndeling og workshops.

Se det foreløbige program længere nede på siden. 

Årets sidste konference

Den regionale konference om kollektiv transport i tyndtbefolkede områder er den sidste i rækken af fem, som Passagerpulsen afholder i løbet af 2022.

Med forskellige temaer i fokus udvikler passagerer, politikere og fagpersoner i fællesskab anbefalinger, der skal give endnu flere lyst til og mulighed for at hoppe ombord på den kollektive transport. Anbefalingerne udvikles med udgangspunkt i deltagernes indspark og data.

Læs mere om de forrige konferencer her på hjemmesiden eller på Passagerpulsens facebook-side.

Program for konferencen i Region Sjælland

14:15: Åbning og netværk
Kaffe og hils på de andre deltagere

14.45: Velkommen 
Velkomst ved Lars Wiinblad (Passagerpulsen), og Zakia Elvang (We Do Democracy)

15:00: Hvordan sikrer vi god adgang til kollektiv transport i tyndtbefolkede områder
Vi undersøger deltagernes ønsker.

15:25: Vi bliver klogere på emnet - oplæg
Bliv klogere på temaet via oplæg ved:

  • Signe Poulsen, seniorprojektleder i Gate21

16:20: Pause

16:40: Hvad er de gode anbefalinger - workshop
Fælles udvikling af anbefalinger.

17:45: Refleksion og handling - paneldebat
Hør politikere og trafikvirksomheders reaktioner på dagens indspark og give bud på, hvordan de vil arbejde videre med dagens input.
Paneldeltagere:

  • Henrik Hvidesten (V), borgmester i Ringsted Kommune

  • Chili Preisler-Andersen (A), næstfomand Klima- og Miljøudvalget i Roskilde Kommune

  • Jørgen Larsen (Nyt Stevns), næstformand Teknik og Miljø i Stevns Kommune

  • Ole Vive (V), borgmester i Faxe Kommune

18:15: Opsamling og afrunding

Vi stiller skarpt på dagens konklusioner – og på, hvad vi tager med videre

18:30: Tak for i dag og sandwich to go

Vi tager forbehold for evt. ændringer i programmet

Fakta om kollektiv transport i tyndtbefolkede områder

Passagerpulsens undersøgelse Mobilitet i tyndtbefolkede områder viser, at besøg hos familie og venner er det, flest (66 procent) peger på, vil være sværest for dem at nå, hvis de ikke havde adgang til bil. For Region Sjælland er tallet 69 procent. Næst flest (46 procent) peger på læge- /sygehusbesøg. For Region Sjælland er tallet 53 procent.

Læs hele Passagerpulsens undersøgelse her.

Danske Handicaporganisationers notat fra 2019 viser, at dårlig adgang til kollektiv transport sænker livskvaliteten for de mennesker, som ikke har alternativer, og som derfor i nogle tilfælde vil miste adgang til fx familie og venner.

Læs notatet fra Danske Handicaporganisationer her.